Dokument & lagar (56 536 träffar)

Kammarens talarlista 2021-02-03

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 3 februari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2021-02-03

Kammarens talarlista 2021-02-03 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-02-03 (pdf, 118 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-27

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 27 januari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Finansutskottets betänkande FiU38

2021-01-27

Kammarens talarlista 2021-01-27 (docx, 37 kB) Kammarens talarlista 2021-01-27 (pdf, 128 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:69

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:69 Fredagen den 22 januari Kl. 09.0014.07 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Anmälan om

2021-01-22

Riksdagens protokoll 2020/21:69 (pdf, 603 kB)

Föredragningslista 2020/21:69

Föredragningslista 2020/21:69 Fredagen den 22 januari 2021 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2020/21:312 av Mats Green M Regeringens åtgärder mot arbetslösheten 2 2020/21:315 av Jan Ericson M Förklaringar till Sveriges arbetslöshet i hög- och lågkonjunktur 3 2020/21:316

2021-01-22

Föredragningslista 2020/21:69 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2020/21:69 (pdf, 144 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:68

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:68 Torsdagen den 21 januari Kl. 12.0013.26 14.0015.17 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

2021-01-21

Riksdagens protokoll 2020/21:68 (pdf, 502 kB)

Föredragningslista 2020/21:68

Föredragningslista 2020/21:68 Torsdagen den 21 januari 2021 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Anmälan om ersättare 1 Hannah Bergstedt S som ersättare fr.o.m. den 15 mars t.o.m. den 31 augusti under Emilia Töyräs S ledighet Anmälan om kompletteringsval 2 Ola Johansson C som suppleant i valberedningen

2021-01-21

Föredragningslista 2020/21:68 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:68 (pdf, 130 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-20

Onsdagen den 20 januari 2021 Kl. 09.00 EU-politisk debatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 1 EU-politisk debatt Debattregler Statsrådet inleder debatten med att redogöra för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Detta anförande får ta högst 15 minuter. Ledamot från det största oppositionspartiet har rätt till

2021-01-20

Kammarens talarlista 2021-01-20 (docx, 45 kB) Kammarens talarlista 2021-01-20 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:160

Riksdagsskrivelse 2020/21:160 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU7 Yttrandefrihet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 januari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-01-20

Riksdagsskrivelse 2020/21:160 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:160 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:161

Riksdagsskrivelse 2020/21:161 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2020/21:TU5 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 januari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-01-20

Riksdagsskrivelse 2020/21:161 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:161 (pdf, 49 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:67

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:67 Onsdagen den 20 januari Kl. 09.0017.15 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  EU-politisk

2021-01-20

Riksdagens protokoll 2020/21:67 (pdf, 844 kB)

Föredragningslista 2020/21:67

Föredragningslista 2020/21:67 Onsdagen den 20 januari 2021 Kl. 09.00 EU-politisk debatt Arbetsplenum 16.00 Votering 1 EU-politisk debatt Anmälan om kompletteringsval 2 Ludvig Aspling SD som suppleant i utrikesutskottet 3 Mats Nordberg SD som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet Anmälan om fördröjda svar

2021-01-20

Föredragningslista 2020/21:67 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2020/21:67 (pdf, 136 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:66

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:66 Tisdagen den 19 januari Kl. 13.0014.22 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Meddelande

2021-01-19

Riksdagens protokoll 2020/21:66 (pdf, 267 kB)

Föredragningslista 2020/21:66

Föredragningslista 2020/21:66 Tisdagen den 19 januari 2021 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Meddelande om frågestund 1 Torsdagen den 21 januari kl. 14.00 Anmälan om subsidiaritetsprövning Ansvarigt utskott 2 2020/21:12 Torsdagen den 14 januari SkU Ärenden för hänvisning

2021-01-19

Föredragningslista 2020/21:66 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2020/21:66 (pdf, 125 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:65

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:65 Fredagen den 15 januari Kl. 09.0014.39 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Avsägelser

2021-01-15

Riksdagens protokoll 2020/21:65 (pdf, 700 kB)

Föredragningslista 2020/21:65

Föredragningslista 2020/21:65 Fredagen den 15 januari 2021 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelser 1 Ludvig Aspling SD som ledamot i utrikesutskottet och suppleant i arbetsmarknadsutskottet 2 Mats Nordberg SD som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och suppleant i utrikesutskottet 3 Ebba Hermansson SD som

2021-01-15

Föredragningslista 2020/21:65 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:65 (pdf, 135 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:64

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:64 Torsdagen den 14 januari Kl. 12.0020.46 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Anmälan om

2021-01-14

Riksdagens protokoll 2020/21:64 (pdf, 979 kB)

Föredragningslista 2020/21:64

Föredragningslista 2020/21:64 Torsdagen den 14 januari 2021 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Anmälan om faktapromemoria Ansvarigt utskott 1 2020/21:FPM64 Agenda för terrorismbekämpning COM2020 795 JuU Debatt med anledning av interpellationssvar Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras

2021-01-14

Föredragningslista 2020/21:64 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:64 (pdf, 133 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-13

Onsdagen den 13 januari 2021 Kl. 09.00 Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum Partiledardebatt Nr 2 Partiledardebatt Debattregler Reglerna innebär att statsministern och partiledaren för det största oppositionspartiet har rätt till ett anförande på längst 7 minuter. Övriga partiledare har rätt till

2021-01-13

Kammarens talarlista 2021-01-13 (docx, 33 kB) Kammarens talarlista 2021-01-13 (pdf, 109 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:63

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:63 Onsdagen den 13 januari Kl. 09.0012.24 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Tal med anledning

2021-01-13

Riksdagens protokoll 2020/21:63 (pdf, 399 kB)

Föredragningslista 2020/21:63

Föredragningslista 2020/21:63 Onsdagen den 13 januari 2021 Kl. 09.00 Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum Partiledardebatt 1 Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum 2 Partiledardebatt Anmälan om faktapromemoria Ansvarigt utskott 3 2020/21:FPM63 Meddelande om strategi för hållbar

2021-01-13

Föredragningslista 2020/21:63 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2020/21:63 (pdf, 113 kB)