Dokument & lagar (296 617 träffar)

Kammarens talarlista 2021-02-03

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 3 februari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2021-02-03

Kammarens talarlista 2021-02-03 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-02-03 (pdf, 118 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-27

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 27 januari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Skatteutskottets betänkande SkU12

2021-01-27

Kammarens talarlista 2021-01-27 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-01-27 (pdf, 116 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-20

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 20 januari 2021 Kl. 09.00 EU-politisk debatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr EU-politisk debatt Debattregler Statsrådet inleder

2021-01-20

Kammarens talarlista 2021-01-20 (docx, 44 kB) Kammarens talarlista 2021-01-20 (pdf, 127 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:65

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:65 Fredagen den 15 januari Kl. 09.0014.39 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Avsägelser

2021-01-15

Riksdagens protokoll 2020/21:65 (pdf, 700 kB)

Motion 2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. M med anledning av proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Framgång föder framgångsrikt ny framgång 2 Regeringens forskningspolitik försvagar Sverige som kunskapsnation

2021-01-15

Motion 2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 126 kB) Motion 2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 180 kB)

Motion 2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. KD med anledning av Regeringens proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att värna akademins autonomi och tillkännager

2021-01-15

Motion 2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 112 kB) Motion 2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 144 kB)

Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. C med anledning av regeringens skrivelse 2020/21:56 om internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och

2021-01-15

Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu båda C med anledning av proposition 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdraget

2021-01-15

Motion 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3831 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu båda C med anledning av Regeringens skrivelse 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det

2021-01-15

Motion 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (docx, 87 kB) Motion 2020/21:3830 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3829 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3829 av Sofia Nilsson m.fl. C med anledning av Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till Riksdagen med förslag om hur konsumentskyddet kan

2021-01-15

Motion 2020/21:3829 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (docx, 86 kB) Motion 2020/21:3829 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av Regeringens skrivelse 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet medmålsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

2021-01-15

Motion 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa möjligheten till husrannsakan på distans och tillkännager

2021-01-15

Motion 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:68 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:68 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet. Motivering Bilen är ett viktigt

2021-01-15

Motion 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:3825 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3825 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av Regeringens prop 2020/21:66 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Europaparlamentets

2021-01-15

Motion 2020/21:3825 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:3825 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3824 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3824 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisens uppdrag tydligt bör definieras

2021-01-15

Motion 2020/21:3824 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 92 kB) Motion 2020/21:3824 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:3823 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3823 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag

2021-01-15

Motion 2020/21:3823 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:3823 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3822 av Clara Aranda m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3822 av Clara Aranda m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:57 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda möjligheten till att stärka kompetenskraven

2021-01-15

Motion 2020/21:3822 av Clara Aranda m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2020/21:3822 av Clara Aranda m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3821 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3821 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av proposition 2020/21:66 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillse att utformningen

2021-01-15

Motion 2020/21:3821 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:3821 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3820

Motion till riksdagen 2020/21:3820 Motionen utgår.

2021-01-15

Motion 2020/21:3819 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3819 av Kristina Axén Olin m.fl. M med anledning av Skr. 2020/21:61 Riksrevisionens rapport om styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en

2021-01-15

Motion 2020/21:3819 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:3819 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 83 kB)