Dokument & lagar (68 510 träffar)

Kammarens talarlista 2021-02-03

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 3 februari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2021-02-03

Kammarens talarlista 2021-02-03 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-02-03 (pdf, 118 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-27

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 27 januari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Skatteutskottets betänkande SkU12

2021-01-27

Kammarens talarlista 2021-01-27 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-01-27 (pdf, 116 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-20

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 20 januari 2021 Kl. 09.00 EU-politisk debatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr EU-politisk debatt Debattregler Statsrådet inleder

2021-01-20

Kammarens talarlista 2021-01-20 (docx, 44 kB) Kammarens talarlista 2021-01-20 (pdf, 127 kB)

Interpellation 2020/21:320 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:320 Restriktioner i restaurangbranschen av Alexandra Anstrell M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Krögare i Stockholm och hela Sverige går på knäna och är hårt drabbade av coronapandemin. Det slår naturligtvis hårt mot hela näringslivet, men hotell- och restaurangbranschen är en av de branscher

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:320 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:319 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Interpellation 2020/21:319 Antalet arbetslösa i Sverige av Mattias Karlsson i Luleå M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Coronaåret 2020 har varit ett dramatiskt och allvarligt år på arbetsmarknaden. Just nu är det över 80 000 fler som är inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar än för ett år sedan.

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:319 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2020/21:318 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2020/21:318 Arbetslöshetens inverkan på välfärden av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Arbetslösheten slår nu på många sätt rekord. Det riskerar att få allvarliga konsekvenser. Dels för den enskilde som inte har ett arbete att gå till och inte har egen försörjning. Men också

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:318 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:317 av Sofia Westergren (M)

Interpellation 2020/21:317 Arbetslösheten i Sverige i förhållande till övriga EU av Sofia Westergren M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Jag tycker att det är rimligt att arbetsmarknadsministern redogör för det svikna vallöftet att Sverige skulle ha den lägsta arbetslösheten i EU vid utgången av 2020. Arbetslösheten

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:317 av Sofia Westergren (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:316 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:316 Åtgärder för att minska arbetslösheten av Edward Riedl M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Inför valet 2014 pratade statsministern ofta om att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Nu har år 2020 passerat. Och mellan oktober 2014 och februari 2020 är Sverige det enda av EU:s

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:316 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2020/21:315 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:315 Förklaringar till Sveriges arbetslöshet i hög- och lågkonjunktur av Jan Ericson M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S I en interpellationsdebatt den 18 december påminde jag arbetsmarknadsministern om nuvarande statsminister Stefan Löfvens löfte före valet 2014 om att Sverige skulle ha

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:315 av Jan Ericson (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:314 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2020/21:314 Pandemilagens konsekvenser för det svenska näringslivet av Tobias Andersson SD till Finansminister Magdalena Andersson S Den tillfälliga pandemilag som riksdagen röstade igenom ger regeringen ökad makt att stänga ned verksamheter. I viss utsträckning är detta nödvändigt, men det får inte råda

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:314 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:313 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2020/21:313 Regeringens agerande gentemot restaurangnäringen av Tobias Andersson SD till Finansminister Magdalena Andersson S Pandemin har slagit hårt mot delar av näringslivet, och för många företag har effekterna inneburit slutet på en annars livsduglig verksamhet. Regeringen har efter mycket om och men

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:313 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:312 av Mats Green (M)

Interpellation 2020/21:312 Regeringens åtgärder mot arbetslösheten av Mats Green M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Den stigande arbetslösheten är Sveriges största ekonomiska och sociala problem. Coronakrisen är dock bara en mindre del av förklaringen till Sveriges ekonomiska problem. Faktum är att vi redan

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:312 av Mats Green (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:311 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Interpellation 2020/21:311 Ungdomsarbetslösheten av Ann-Sofie Lifvenhage M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Coronakrisens effekter på arbetsmarknaden har slagit särskilt hårt mot storstadsregionerna, mot unga och där framför allt mot unga män 1824 år. Vanligtvis uppvisar ungdomsarbetslösheten en stor säsongsvariation.

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:311 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:310 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2020/21:310 Åtgärder för arbetsmiljön inom vård- och omsorgssektorn av Saila Quicklund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S De största arbetsmiljöproblemen finns i kommuner och regioner och då framför allt inom vård- och omsorgssektorn. Enormt höga sjuktal bland personal i kvinnodominerade verksamheter

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:310 av Saila Quicklund (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:309 av Björn Söder (SD)

Interpellation 2020/21:309 Efterkontroll i utlandet av krigsmateriel av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sveriges exportkontroll utgår från ett regelverk där premissen är att export av krigsmateriel inte är tillåten. Utifrån detta generella förbud kan sedan undantag meddelas för

Inlämnad: 2021-01-14 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:309 av Björn Söder (SD) (pdf, 105 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:65

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:65 Fredagen den 15 januari Kl. 09.0014.39 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Avsägelser

2021-01-15

Riksdagens protokoll 2020/21:65 (pdf, 700 kB)

Interpellation 2020/21:308 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2020/21:308 Covid-19-smitta på våra tunga anstalter av Lotta Olsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 19 november förra året lämnade jag in en skriftlig fråga till ministern om huruvida ministern avsåg att vidta några speciella åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:308 av Lotta Olsson (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:307 av Mats Green (M)

Interpellation 2020/21:307 Arbetsförmedlingens anslag av Mats Green M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Trots en kris på arbetsmarknaden som saknar motstycke lämnade Arbetsförmedlingen förra året tillbaka nästan 6 miljarder kronor som skulle ha gått till att bekämpa arbetslösheten. Redan före coronapandemin hade

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:307 av Mats Green (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:306 av Lorena Delgado Varas (V)

Interpellation 2020/21:306 Svenska investeringar och klimatet av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Anna Hallberg S Klimatfrågan är, som vi alla vet, inte enbart en nationell fråga utan en internationell fråga. Vi måste ha en miljö- och klimatpolitik som tydligt pekar på att det vi gör utanför Sveriges gränser också

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Interpellation 2020/21:306 av Lorena Delgado Varas (V) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:305 av Lorena Delgado Varas (V)

Interpellation 2020/21:305 Patent och immaterialrättsskydd på vaccin mot covid-19 av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Anna Hallberg S Den 10 december hade TRIPS-rådet The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights möte där man diskuterade ett förslag som presenterades av Sydafrika och Indien.

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Interpellation 2020/21:305 av Lorena Delgado Varas (V) (pdf, 91 kB)