Dokument & lagar (89 137 träffar)

Kammarens talarlista 2021-02-03

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 3 februari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2021-02-03

Kammarens talarlista 2021-02-03 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-02-03 (pdf, 118 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-27

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 27 januari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Skatteutskottets betänkande SkU12

2021-01-27

Kammarens talarlista 2021-01-27 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-01-27 (pdf, 116 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-20

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 20 januari 2021 Kl. 09.00 EU-politisk debatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr EU-politisk debatt Debattregler Statsrådet inleder

2021-01-20

Kammarens talarlista 2021-01-20 (docx, 44 kB) Kammarens talarlista 2021-01-20 (pdf, 127 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:65

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:65 Fredagen den 15 januari Kl. 09.0014.39 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Avsägelser

2021-01-15

Riksdagens protokoll 2020/21:65 (pdf, 700 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1192 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:1192 av Björn Söder SD Förtroendet för MSB:s generaldirektör Björn Söder har frågat mig om jag fortfarande har förtroende för generaldirektören vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBDan Eliasson, eller vilka åtgärder jag avser att vidta. Frågan är ställd mot bakgrund av att Dan Eliasson

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1192 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1191 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:1191 av Markus Wiechel SD Acceptansen av ministrarnas agerande Markus Wiechel har frågat statsministern om han har fortsatt förtroende för de ministrar som inte har följt regeringens skarpa uppmaningar om hur man ska uppträda under pandemin och om statsministern kommer att vidta några åtgärder. Frågan

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1191 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1182 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:1174 av Boriana Åberg M Covidtest för inresande från Storbritannien och svar på fråga 2020/21:1182 av Boriana Åberg M Kontroll av smittskyddsåtgärder Boriana Åberg har frågat mig hur jag avser att säkerställa att inresande från Storbritannien via ett annat land inte är smittbärare. Därtill har Boriana

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1182 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1179 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:1179 av Markus Wiechel SD Verkställande av utvisningar under pandemin Markus Wiechel har frågat mig om jag kommer att verka för en ändring av lagen så att det går att tvångstesta personer med utvisningsbeslut, eller om jag kommer att agera på annat sätt i syfte att verkställa dessa utvisningar. För

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1179 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1174 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:1174 av Boriana Åberg M Covidtest för inresande från Storbritannien och svar på fråga 2020/21:1182 av Boriana Åberg M Kontroll av smittskyddsåtgärder Boriana Åberg har frågat mig hur jag avser att säkerställa att inresande från Storbritannien via ett annat land inte är smittbärare. Därtill har Boriana

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1174 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1167 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:1167 av Aron Emilsson SD Vrakplundring i Östersjön Aron Emilsson har frågat vilka initiativ jag är beredd att ta för att förebygga problemet med vrakplundring i Östersjön och förstärka samarbetet med övriga Östersjöstater i arbetet med att förhindra sådan brottslig verksamhet. Plundring av vrak i

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Aron Emilsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1167 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1159 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:1149 av Björn Söder SD Verkställighet av utvisningar, fråga 2020/21:1153 av Ellen Juntti M Hinder för utvisning och fråga 2020/21:1159 av Maria Malmer Stenergard M Utvisning och covidtester Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att kunna verkställa utvisningar av utlänningar

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1159 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1158 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:1158 av Maria Malmer Stenergard M Vägran av covidtest Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag avser att ta initiativ så att den som försvårar sin utvisning genom att vägra covidtest får sin dagersättning sänkt. Dagersättning enligt lagen 1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl. är en form

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1158 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1155 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:1155 av Ann-Sofie Alm M Sexuell exploatering av barn på nätet Ann-Sofie Alm har frågat mig vad jag avser att göra framåt för att stoppa exploatering av och profitering på utsatta barn i den lättillgängliga porrindustrin på nätet. Att bekämpa barnpornografibrott och annan sexuell exploatering av barn

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1155 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1153 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:1149 av Björn Söder SD Verkställighet av utvisningar, fråga 2020/21:1153 av Ellen Juntti M Hinder för utvisning och fråga 2020/21:1159 av Maria Malmer Stenergard M Utvisning och covidtester Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att kunna verkställa utvisningar av utlänningar

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1153 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1151 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:1151 av Alexandra Anstrell M Upphandling av nya andningsmasker Alexandra Anstrell har frågat mig om anledningen till att Polismyndighetens upphandling av skyddsmasker avbröts och om det kommer att göras en ny upphandling eller om regeringen anser att tillverkning av skyddsmasker ska ske i egen regi.

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1151 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1149 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:1149 av Björn Söder SD Verkställighet av utvisningar, fråga 2020/21:1153 av Ellen Juntti M Hinder för utvisning och fråga 2020/21:1159 av Maria Malmer Stenergard M Utvisning och covidtester Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att kunna verkställa utvisningar av utlänningar

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1149 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1147 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:1147 av Björn Söder SD Polisens utredning av bostadsinbrott Björn Söder har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att utreda om det finns direktiv hos Polismyndigheten att inte åka ut på inbrottsärenden och vilka åtgärder jag tänker i övrigt vidta för att säkerställa att alla brott

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1147 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1141 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:1018 av Adam Marttinen SD IS-anslutna i Syrien och Irak, fråga 2020/21:1141 av Markus Wiechel SD Återvändande IS-terrorister samt fråga 2020/21:1126 av Johan Forssell M Polisens bistånd till IS-återvändare. Adam Marttinen har frågat mig om jag och regeringen har gjort en ny bedömning som innebär att

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1141 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1131 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:1131 av Johan Pehrson L Amnesti för vapen och explosiva varor Johan Pehrson har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för en ny amnesti för vapen och explosiva varor där Försvarsmakten fullt ut involveras som en aktiv part. Det har genomförts fyra vapenamnestier i Sverige. Den första ägde

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Johan Pehrson (L)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1131 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1126 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:1018 av Adam Marttinen SD IS-anslutna i Syrien och Irak, fråga 2020/21:1141 av Markus Wiechel SD Återvändande IS-terrorister samt fråga 2020/21:1126 av Johan Forssell M Polisens bistånd till IS-återvändare. Adam Marttinen har frågat mig om jag och regeringen har gjort en ny bedömning som innebär att

Svarsdatum: 2021-01-15 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1126 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 56 kB)