Dokument & lagar (89 539 träffar)

Kammarens talarlista 2021-02-03

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 3 februari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2021-02-03

Kammarens talarlista 2021-02-03 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-02-03 (pdf, 118 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-27

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 27 januari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Skatteutskottets betänkande SkU12

2021-01-27

Kammarens talarlista 2021-01-27 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-01-27 (pdf, 116 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-20

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 20 januari 2021 Kl. 09.00 EU-politisk debatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr EU-politisk debatt Debattregler Statsrådet inleder

2021-01-20

Kammarens talarlista 2021-01-20 (docx, 44 kB) Kammarens talarlista 2021-01-20 (pdf, 127 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1318 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:1318 Kontinuerliga kontroller i brottsregistret av Marléne Lund Kopparklint M till Statsrådet Mikael Damberg S Sexualbrott mot små oskyddade barn är bland de vidrigaste brott som kan begås. Hjärtat går i bitar när vi läser eller hör om barn som utsätts för det mest avskyvärda man kan tänka sig. Tyvärr har

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1318 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1317 av Robert Hannah (L)

Fråga 2020/21:1317 Internationella adoptioner för samkönade par av Robert Hannah L till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Det har nu gått många år sedan samkönade par enligt svensk lag fick möjlighet att adoptera. Samtliga adoptionsförmedlare i Sverige måste vara godkända och tar emot skattepengar för att finansiera sin verksamhet.

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1317 av Robert Hannah (L) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1316 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2020/21:1316 Förslag om företagsstöd av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringens restriktioner påverkar många företag i stor omfattning. Restriktionerna slår hårt mot många branschers verksamhet negativt. Den nu sjösatta pandemilagen innehåller endast konsekvensanalyser för

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1316 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1315 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:1315 Hinder för att anställa läkare och tillgång till medicinsk utrustning av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Jag vill inledningsvis nämna att jag inte delar Marléne Lund Kopparklints bild av regeringens insatser med anledning av den rådande pandemin. Tvärtom har regeringen

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1315 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1314 av Robert Hannah (L)

Fråga 2020/21:1314 Ungerns diskriminering av hbtq-personer av Robert Hannah L till Utrikesminister Ann Linde S Ungerns premiärminister Victor Orbán driver tillsammans med sitt parti Fidesz en hård högerpopulistisk politik som sätter fokus på nationen, kyrkan och den heterosexuella kärnfamiljen. Det har gjort situationen

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1314 av Robert Hannah (L) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1313 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:1313 Bemanning, kompetens och arbetsförhållanden under coronakrisen av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Jag vill inledningsvis nämna att jag inte delar Marléne Lund Kopparklints bild av regeringens insatser med anledning av den rådande pandemin. Tvärtom har regeringen vidtagit

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1313 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1312 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:1312 Stärkt vittnesskydd och rättssäkerhet i fall med gängkriminella av Marléne Lund Kopparklint M till Statsrådet Mikael Damberg S Gängkriminaliteten håller Sverige i ett järngrepp. Många påstår att gängkriminaliteten är ett resultat av fattigdom, social utsatthet och bristande integration, vilket givetvis

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1312 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1311 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:1311 Ansvarsfördelningen framåt utifrån Coronakommissionens kritik av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Jag vill inledningsvis nämna att jag inte delar Marléne Lund Kopparklints bild av regeringens insatser med anledning av den rådande pandemin. Tvärtom har regeringen vidtagit

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1311 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1310 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:1310 Stödåtgärder till drabbade företag av Marléne Lund Kopparklint M till Finansminister Magdalena Andersson S Vi har förlängt flera viktiga stöd och de är utformade så att ju hårdare man drabbas, desto mer stöd får man. Vi kommer också att presentera fler åtgärder inom kortsa Magdalena Andersson till TT

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1310 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1309 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:1309 Förbud mot att anställa dömda pedofiler av Marléne Lund Kopparklint M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Barnets rättighet att inte utsättas för risker genom att konfronteras med individer som dömts för grova sexualbrott mot barn ska alltid väga tyngre än individens rätt att utbilda

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1309 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1308 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:1308 Konsekvenser av vargföryngringar i renskötselområden av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S När proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik antogs av riksdagen i december 2013 fanns det en tydlig majoritet i Sveriges riksdag som gav tydliga ramar för att antalet vargar skulle

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1308 av Sten Bergheden (M) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1307 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:1307 Konsekvenser för rennäringen av fler vargar av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S När proposition 2012/13:191  En hållbar rovdjurspolitik antogs av riksdagen i december 2013 fanns det en tydlig majoritet i Sveriges riksdag som gav tydliga ramar för att antalet vargar skulle vara mellan

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1307 av Sten Bergheden (M) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1306 av Robert Hannah (L)

Fråga 2020/21:1306 Diskrimineringen av samkönade par som skaffar barn av Robert Hannah L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det är inte längre enbart heterosexuella par som får barn. I dag får både samkönade par och par där någon av parterna ändrat juridisk könstillhörighet barn. Det har även blivit

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1306 av Robert Hannah (L) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1305 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2020/21:1305 Arbetet med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den 16 november 2020 ställde jag frågan till ministern om vilka åtgärder han avser att vidta för att få på plats ett beslut om klartecken för bygget av en tunnel

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1305 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1304 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:1304 Brott mot arbetsmiljölagen i skolan under pandemin av Markus Wiechel SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Det absurda påståendet om att barn inte var smittspridare av coronaviruset spreds tidigt förra året av personer kopplade till Sveriges expertmyndigheter. Myndigheterna tonade ned risken för

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1304 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1303 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:1303 Efterlevnad av regeringens uppmaningar med anledning av covid-19 av Björn Söder SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S I samband med en pressträff den 18 december, då regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten redogjorde för nya restriktioner i syfte att stoppa smittspridningen av covid-19,

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1303 av Björn Söder (SD) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1302 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2020/21:1302 Stöd till besöksnäringen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Pandemilagen har debatterats och beslutats den 8 januari 2021. Besöksnäringen är den bransch som kraftigast har drabbats av regeringens beslut i samband med åtgärder för att värna medborgarnas hälsa. De

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1302 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 88 kB)