Dokument & lagar (125 701 träffar)

Kammarens talarlista 2021-02-03

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 3 februari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2021-02-03

Kammarens talarlista 2021-02-03 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-02-03 (pdf, 118 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-27

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 27 januari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Skatteutskottets betänkande SkU12

2021-01-27

Kammarens talarlista 2021-01-27 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-01-27 (pdf, 116 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-20

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 20 januari 2021 Kl. 09.00 EU-politisk debatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr EU-politisk debatt Debattregler Statsrådet inleder

2021-01-20

Kammarens talarlista 2021-01-20 (docx, 44 kB) Kammarens talarlista 2021-01-20 (pdf, 127 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:65

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:65 Fredagen den 15 januari Kl. 09.0014.39 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Avsägelser

2021-01-15

Riksdagens protokoll 2020/21:65 (pdf, 700 kB)

Föredragningslista 2020/21:65

Föredragningslista 2020/21:65 Fredagen den 15 januari 2021 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelser 1 Ludvig Aspling SD som ledamot i utrikesutskottet och suppleant i arbetsmarknadsutskottet 2 Mats Nordberg SD som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och suppleant i utrikesutskottet 3 Ebba Hermansson SD som

2021-01-15

Föredragningslista 2020/21:65 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:65 (pdf, 135 kB)

Betänkande 2020/21:UU7

Utskottet föreslår med stöd av sin initiativrätt i 9 kap. 16 § första stycket riksdagsordningen att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen, om att tillsätta en oberoende undersökningskommission om regeringens agerande i fråga om två svenska medborgare som är frihetsberövade utomlands. Därmed föreslår utskottet att ett antal motioner bifalls delvis. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2021-01-14 Debatt: 2021-01-20 Beslut: 2021-01-20

Betänkande 2020/21:UU7 (pdf, 170 kB)

Betänkande 2020/21:JuU8

Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att reglerna bör skärpas ytterligare så att presumtionen för villkorlig frigivning tas bort och ersätts med ett system där större hänsyn tas till hur den intagne skött sig under verkställigheten av ett 20 fängelsestraff. Andra begränsningar som bör övervägas är att villkorlig frigivning ska kunna komma i fråga tidigast efter tre fjärdedelar av strafftiden och aldrig för den som har återfallit i brott. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 9
Justering: 2020-12-17 Debatt: 2021-01-27 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:JuU8 (pdf, 315 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:64

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:64 Torsdagen den 14 januari Kl. 12.0020.46 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Anmälan om

2021-01-14

Riksdagens protokoll 2020/21:64 (pdf, 979 kB)

Föredragningslista 2020/21:64

Föredragningslista 2020/21:64 Torsdagen den 14 januari 2021 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Anmälan om faktapromemoria Ansvarigt utskott 1 2020/21:FPM64 Agenda för terrorismbekämpning COM2020 795 JuU Debatt med anledning av interpellationssvar Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras

2021-01-14

Föredragningslista 2020/21:64 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:64 (pdf, 133 kB)

Betänkande 2020/21:KU25


Betänkande 2020/21:KU24


Kammarens talarlista 2021-01-13

Onsdagen den 13 januari 2021 Kl. 09.00 Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum Partiledardebatt Nr 2 Partiledardebatt Debattregler Reglerna innebär att statsministern och partiledaren för det största oppositionspartiet har rätt till ett anförande på längst 7 minuter. Övriga partiledare har rätt till

2021-01-13

Kammarens talarlista 2021-01-13 (docx, 33 kB) Kammarens talarlista 2021-01-13 (pdf, 109 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:63

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:63 Onsdagen den 13 januari Kl. 09.0012.24 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Tal med anledning

2021-01-13

Riksdagens protokoll 2020/21:63 (pdf, 399 kB)

Föredragningslista 2020/21:63

Föredragningslista 2020/21:63 Onsdagen den 13 januari 2021 Kl. 09.00 Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum Partiledardebatt 1 Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum 2 Partiledardebatt Anmälan om faktapromemoria Ansvarigt utskott 3 2020/21:FPM63 Meddelande om strategi för hållbar

2021-01-13

Föredragningslista 2020/21:63 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2020/21:63 (pdf, 113 kB)

Betänkande 2020/21:AU12


Beredning: 2021-05-06 Justering: 2021-06-03

Betänkande 2020/21:AU11


Beredning: 2021-04-20 Justering: 2021-06-03

Riksdagens protokoll 2020/21:62

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:62 Tisdagen den 12 januari Kl. 13.0015.56 18.0019.33 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1 

2021-01-12

Riksdagens protokoll 2020/21:62 (pdf, 493 kB)

Föredragningslista 2020/21:62

Föredragningslista 2020/21:62 Tisdagen den 12 januari 2021 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2020/21:267 av Arin Karapet M Oberoende internationell utredning om krigsbrott i Nagorno-Karabach 2 2020/21:273 av David Lång SD Ordning

2021-01-12

Föredragningslista 2020/21:62 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2020/21:62 (pdf, 140 kB)

Betänkande 2020/21:MJU13


Beredning: 2021-02-09 Justering: 2021-03-11

Betänkande 2020/21:FiU41


Beredning: 2021-02-04 Justering: 2021-02-25