Dokument & lagar (188 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:159

Riksdagsskrivelse 2020/21:159 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU23 En tillfällig covid-19-lag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 januari 2021 Andreas Norlén Annalena

2021-01-08

Riksdagsskrivelse 2020/21:159 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:159 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:157

Riksdagsskrivelse 2020/21:157 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Jag får meddela att socialutskottets betänkande 2020/21:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg denna dag har anmälts i kammaren. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:157 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:157 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:156

Riksdagsskrivelse 2020/21:156 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:156 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:156 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:155

Riksdagsskrivelse 2020/21:155 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU18 Pandemilag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:155 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:155 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:128

Riksdagsskrivelse 2020/21:128 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU5 Övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag

2020-12-10

Riksdagsskrivelse 2020/21:128 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:128 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:115

Riksdagsskrivelse 2020/21:115 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU6 Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:115 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:115 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:114

Riksdagsskrivelse 2020/21:114 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU4 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:114 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:114 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:81

Riksdagsskrivelse 2020/21:81 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU11 Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:81 (docx, 28 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:81 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:80

Riksdagsskrivelse 2020/21:80 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-26

Riksdagsskrivelse 2020/21:80 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:80 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:62

Riksdagsskrivelse 2020/21:62 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU3 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:62 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:62 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:61

Riksdagsskrivelse 2020/21:61 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU2 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård en primärvårdsreform får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:61 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:61 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:370

Riksdagsskrivelse 2019/20:370 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU26 Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 juni 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-06-30

Riksdagsskrivelse 2019/20:370 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:370 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:360

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:360 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU25 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-17

Riksdagsskrivelse 2019/20:360 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:360 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:311

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:311 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU18 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:311 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:311 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:310

Riksdagsskrivelse 2019/20:310 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU17 Förbättrade möjligheter till bilstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:310 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:310 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:309

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:309 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU9 Socialtjänst- och barnfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:309 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:309 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:291

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:291 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU24 Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-03

Riksdagsskrivelse 2019/20:291 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:291 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:290

Riksdagsskrivelse 2019/20:290 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU19 Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-03

Riksdagsskrivelse 2019/20:290 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:290 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:289

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:289 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU16 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-03

Riksdagsskrivelse 2019/20:289 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:289 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:275

Riksdagsskrivelse 2019/20:275 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU11 Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:275 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:275 (pdf, 50 kB)