Dokument & lagar (156 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:149

Riksdagsskrivelse 2020/21:149 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:149 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:149 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:148

Riksdagsskrivelse 2020/21:148 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:148 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:148 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:140

Riksdagsskrivelse 2020/21:140 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:140 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:140 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:139

Riksdagsskrivelse 2020/21:139 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:139 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:139 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:111

Riksdagsskrivelse 2020/21:111 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU10 Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:111 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:111 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:110

Riksdagsskrivelse 2020/21:110 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU9 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:110 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:110 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:109

Riksdagsskrivelse 2020/21:109 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU11 Förlängd ersättning till riskgrupper får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:109 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:109 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:108

Riksdagsskrivelse 2020/21:108 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU12 Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:108 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:108 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:49

Riksdagsskrivelse 2020/21:49 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU8 Direktåtkomst för Migrationsverket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:49 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:49 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:48

Riksdagsskrivelse 2020/21:48 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU7 Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:48 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:48 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:47

Riksdagsskrivelse 2020/21:47 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:47 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:47 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:46

Riksdagsskrivelse 2020/21:46 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU6 Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:46 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:46 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:285

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:285 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU23 Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:285 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:285 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:198

Riksdagsskrivelse 2019/20:198 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU25 Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-01

Riksdagsskrivelse 2019/20:198 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:198 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:184

Riksdagsskrivelse 2019/20:184 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU15 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 mars 2020 Andreas Norlén Claes

2020-03-11

Riksdagsskrivelse 2019/20:184 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:184 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:172

Riksdagsskrivelse 2019/20:172 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU14 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 februari 2020 Andreas Norlén Claes

2020-02-19

Riksdagsskrivelse 2019/20:172 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:172 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:171

Riksdagsskrivelse 2019/20:171 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU13 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 februari 2020 Andreas Norlén Claes

2020-02-19

Riksdagsskrivelse 2019/20:171 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:171 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:126

Riksdagsskrivelse 2019/20:126 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2019 Andreas Norlén Claes

2019-12-18

Riksdagsskrivelse 2019/20:126 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:126 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:125

Riksdagsskrivelse 2019/20:125 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2019 Andreas Norlén Claes

2019-12-17

Riksdagsskrivelse 2019/20:125 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:125 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:117

Riksdagsskrivelse 2019/20:117 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU12 Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat EU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2019 Andreas Norlén Claes

2019-12-17

Riksdagsskrivelse 2019/20:117 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:117 (pdf, 49 kB)