Dokument & lagar (162 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:145

Riksdagsskrivelse 2020/21:145 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2020/21:144 till

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:145 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:145 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:144

Riksdagsskrivelse 2020/21:144 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:144 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:144 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:130

Riksdagsskrivelse 2020/21:130 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:130 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:130 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:127

Riksdagsskrivelse 2020/21:127 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-10

Riksdagsskrivelse 2020/21:127 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:127 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:45

Riksdagsskrivelse 2020/21:45 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU7 Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:45 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:45 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:44

Riksdagsskrivelse 2020/21:44 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU6 Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:44 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:44 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:43

Riksdagsskrivelse 2020/21:43 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU5 Kapacitetsbrist i elnäten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:43 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:43 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:368

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:368 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU20 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-23

Riksdagsskrivelse 2019/20:368 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:368 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:313

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:313 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU19 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:313 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:313 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:312

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:312 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU18 Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:312 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:312 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:288

Riksdagsskrivelse 2019/20:288 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU17 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:288 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:288 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:287

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:287 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU16 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:287 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:287 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:222

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:222 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU15 Handelspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-22

Riksdagsskrivelse 2019/20:222 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:222 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:221

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:221 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU14 Energipolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-22

Riksdagsskrivelse 2019/20:221 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:221 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:183

Riksdagsskrivelse 2019/20:183 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU11 Mineralpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 mars 2020 Andreas Norlén Claes

2020-03-11

Riksdagsskrivelse 2019/20:183 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:183 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:167

Riksdagsskrivelse 2019/20:167 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU9 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 20122015 får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservationen under punkt 2, dels i övrigt bifallit

2020-02-19

Riksdagsskrivelse 2019/20:167 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:167 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:139

Riksdagsskrivelse 2019/20:139 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU4 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 januari 2020 Andreas Norlén Claes

2020-01-22

Riksdagsskrivelse 2019/20:139 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:139 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:124

Riksdagsskrivelse 2019/20:124 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2019 Andreas Norlén Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2019/20:123 till

2019-12-17

Riksdagsskrivelse 2019/20:124 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:124 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:123

Riksdagsskrivelse 2019/20:123 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2019 Andreas Norlén Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2019/20:124 till

2019-12-17

Riksdagsskrivelse 2019/20:123 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:123 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:113

Riksdagsskrivelse 2019/20:113 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2019 Andreas Norlén Claes

2019-12-17

Riksdagsskrivelse 2019/20:113 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:113 (pdf, 50 kB)