Dokument & lagar (362 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:113

Riksdagsskrivelse 2020/21:113 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU12 Upphävande av bestämmelse i lagen om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:113 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:113 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:112

Riksdagsskrivelse 2020/21:112 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU12 Upphävande av bestämmelse i lagen om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:112 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:112 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:102

Riksdagsskrivelse 2020/21:102 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU10 Granskningsbetänkande hösten 2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag lagt utskottets anmälan till handlingarna. Stockholm den 7 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-07

Riksdagsskrivelse 2020/21:102 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:102 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:92

Riksdagsskrivelse 2020/21:92 Riksrevisionen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:92 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:92 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:91

Riksdagsskrivelse 2020/21:91 Riksdagens ombudsmän1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:91 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:91 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:90

Riksdagsskrivelse 2020/21:90 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:90 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:90 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:89

Riksdagsskrivelse 2020/21:89 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:89 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:89 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:88

Riksdagsskrivelse 2020/21:88 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:88 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:88 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:87

Riksdagsskrivelse 2020/21:87 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:87 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:87 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:86

Riksdagsskrivelse 2020/21:86 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:86 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:86 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:85

Riksdagsskrivelse 2020/21:85 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:85 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:85 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:54

Riksdagsskrivelse 2020/21:54 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU13 Uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:54 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:54 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:53

Riksdagsskrivelse 2020/21:53 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU8 Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:53 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:53 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:39

Riksdagsskrivelse 2020/21:39 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU9 Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:39 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:39 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:38

Riksdagsskrivelse 2020/21:38 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU7 Höjd åldersgräns för uttag av ålderspension får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:38 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:38 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:37

Riksdagsskrivelse 2020/21:37 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU7 Höjd åldersgräns för uttag av ålderspension får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:37 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:37 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:36

Riksdagsskrivelse 2020/21:36 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU6 Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:36 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:36 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:35

Riksdagsskrivelse 2020/21:35 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU2 Behandlingen av riksdagens skrivelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2020/21:34 till

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:35 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:35 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:34

Riksdagsskrivelse 2020/21:34 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU2 Behandlingen av riksdagens skrivelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 november 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-11-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:34 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:34 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:17

Riksdagsskrivelse 2020/21:17 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU4 Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 oktober 2020 Andreas Norlén Claes

2020-10-21

Riksdagsskrivelse 2020/21:17 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:17 (pdf, 49 kB)