Dokument & lagar (256 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:124

Riksdagsskrivelse 2020/21:124 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:124 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:124 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:79

Riksdagsskrivelse 2020/21:79 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:79 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:79 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:58

Riksdagsskrivelse 2020/21:58 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU6 Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:58 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:58 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:57

Riksdagsskrivelse 2020/21:57 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU3 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:57 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:57 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:56

Riksdagsskrivelse 2020/21:56 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU9 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:56 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:56 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:55

Riksdagsskrivelse 2020/21:55 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU7 Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:55 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:55 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:31

Riksdagsskrivelse 2020/21:31 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU5 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:31 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:31 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:30

Riksdagsskrivelse 2020/21:30 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU4 Digital kommunikation i domstolsprocesser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:30 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:30 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:29

Riksdagsskrivelse 2020/21:29 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU31 Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:29 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:29 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:12

Riksdagsskrivelse 2020/21:12 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU2 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 september 2020 Andreas Norlén Claes

2020-09-30

Riksdagsskrivelse 2020/21:12 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:12 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:333

Riksdagsskrivelse 2019/20:333 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU34 Ungdomsövervakning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:333 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:333 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:322

Riksdagsskrivelse 2019/20:322 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU36 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek ett enklare förfarande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:322 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:322 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:321

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:321 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU35 Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:321 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:321 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:304

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:304 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU33 Vapenfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-03

Riksdagsskrivelse 2019/20:304 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:304 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:303

Riksdagsskrivelse 2019/20:303 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU21 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-03

Riksdagsskrivelse 2019/20:303 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:303 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:274

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:274 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU40 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:274 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:274 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:273

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:273 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU24 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:273 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:273 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:272

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:272 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU23 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:272 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:272 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:261

Riksdagsskrivelse 2019/20:261 Riksdagens delegation till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU42 Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol JPSG får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:261 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:261 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:260

Riksdagsskrivelse 2019/20:260 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU39 Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:260 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:260 (pdf, 50 kB)