Dokument & lagar (494 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:158

Riksdagsskrivelse 2020/21:158 Regeringen Finansdepartementet Jag får meddela att finansutskottets betänkande 2020/21:FiU10 Statens budget för 2021 denna dag har anmälts i kammaren. Stockholm den 18 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:158 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:158 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:154

Riksdagsskrivelse 2020/21:154 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU28 Sveriges genomförande av Agenda 2030 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:154 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:154 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:153

Riksdagsskrivelse 2020/21:153 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:153 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:153 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:152

Riksdagsskrivelse 2020/21:152 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:152 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:152 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:151

Riksdagsskrivelse 2020/21:151 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:151 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:151 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:150

Riksdagsskrivelse 2020/21:150 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:150 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:150 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:129

Riksdagsskrivelse 2020/21:129 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU15 Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-10

Riksdagsskrivelse 2020/21:129 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:129 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:116

Riksdagsskrivelse 2020/21:116 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU37 Ändringar i regelverket om kapitaltäckning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:116 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:116 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:75

Riksdagsskrivelse 2020/21:75 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU14 Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:75 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:75 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:74

Riksdagsskrivelse 2020/21:74 Regeringen Infrastrukturdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:74 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:74 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:73

Riksdagsskrivelse 2020/21:73 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:73 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:73 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:72

Riksdagsskrivelse 2020/21:72 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:72 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:72 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:71

Riksdagsskrivelse 2020/21:71 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:71 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:71 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:70

Riksdagsskrivelse 2020/21:70 Regeringen Miljödepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:70 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:70 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:69

Riksdagsskrivelse 2020/21:69 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:69 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:69 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:68

Riksdagsskrivelse 2020/21:68 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:68 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:68 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:67

Riksdagsskrivelse 2020/21:67 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:67 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:67 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:66

Riksdagsskrivelse 2020/21:66 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:66 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:66 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:65

Riksdagsskrivelse 2020/21:65 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:65 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:65 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:64

Riksdagsskrivelse 2020/21:64 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:64 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:64 (pdf, 54 kB)