Dokument & lagar (120 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:136

Riksdagsskrivelse 2020/21:136 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU4 Totalförsvaret 20212025 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:136 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:136 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:135

Riksdagsskrivelse 2020/21:135 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU4 Totalförsvaret 20212025 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:135 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:135 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:134

Riksdagsskrivelse 2020/21:134 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 20212025 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:134 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:134 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:133

Riksdagsskrivelse 2020/21:133 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 20212025 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:133 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:133 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:123

Riksdagsskrivelse 2020/21:123 Regeringen Infrastrukturdepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:123 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:123 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:122

Riksdagsskrivelse 2020/21:122 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:122 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:122 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:121

Riksdagsskrivelse 2020/21:121 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:121 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:121 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:120

Riksdagsskrivelse 2020/21:120 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:120 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:120 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:119

Riksdagsskrivelse 2020/21:119 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:119 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:119 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:118

Riksdagsskrivelse 2020/21:118 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:118 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:118 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:117

Riksdagsskrivelse 2020/21:117 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:117 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:117 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:23

Riksdagsskrivelse 2020/21:23 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 oktober 2020 Andreas Norlén Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2020/21:22 till

2020-10-21

Riksdagsskrivelse 2020/21:23 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:23 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:22

Riksdagsskrivelse 2020/21:22 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 oktober 2020 Andreas Norlén Claes

2020-10-21

Riksdagsskrivelse 2020/21:22 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:22 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:15

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:15 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU2 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 oktober 2020 Andreas Norlén Claes

2020-10-14

Riksdagsskrivelse 2020/21:15 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:15 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:3

Riksdagsskrivelse 2020/21:3 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2019/20:UFöU5 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 september 2020 Andreas Norlén Claes

2020-09-08

Riksdagsskrivelse 2020/21:3 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:3 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:308

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:308 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2019/20:FöU10 Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:308 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:308 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:307

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:307 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2019/20:FöU4 Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:307 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:307 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:181

Riksdagsskrivelse 2019/20:181 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2019/20:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 mars 2020 Andreas Norlén Claes

2020-03-05

Riksdagsskrivelse 2019/20:181 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:181 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:180

Riksdagsskrivelse 2019/20:180 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2019/20:FöU3 Totalförsvarsdatalag personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 mars 2020 Andreas Norlén Claes

2020-03-05

Riksdagsskrivelse 2019/20:180 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:180 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:109

Riksdagsskrivelse 2019/20:109 Regeringen Infrastrukturdepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2019/20:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 3 under punkt 4, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

2019-12-12

Riksdagsskrivelse 2019/20:109 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:109 (pdf, 51 kB)