Dokument & lagar (194 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:100

Riksdagsskrivelse 2020/21:100 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:100 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:100 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:99

Riksdagsskrivelse 2020/21:99 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:99 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:99 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:98

Riksdagsskrivelse 2020/21:98 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU5 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:98 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:98 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:97

Riksdagsskrivelse 2020/21:97 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU4 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:97 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:97 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:51

Riksdagsskrivelse 2020/21:51 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU3 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 november 2020 Åsa Lindestam Claes

2020-11-12

Riksdagsskrivelse 2020/21:51 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:51 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:50

Riksdagsskrivelse 2020/21:50 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU2 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 november 2020 Åsa Lindestam Claes

2020-11-12

Riksdagsskrivelse 2020/21:50 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:50 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:359

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:359 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU25 Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2020-06-17

Riksdagsskrivelse 2019/20:359 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:359 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:358

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:358 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU24 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-17

Riksdagsskrivelse 2019/20:358 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:358 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:350

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:350 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU22 Större komplementbyggnader får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-17

Riksdagsskrivelse 2019/20:350 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:350 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:328

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:328 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU21 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:328 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:328 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:283

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:283 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU20 Några fastighetsrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:283 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:283 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:265

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:265 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU29 Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 maj 2020 Andreas Norlén Claes

2020-05-14

Riksdagsskrivelse 2019/20:265 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:265 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:264

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:264 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU28 Personligt betalningsansvar i aktiebolag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 maj 2020 Andreas Norlén Claes

2020-05-14

Riksdagsskrivelse 2019/20:264 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:264 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:254

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:254 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU23 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:254 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:254 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:235

Riksdagsskrivelse 2019/20:235 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU17 Familjerätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-06

Riksdagsskrivelse 2019/20:235 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:235 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:219

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:219 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU27 Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-22

Riksdagsskrivelse 2019/20:219 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:219 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:205

Riksdagsskrivelse 2019/20:205 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU26 Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 april 2020 Åsa Lindestam Claes

2020-04-03

Riksdagsskrivelse 2019/20:205 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:205 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:203

Riksdagsskrivelse 2019/20:203 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU18 Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-02

Riksdagsskrivelse 2019/20:203 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:203 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:193

Riksdagsskrivelse 2019/20:193 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU19 Tydligare regler vid konsumentavtal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 mars 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-03-25

Riksdagsskrivelse 2019/20:193 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:193 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:169

Riksdagsskrivelse 2019/20:169 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU9 Hyresrätt m.m.får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 februari 2020 Andreas Norlén Claes

2020-02-19

Riksdagsskrivelse 2019/20:169 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:169 (pdf, 49 kB)