Dokument & lagar (56 525 träffar)

Riksdagens protokoll 2020/21:20

1  Justering av protokoll Protokollen för den 1518, 21 och 22 september justerades. 2  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Mats Sander M skulle tjänstgöra som ersättare för Ulrika Heindorff M under tiden för hennes ledighet den 2 november 20202 maj 2021 samt att Richard Herrey M skulle tjänstgöra

2020-10-13

Riksdagens protokoll 2020/21:20 (pdf, 423 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:21

1  Val av ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation Val av 20 ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation företogs. Sedan kammaren godkänt den gemensamma listan var följande personer valda till ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation till dess nytt val till delegationen förrättats i början av nästa riksmöte:

2020-10-14

Riksdagens protokoll 2020/21:21 (pdf, 203 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:22

1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 september justerades. 2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Jonas Sjöstedt V avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 4 november. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit

2020-10-15

Riksdagens protokoll 2020/21:22 (pdf, 391 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:24

1  Återrapportering från Europeiska rådets möte den 1516 oktober Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SÅterrapportering från Europeiska rådets möte den 1516 oktober Fru talman I förra veckan träffades alltså Europeiska rådet. Mötet inleddes på torsdag eftermiddag med en kort information om förhandlingarna med Europaparlamentet

2020-10-20

Riksdagens protokoll 2020/21:24 (pdf, 319 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:25

1  Justering av protokoll Protokollet för den 30 september justerades. 2  Anmälan om ordförande i utskott Talmannen anmälde att Åsa Westlund S valts till ordförande i finansutskottet från och med den 15 oktober. 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2020/21:66

2020-10-21

Riksdagens protokoll 2020/21:25 (pdf, 650 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:23

1  Särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt Anf. 1  TONY HADDOU VHerr talman Ännu en gång har hemliga dokument om penningtvätt och skatteflykt läckts. Den här gången är det från den amerikanska finanspolisen, som har avslöjat misstänkta betalningar världen över där tusentals miljarder kopplade till

2020-10-16

Riksdagens protokoll 2020/21:23 (pdf, 459 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:13

1  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Sultan Kayhan S avsagt sig uppdraget som suppleant i skatteutskottet, att Anders Österberg S avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet och att Denis Begic S avsagt sig uppdraget som suppleant i trafikutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 2  Anmälan

2020-09-23

Riksdagens protokoll 2020/21:13 (pdf, 282 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:15

1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Motioner 2020/21:31 och 355 till justitieutskottet 2020/21:171, 249, 347 och 357 till finansutskottet 2020/21:358 till skatteutskottet 2020/21:310 till civilutskottet 2020/21:289 till finansutskottet 2020/21:365 till skatteutskottet

2020-09-25

Riksdagens protokoll 2020/21:15 (pdf, 266 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:11

1  Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Finansministern överlämnade regeringens proposition 2020/21:1 med förslag till statens budget för 2021, finansplan och skattefrågor. Anf. 1  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON SDebatt med anledning av budgetproposition-ens avlämnande Herr talman Vi samlas i dag

2020-09-21

Riksdagens protokoll 2020/21:11 (pdf, 414 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:12

1  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Per Ramhorn SD avsagt sig uppdraget som ledamot i riksdagsstyrelsen från och med den 1 oktober och att Björn Söder SD avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagsstyrelsen från och med den 1 oktober. Kammaren biföll dessa avsägelser. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre

2020-09-22

Riksdagens protokoll 2020/21:12 (pdf, 151 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:9

1  Justering av protokoll Protokollet för den 27 augusti justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2019/20:473 Till riksdagen Interpellation 2019/20:473 Biotopskyddet och jordbruket av Per Schöldberg C Frågan kommer att besvaras fredagen den 6 november.

2020-09-17

Riksdagens protokoll 2020/21:9 (pdf, 554 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:7

1  Anmälan om vice ordförande i utskott Andre vice talmannen anmälde att Teres Lindberg S valts till tredje vice ordförande i trafikutskottet från och med den 10 september. 2  Meddelande om statsministerns frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 17 september kl. 14.00 skulle frågor

2020-09-15

Riksdagens protokoll 2020/21:7 (pdf, 337 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:10

1  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Anne-Li Sjölund som suppleant i civilutskottet och i trafikutskottet under Emil Källströms ledighet samt som suppleant i finansutskottet, i skatteutskottet, i justitieutskottet, i socialförsäkringsutskottet, i socialutskottet,

2020-09-18

Riksdagens protokoll 2020/21:10 (pdf, 353 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:8

1  Särskild debatt om den organiserade gängkriminaliteten Anf. 1  JOHAN PEHRSON LHerr talman Gängvåldet fräter sönder samhället. Våra unga som ska drömma om framtiden får inte göra det. Snarare rånas och beskjuts de och fastnar i de kriminella gängens vägspärrar. Liberalerna kräver repressiva insatser: skärpta straff,

2020-09-16

Riksdagens protokoll 2020/21:8 (pdf, 285 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:16

1  Justering av protokoll Protokollen för den 8 september justerades. 2  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 1 oktober kl. 14.00. 3  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Motioner 2020/21:30, 275, 309 och 345 till

2020-09-29

Riksdagens protokoll 2020/21:16 (pdf, 111 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:14

1  Justering av protokoll Protokollet för den 3 september justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2020/21:3 för tisdagen den 22 september i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från kulturutskottet. 3  Ärende för hänvisning till utskott Följande

2020-09-24

Riksdagens protokoll 2020/21:14 (pdf, 500 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:3

1  Ändring av namn på nämnd och vissa rättelser Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU25 Ändring av namn på nämnd och vissa rättelser föredrogs. Förste vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld. Beslut fattades under 3.2  Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland Sammansatta utrikes- och

2020-09-08

Riksdagens protokoll 2020/21:3 (pdf, 246 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:2

1  Riksmötets öppnande Anf. 1  TALMANNEN: Jag hemställer att Ers Majestät förklarar riksmötet öppnat. Anf. 2  HANS MAJESTÄT KONUNGEN: Riksmötets öppnande Herr talman och ärade ledamöter I går eftermiddag hade 5 837 svenska invånare avlidit med covid-19, till stor sorg för de sina och till förlust för vårt land. I spåren

2020-09-08

Riksdagens protokoll 2020/21:2 (pdf, 147 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:4

1  Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SHerr talman Dagens partiledardebatt förs i ett läge då det krävs samling för att möta en av de största kriser världen har upplevt. Vi står inför en gemensam uppgift. När regeringen klassade det nya coronaviruset som en samhällsfarlig sjukdom i februari var drygt

2020-09-09

Riksdagens protokoll 2020/21:4 (pdf, 410 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:1

1  Inledning Anf. 1  TALMANNEN: Ärade ledamöter, här i kammaren och runt om i Sverige Varmt välkomna tillbaka till riksdagen och ett nytt arbetsår Jag hoppas att ni trots de speciella omständigheterna har haft en fin sommar och att ni kunnat samla kraft inför hösten. Riksdagsarbetet, liksom allt annat i samhället, präglades

2020-09-08

Riksdagens protokoll 2020/21:1 (pdf, 265 kB)