Dokument & lagar (732 träffar)

Riksdagens protokoll 2019/20:148

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Michael Anefur KD återtagit sin plats i riksdagen från och med den 31 augusti, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Cecilia Engström KD och att Annie Lööf C återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 september, varigenom

2020-09-03

Riksdagens protokoll 2019/20:148 (pdf, 401 kB)

Föredragningslista 2019/20:148

Föredragningslista 2019/20:148 Torsdagen den 3 september 2020 Kl. 12.00 Interpellationssvar Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 1 Michael Anefur KD fr.o.m. den 31 augusti Därmed upphörde Cecilia Engströms KD uppdrag som ersättare 2 Annie Lööf C fr.o.m. den 1 september Därmed upphörde Göran Lindells C

2020-09-03

Föredragningslista 2019/20:148 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2019/20:148 (pdf, 124 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:147

1  Anmälan om faktapromemoria Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2019/20:FPM61 Strategi för energisystemintegration och strategi för vätgas COM2020 299, COM2020 301 till näringsutskottet 2  Anmälan om granskningsrapport Talmannen

2020-08-27

Riksdagens protokoll 2019/20:147 (pdf, 249 kB)

Föredragningslista 2019/20:147

Föredragningslista 2019/20:147 Torsdagen den 27 augusti 2020 Kl. 12.00 Interpellationssvar Anmälan om faktapromemoria Ansvarigt utskott 1 2019/20:FPM61 Strategi för energisystemintegration och strategi för vätgas COM2020 299, COM2020 301 NU Anmälan om granskningsrapport 2 RiR 2020:15 Att styra utbildning till

2020-08-27

Föredragningslista 2019/20:147 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2019/20:147 (pdf, 131 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:146

1  Justering av protokoll Protokollen för den 1012, 1517, 22, 23, 29 och 30 juni justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att

2020-08-20

Riksdagens protokoll 2019/20:146 (pdf, 505 kB)

Föredragningslista 2019/20:146

Föredragningslista 2019/20:146 Torsdagen den 20 augusti 2020 Kl. 12.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 10, torsdagen den 11, fredagen den 12, måndagen den 15, tisdagen den 16, onsdagen den 17, måndagen den 22, tisdagen den 23, måndagen den 29 och

2020-08-20

Föredragningslista 2019/20:146 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2019/20:146 (pdf, 151 kB)

Kammarens talarlista 2020-06-30

Tisdagen den 30 juni 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum Beslut efter debattens slut Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 16 Skatteutskottets betänkande SkU28 Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete 0.00 0.00 17 Socialutskottets betänkande SoU26 Särskild beräkning av tandvårdsersättning

2020-06-30

Kammarens talarlista 2020-06-30 (docx, 38 kB) Kammarens talarlista 2020-06-30 (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:370

Riksdagsskrivelse 2019/20:370 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU26 Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 juni 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-06-30

Riksdagsskrivelse 2019/20:370 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:370 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:369

Riksdagsskrivelse 2019/20:369 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU28 Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 juni 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-06-30

Riksdagsskrivelse 2019/20:369 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:369 (pdf, 51 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:145

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Diana Laitinen Carlsson S har utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 september 2020.

2020-06-30

Riksdagens protokoll 2019/20:145 (pdf, 113 kB)

Föredragningslista 2019/20:145

Föredragningslista 2019/20:145 Tisdagen den 30 juni 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum Beslut efter debattens slut Anmälan om ny riksdagsledamot 1 Diana Laitinen Carlsson S som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 september Anmälan om ersättare för statsråd 2 Azadeh Rojhan Gustafsson S som ersättare för statsrådet Magdalena

2020-06-30

Föredragningslista 2019/20:145 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2019/20:145 (pdf, 123 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:144

1  Justering av protokoll Protokollen för den 35, 8 och 9 juni justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:61 för tisdagen den 16 juni i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från finansutskottet. 3  Anmälan om faktapromemorior Tredje

2020-06-29

Riksdagens protokoll 2019/20:144 (pdf, 145 kB)

Föredragningslista 2019/20:144

Föredragningslista 2019/20:144 Måndagen den 29 juni 2020 Kl. 11.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 3 juni, torsdagen den 4 juni, fredagen den 5 juni, måndagen den 8 juni och tisdagen den 9 juni Anmälan om subsidiaritetsprövning Ansvarigt utskott

2020-06-29

Föredragningslista 2019/20:144 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2019/20:144 (pdf, 119 kB)

Kammarens talarlista 2020-06-23

Tisdagen den 23 juni 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Interpellationssvar 13.00 Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 8 Finansutskottets betänkande FiU62 Extra ändringsbudget för 2020 Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser

2020-06-23

Kammarens talarlista 2020-06-23 (docx, 39 kB) Kammarens talarlista 2020-06-23 (pdf, 102 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:368

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:368 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU20 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-23

Riksdagsskrivelse 2019/20:368 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:368 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:367

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:367 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit finansutskottets förslag

2020-06-23

Riksdagsskrivelse 2019/20:367 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:367 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:366

Riksdagsskrivelse 2019/20:366 Regeringen Infrastrukturdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU62 Extra ändringsbudget för 2020 Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag

2020-06-23

Riksdagsskrivelse 2019/20:366 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:366 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:365

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:365 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU62 Extra ändringsbudget för 2020 Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen

2020-06-23

Riksdagsskrivelse 2019/20:365 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:365 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:364

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:364 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU62 Extra ändringsbudget för 2020 Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen

2020-06-23

Riksdagsskrivelse 2019/20:364 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:364 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:363

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:363 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU62 Extra ändringsbudget för 2020 Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen

2020-06-23

Riksdagsskrivelse 2019/20:363 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:363 (pdf, 53 kB)