Dokument & lagar (229 träffar)

Riksdagens protokoll 1894:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 15. Onsdagen den 7 mars. Kl. 7 e. m. 1- Fortsattes behandling af statsutskottets utlåtande n:o 5, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel, omfattande anslagen till landtförsvaret. Dervid förekom först i ordningen Punkten 20, som bifölls.

1894-07-01

Riksdagens protokoll 1894:15 (pdf, 2053 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:133

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 133. o Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af deputerade att deltaga i invigningen af norra stambanan mellan Vännäs och■Boden. Till Konungen. Sedan Eders Kongl. Maj:t den 1 innevarande månad förordnat,

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:133 (pdf, 223 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:132

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 132. o UiZ. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om upphäfvande af bestämmelser, hvarigenom tillträde till tekniska högskolan eller tillstånd att undergå prof för erhållande af rättighet att antaga medhjelparetjenst

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:132 (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:131

Riksdagens Skrifvelse N:o 131. 3 V:Vit. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ändring af inträdesfordringarne till allmänna läroverkets lägsta klass. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtande n:o 3.Andra Kammarens tillfälliga

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:131 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:130

Riksdagens Skrifvelse N:o 130. 1 iV:o SO. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upphäfvande af cirkuläret den 14 juni 1820 om förhud mot skådespels uppförande å vissa dagar. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtande u:o

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:130 (pdf, 172 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:129

Riksdagens Skrifvelse N:o 129. 1 N:o 129. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 69, bevillningsutskottets betänkande n:o 32 och bankoutskottets memorial n:o 7.Till

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:129 (pdf, 537 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:128

Riksdagens Skrifvelse N:o 128. 1 tf:o 128. j i.r r if Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 V1Tv i 11 1Vi ri v Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kong/Maj:ts proposition med förslag till ny förordning angående stämpelafgift en. Bevillningsutskottets betänkande

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:128 (pdf, 3479 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:127

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 127. N:o 127. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 4J med föslag till förordning om ändrad lydelse af vissa paragrafer i grufvestadgan den 16 maj 1884. Lagutskottets utlåtande

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:127 (pdf, 237 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:126

Riksdagens Skrifvelse N:o 126. 13 N:o 126. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 44 med förslag till lag angående ändrad lydelse af 9 kap. 4 ärfdabalken, lag angående värdering af död mans bo och lag

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:126 (pdf, 209 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:125

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 125. N:o 125. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner ej mindre om ändring af dels vissa paragrafer i 17 kap. rättegångsbalken, dels 2 i 23 kap. rättegångsbalken, dels 2 i 1 kap. rättegångsbalken

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:125 (pdf, 211 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:124

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 124. N:o 124. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående tullbevillningen. Bevillningsutskottets betänkande n:o 3 och memorial n:o 7.Till Konungen. Sedan Riksdagen öfversett och granskat bestämmelserna i gällande

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:124 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:123

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 123. N:o 123. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med begäran om utredning angående ändamålsenligheten af grunderna för nu gällande lagstiftning om beskattning af hvitbetssockertillverkningen. Bevillningsutskottets

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:123 (pdf, 193 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:122

Riksdagens Skrifvelse N:o 122. 1 N:o 122. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkanden n:is 6 och 33 samt memorial n:o 24.Till Konungen. Sedan Riksdagen öfversett och

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:122 (pdf, 346 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:121

Riksdagens Skrifvelse N:o 131. 17 N:o 121. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till vissa ändringar i förordningen angående niantalspenningars utgörande den 24 april 1863. Statsutskottets

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:121 (pdf, 194 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:120

Riksdagens Skrifvelse N:o ISO. 15 N:o 120. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående tillgodogörande af den kronan tillkommande jordegareandel i grufva. Statsutskottets utlåtande n:o 78.Till Konungen.

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:120 (pdf, 153 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:119

Riksdagens Skrifvelse N:o 119. 11 N:o 119. v Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen om utredning rörande bolags förvärf af jordegendomar i vissa delar af landet m. m. Första kamarens tillf, utskotts n:o 3 uti. n:o 7 Andra n:o 3 n:o 17 Till Konungen.

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:119 (pdf, 268 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:118

Riksdagens Skrifvelse N:o 118. 9 N:o 118. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1894. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående skyldighet för embetsoch tjensteman att i vissa fall anlita riksbanken m. m. Sammansätta stats- och bankoutskottets utlåtande n:o 8.Till Konungen. 1 en

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:118 (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:117

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 117. N:o 117. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1894. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättad t nytt reglemente för Riksgäldskontor et. Statsutskottets memorial n:o 82.Till Konungen. Då det reglemente för riksgäldskontoret, hvilket vid

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:117 (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:116

Riksdagens Skrifvelse N:o 116. 7 N:o 116. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1894. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat. Statsutskottets memorial n:is 79 och 83.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1895 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:116 (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:115

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 115. N:o 115. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1894. t4- r Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Kontingent angående statsreglering en för av 1895 och sättet för anvisande af vissa anslag sb dopp. Statsutskottets memorial n:o 79.Till Konungen. no. I propositionen

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:115 (pdf, 219 kB)