Dokument & lagar (56 525 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:80

Riksdagsskrivelse 2020/21:80 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-26

Riksdagsskrivelse 2020/21:80 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:80 (pdf, 48 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:42

1  Justering av protokoll Protokollet för den 5 november justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2020/21:165 Till riksdagen Interpellation 2020/21:165 Den tillfälliga lagen om utökat mandat för regeringen under pandemin av Jan Ericson M Interpellationen

2020-11-26

Riksdagens protokoll 2020/21:42 (pdf, 894 kB)

Föredragningslista 2020/21:42

Föredragningslista 2020/21:42 Torsdagen den 26 november 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 5 november Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2020/21:165 av Jan Ericson M Den tillfälliga lagen om utökat

2020-11-26

Föredragningslista 2020/21:42 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2020/21:42 (pdf, 105 kB)

Kammarens talarlista 2020-11-25

Onsdagen den 25 november 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 14 Finansutskottets betänkande FiU1 Statens budget 2021 rambeslutet Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för debatten om rambeslutet. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången

2020-11-25

Kammarens talarlista 2020-11-25 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2020-11-25 (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:78

Riksdagsskrivelse 2020/21:78 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU10 Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner och vissa andra inkomstskattefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:78 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:78 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:77

Riksdagsskrivelse 2020/21:77 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU9 Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:77 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:77 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:76

Riksdagsskrivelse 2020/21:76 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU8 Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:76 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:76 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:79

Riksdagsskrivelse 2020/21:79 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:79 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:79 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:75

Riksdagsskrivelse 2020/21:75 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU14 Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:75 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:75 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:74

Riksdagsskrivelse 2020/21:74 Regeringen Infrastrukturdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:74 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:74 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:73

Riksdagsskrivelse 2020/21:73 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:73 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:73 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:72

Riksdagsskrivelse 2020/21:72 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:72 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:72 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:71

Riksdagsskrivelse 2020/21:71 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:71 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:71 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:70

Riksdagsskrivelse 2020/21:70 Regeringen Miljödepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:70 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:70 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:69

Riksdagsskrivelse 2020/21:69 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:69 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:69 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:68

Riksdagsskrivelse 2020/21:68 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:68 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:68 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:67

Riksdagsskrivelse 2020/21:67 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:67 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:67 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:66

Riksdagsskrivelse 2020/21:66 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:66 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:66 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:65

Riksdagsskrivelse 2020/21:65 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:65 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:65 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:64

Riksdagsskrivelse 2020/21:64 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:64 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:64 (pdf, 54 kB)