Dokument & lagar (56 525 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:82

Riksdagsskrivelse 2020/21:82 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU5 Skyddsjakt på varg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:82 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:82 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:92

Riksdagsskrivelse 2020/21:92 Riksrevisionen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:92 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:92 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:91

Riksdagsskrivelse 2020/21:91 Riksdagens ombudsmän1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:91 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:91 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:90

Riksdagsskrivelse 2020/21:90 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:90 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:90 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:89

Riksdagsskrivelse 2020/21:89 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:89 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:89 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:88

Riksdagsskrivelse 2020/21:88 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:88 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:88 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:87

Riksdagsskrivelse 2020/21:87 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:87 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:87 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:86

Riksdagsskrivelse 2020/21:86 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:86 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:86 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:85

Riksdagsskrivelse 2020/21:85 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:85 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:85 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:100

Riksdagsskrivelse 2020/21:100 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:100 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:100 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:99

Riksdagsskrivelse 2020/21:99 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:99 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:99 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:98

Riksdagsskrivelse 2020/21:98 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU5 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:98 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:98 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:97

Riksdagsskrivelse 2020/21:97 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU4 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:97 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:97 (pdf, 49 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:45

1  Justering av protokoll Protokollet för den 11 november justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Tomas Kronståhl S återtagit sin plats i riksdagen från och med den 2 december, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Nermina Mizimovic S3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2020-12-02

Riksdagens protokoll 2020/21:45 (pdf, 945 kB)

Föredragningslista 2020/21:45

Föredragningslista 2020/21:45 Onsdagen den 2 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 11 november Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Tomas Kronståhl S fr.o.m. i dag Därmed upphör Nermina Mizimovic S uppdrag

2020-12-02

Föredragningslista 2020/21:45 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2020/21:45 (pdf, 137 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:44

1  Justering av protokoll Protokollet för den 10 november justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Elin Segerlind som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation. Andre vice talmannen förklarade vald till suppleant i Nordiska rådets svenska

2020-12-01

Riksdagens protokoll 2020/21:44 (pdf, 504 kB)

Föredragningslista 2020/21:44

Föredragningslista 2020/21:44 Tisdagen den 1 december 2020 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 10 november Anmälan om kompletteringsval 2 Elin Segerlind V som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

2020-12-01

Föredragningslista 2020/21:44 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2020/21:44 (pdf, 129 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:43

1  Justering av protokoll Protokollet för den 6 november justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Kristina Yngwe C skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 30 november, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Stina Larsson C3  Avsägelser Andre

2020-11-27

Riksdagens protokoll 2020/21:43 (pdf, 471 kB)

Föredragningslista 2020/21:43

Föredragningslista 2020/21:43 Fredagen den 27 november 2020 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 6 november Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Kristina Yngwe C fr.o.m. den 30 november Därmed upphör Stina Larssons C uppdrag som

2020-11-27

Föredragningslista 2020/21:43 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2020/21:43 (pdf, 126 kB)

Kammarens talarlista 2020-11-26

Torsdagen den 26 november 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 5 Socialutskottets betänkande SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans 1 Mikael Dahlqvist S 6 2 Sofia Nilsson C 6 3 Bengt Eliasson L 6 4 Camilla Hansén MP 6 5 Camilla Waltersson

2020-11-26

Kammarens talarlista 2020-11-26 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2020-11-26 (pdf, 121 kB)