Dokument & lagar (56 525 träffar)

Riksdagens protokoll 2020/21:49

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:49 Tisdagen den 8 december Kl. 13.0015.49 18.0019.07 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1 

2020-12-08

Riksdagens protokoll 2020/21:49 (pdf, 529 kB)

Föredragningslista 2020/21:49

Föredragningslista 2020/21:49 Tisdagen den 8 december 2020 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 17 november Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2 2020/21:171 av Alexandra Anstrell M Kvinnors

2020-12-08

Föredragningslista 2020/21:49 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2020/21:49 (pdf, 147 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-07

Måndagen den 7 december 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum Interpellationssvar Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 2 Konstitutionsutskottets betänkande KU10 Granskningsbetänkande hösten 2020 0.00 0.00 Inledning och administrativt inriktad granskning kapitel 1 1 Karin Enström M 12 2 Hans Ekström S 8 3 Per Söderlund

2020-12-07

Kammarens talarlista 2020-12-07 (docx, 44 kB) Kammarens talarlista 2020-12-07 (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:102

Riksdagsskrivelse 2020/21:102 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU10 Granskningsbetänkande hösten 2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag lagt utskottets anmälan till handlingarna. Stockholm den 7 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-07

Riksdagsskrivelse 2020/21:102 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:102 (pdf, 48 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:48

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:48 Måndagen den 7 december Kl. 11.0015.12 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Meddelande

2020-12-07

Riksdagens protokoll 2020/21:48 (pdf, 422 kB)

Föredragningslista 2020/21:48

Föredragningslista 2020/21:48 Måndagen den 7 december 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum Meddelande om frågestund 1 Torsdagen den 10 december kl. 14.00 Ärende för debatt Konstitutionsutskottets betänkande 2 Bet. 2020/21:KU10 Granskningsbetänkande hösten 2020 Ärenden för debatt avgörs onsdagen den 9 december Reservationer

2020-12-07

Föredragningslista 2020/21:48 (docx, 37 kB) Föredragningslista 2020/21:48 (pdf, 97 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:47

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:47 Fredagen den 4 december Kl. 09.0013.18 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering

2020-12-04

Riksdagens protokoll 2020/21:47 (pdf, 549 kB)

Föredragningslista 2020/21:47

Föredragningslista 2020/21:47 Fredagen den 4 december 2020 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 13 november Avsägelse 2 Solveig Zander C som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 januari 2021 Anmälan om subsidiaritetsprövning Ansvarigt utskott

2020-12-04

Föredragningslista 2020/21:47 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2020/21:47 (pdf, 137 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-03

Torsdagen den 3 december 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 5 Utrikesutskottets utlåtande UU5 Kommissionens arbetsprogram 2021 1 Ludvig Aspling SD 8 2 Håkan Svenneling V 8 3 Annika Strandhäll S 8 4 Hans Rothenberg M 8 5 Kerstin Lundgren C 8

2020-12-03

Kammarens talarlista 2020-12-03 (docx, 36 kB) Kammarens talarlista 2020-12-03 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:101

Riksdagsskrivelse 2020/21:101 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:101 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:101 (pdf, 48 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:46

1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 november justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2020/21:173 Till riksdagen Interpellation 2020/21:173 Föräldrapåverkan på skolans personal av Roger Haddad L Interpellationen kommer att besvaras tisdagen

2020-12-03

Riksdagens protokoll 2020/21:46 (pdf, 976 kB)

Föredragningslista 2020/21:46

Föredragningslista 2020/21:46 Torsdagen den 3 december 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 12 november Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2020/21:173 av Roger Haddad L Föräldrapåverkan på skolans

2020-12-03

Föredragningslista 2020/21:46 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:46 (pdf, 135 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-02

Onsdagen den 2 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 22 Konstitutionsutskottets betänkande KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången

2020-12-02

Kammarens talarlista 2020-12-02 (docx, 47 kB) Kammarens talarlista 2020-12-02 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:81

Riksdagsskrivelse 2020/21:81 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU11 Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:81 (docx, 28 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:81 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:96

Riksdagsskrivelse 2020/21:96 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU14 Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:96 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:96 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:95

Riksdagsskrivelse 2020/21:95 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU13 Pausad BNP-indexering för drivmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:95 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:95 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:94

Riksdagsskrivelse 2020/21:94 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU7 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:94 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:94 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:93

Riksdagsskrivelse 2020/21:93 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:93 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:93 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:84

Riksdagsskrivelse 2020/21:84 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU4 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:84 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:84 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:83

Riksdagsskrivelse 2020/21:83 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU3 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:83 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:83 (pdf, 49 kB)