Dokument & lagar (56 525 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:110

Riksdagsskrivelse 2020/21:110 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU9 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:110 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:110 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:109

Riksdagsskrivelse 2020/21:109 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU11 Förlängd ersättning till riskgrupper får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:109 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:109 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:108

Riksdagsskrivelse 2020/21:108 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU12 Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:108 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:108 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:106

Riksdagsskrivelse 2020/21:106 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:106 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:106 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:105

Riksdagsskrivelse 2020/21:105 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:105 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:105 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:104

Riksdagsskrivelse 2020/21:104 Regeringen Utbildningsdepartementet1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:104 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:104 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:103

Riksdagsskrivelse 2020/21:103 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:103 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:103 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:113

Riksdagsskrivelse 2020/21:113 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU12 Upphävande av bestämmelse i lagen om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:113 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:113 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:112

Riksdagsskrivelse 2020/21:112 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU12 Upphävande av bestämmelse i lagen om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:112 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:112 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:124

Riksdagsskrivelse 2020/21:124 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:124 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:124 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:123

Riksdagsskrivelse 2020/21:123 Regeringen Infrastrukturdepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:123 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:123 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:122

Riksdagsskrivelse 2020/21:122 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:122 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:122 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:121

Riksdagsskrivelse 2020/21:121 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:121 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:121 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:120

Riksdagsskrivelse 2020/21:120 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:120 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:120 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:119

Riksdagsskrivelse 2020/21:119 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:119 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:119 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:118

Riksdagsskrivelse 2020/21:118 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:118 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:118 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:117

Riksdagsskrivelse 2020/21:117 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:117 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:117 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:116

Riksdagsskrivelse 2020/21:116 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU37 Ändringar i regelverket om kapitaltäckning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:116 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:116 (pdf, 49 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:50

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:50 Onsdagen den 9 december Kl. 09.0020.15 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering

2020-12-09

Riksdagens protokoll 2020/21:50 (pdf, 1014 kB)

Föredragningslista 2020/21:50

Föredragningslista 2020/21:50 Onsdagen den 9 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 18 november Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2020/21:220 av Staffan Eklöf SD Åtgärder mot minskningar av djurpopulationer

2020-12-09

Föredragningslista 2020/21:50 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2020/21:50 (pdf, 145 kB)