Dokument & lagar (56 525 träffar)

Riksdagens protokoll 2020/21:54

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:54 Tisdagen den 15 december Kl. 09.0015.57 18.0020.55 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

2020-12-15

Riksdagens protokoll 2020/21:54 (pdf, 994 kB)

Föredragningslista 2020/21:54

Föredragningslista 2020/21:54 Tisdagen den 15 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 11.00 Votering 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 24 november Anmälan om ny riksdagsledamot

2020-12-15

Föredragningslista 2020/21:54 (docx, 42 kB) Föredragningslista 2020/21:54 (pdf, 146 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-14

Måndagen den 14 december 2020 Kl. 10.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 9 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 20212025 1 Kenneth G Forslund S 8 2 Hans Wallmark M 8 3 Björn Söder SD 10 4 Kerstin Lundgren C 8 5 Håkan Svenneling

2020-12-14

Kammarens talarlista 2020-12-14 (docx, 36 kB) Kammarens talarlista 2020-12-14 (pdf, 127 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:53

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:53 Måndagen den 14 december Kl. 10.0022.37 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Meddelande

2020-12-14

Riksdagens protokoll 2020/21:53 (pdf, 1204 kB)

Föredragningslista 2020/21:53

Föredragningslista 2020/21:53 Måndagen den 14 december 2020 Kl. 10.00 Arbetsplenum Meddelande om EU-politisk debatt 1 Onsdagen den 20 januari kl. 09.00 Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2020/21:194 av Ludvig Aspling SD Kommissionens plan för integration Anmälan om faktapromemoria Ansvarigt utskott

2020-12-14

Föredragningslista 2020/21:53 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2020/21:53 (pdf, 128 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:52

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:52 Fredagen den 11 december Kl. 09.0016.37 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering

2020-12-11

Riksdagens protokoll 2020/21:52 (pdf, 820 kB)

Föredragningslista 2020/21:52

Föredragningslista 2020/21:52 Fredagen den 11 december 2020 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 20 november Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2020/21:208 av Katja Nyberg SD Pausad polisutbildning och organiserad kriminalitet Anmälan

2020-12-11

Föredragningslista 2020/21:52 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2020/21:52 (pdf, 147 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-10

Torsdagen den 10 december 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 10 Socialutskottets betänkande SoU5 Övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden 1 Mats Wiking S 6

2020-12-10

Kammarens talarlista 2020-12-10 (docx, 44 kB) Kammarens talarlista 2020-12-10 (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:126

Riksdagsskrivelse 2020/21:126 Riksrevisionen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt utvecklingssamarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-10

Riksdagsskrivelse 2020/21:126 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:126 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:125

Riksdagsskrivelse 2020/21:125 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt utvecklingssamarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 december 2020 Andreas Norlén Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2020/21:126 till

2020-12-10

Riksdagsskrivelse 2020/21:125 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:125 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:128

Riksdagsskrivelse 2020/21:128 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU5 Övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag

2020-12-10

Riksdagsskrivelse 2020/21:128 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:128 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:127

Riksdagsskrivelse 2020/21:127 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-10

Riksdagsskrivelse 2020/21:127 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:127 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:129

Riksdagsskrivelse 2020/21:129 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU15 Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-10

Riksdagsskrivelse 2020/21:129 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:129 (pdf, 49 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:51

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:51 Torsdagen den 10 december Kl. 12.0022.02 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering

2020-12-10

Riksdagens protokoll 2020/21:51 (pdf, 1074 kB)

Föredragningslista 2020/21:51

Föredragningslista 2020/21:51 Torsdagen den 10 december 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00Frågestund 15.20Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 19 november Anmälan om ordförande i utskott 2 Pål Jonson M som ordförande i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

2020-12-10

Föredragningslista 2020/21:51 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2020/21:51 (pdf, 260 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-09

Onsdagen den 9 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 22 Finansutskottets betänkande FiU37 Ändringar i regelverket om kapitaltäckning 0.00 0.00 23 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och

2020-12-09

Kammarens talarlista 2020-12-09 (docx, 45 kB) Kammarens talarlista 2020-12-09 (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:107

Riksdagsskrivelse 2020/21:107 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU6 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:107 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:107 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:115

Riksdagsskrivelse 2020/21:115 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU6 Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:115 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:115 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:114

Riksdagsskrivelse 2020/21:114 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU4 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:114 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:114 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:111

Riksdagsskrivelse 2020/21:111 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU10 Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:111 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:111 (pdf, 48 kB)