Dokument & lagar (56 525 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:148

Riksdagsskrivelse 2020/21:148 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:148 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:148 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:145

Riksdagsskrivelse 2020/21:145 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2020/21:144 till

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:145 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:145 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:144

Riksdagsskrivelse 2020/21:144 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:144 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:144 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:143

Riksdagsskrivelse 2020/21:143 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:143 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:143 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:142

Riksdagsskrivelse 2020/21:142 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:142 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:142 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:146

Riksdagsskrivelse 2020/21:146 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2020/21:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:146 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:146 (pdf, 48 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:55

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:55 Onsdagen den 16 december Kl. 09.0022.46 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering

2020-12-16

Riksdagens protokoll 2020/21:55 (pdf, 1268 kB)

Föredragningslista 2020/21:55

Föredragningslista 2020/21:55 Onsdagen den 16 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 25 november Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Gustaf Lantz S fr.o.m. i dag Därmed upphör Inga-Lill Sjöbloms S uppdrag som

2020-12-16

Föredragningslista 2020/21:55 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2020/21:55 (pdf, 143 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-15

Tisdagen den 15 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 11.00 Votering 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 26 Utbildningsutskottets betänkande UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Talmannen och gruppledarna

2020-12-15

Kammarens talarlista 2020-12-15 (docx, 43 kB) Kammarens talarlista 2020-12-15 (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:131

Riksdagsskrivelse 2020/21:131 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2020/21:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:131 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:131 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:140

Riksdagsskrivelse 2020/21:140 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:140 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:140 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:139

Riksdagsskrivelse 2020/21:139 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:139 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:139 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:130

Riksdagsskrivelse 2020/21:130 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:130 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:130 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:132

Riksdagsskrivelse 2020/21:132 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:132 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:132 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:136

Riksdagsskrivelse 2020/21:136 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU4 Totalförsvaret 20212025 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:136 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:136 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:135

Riksdagsskrivelse 2020/21:135 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU4 Totalförsvaret 20212025 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:135 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:135 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:134

Riksdagsskrivelse 2020/21:134 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 20212025 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:134 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:134 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:133

Riksdagsskrivelse 2020/21:133 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 20212025 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:133 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:133 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:138

Riksdagsskrivelse 2020/21:138 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit arbetsmarknadsutskottets förslag till riksdagsbeslut

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:138 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:138 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:137

Riksdagsskrivelse 2020/21:137 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2020/21:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:137 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:137 (pdf, 49 kB)