Dokument & lagar (56 525 träffar)

Riksdagens protokoll 2020/21:58

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:58 Måndagen den 4 januari Kl. 14.0014.03 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av

2021-01-04

Riksdagens protokoll 2020/21:58 (pdf, 223 kB)

Föredragningslista 2020/21:58

Föredragningslista 2020/21:58 Måndagen den 4 januari 2021 Kl. 14.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 1, onsdagen den 2, torsdagen den 3, fredagen den 4, måndagen den 7, tisdagen den 8, onsdagen den 9, torsdagen den 10, fredagen den 11, måndagen den

2021-01-04

Föredragningslista 2020/21:58 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2020/21:58 (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:158

Riksdagsskrivelse 2020/21:158 Regeringen Finansdepartementet Jag får meddela att finansutskottets betänkande 2020/21:FiU10 Statens budget för 2021 denna dag har anmälts i kammaren. Stockholm den 18 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:158 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:158 (pdf, 49 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:57

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:57 Fredagen den 18 december Kl. 09.0012.21 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering

2020-12-18

Riksdagens protokoll 2020/21:57 (pdf, 491 kB)

Föredragningslista 2020/21:57

Föredragningslista 2020/21:57 Fredagen den 18 december 2020 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 27 november Anmälan om förändring i regeringens sammansättning 2 Peter Eriksson MP har entledigats som statsråd fr.o.m. den 17 december Anmälan

2020-12-18

Föredragningslista 2020/21:57 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2020/21:57 (pdf, 134 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-17

Torsdagen den 17 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Interpellationssvar Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 13 Socialutskottets betänkande SoU18 Pandemilag 1 Acko Ankarberg Johansson KD 6 2 Kristina Nilsson S 4 3 Camilla Waltersson Grönvall M 6 4 Ann-Christine From

2020-12-17

Kammarens talarlista 2020-12-17 (docx, 42 kB) Kammarens talarlista 2020-12-17 (pdf, 98 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:157

Riksdagsskrivelse 2020/21:157 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Jag får meddela att socialutskottets betänkande 2020/21:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg denna dag har anmälts i kammaren. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:157 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:157 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:156

Riksdagsskrivelse 2020/21:156 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:156 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:156 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:155

Riksdagsskrivelse 2020/21:155 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU18 Pandemilag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:155 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:155 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:149

Riksdagsskrivelse 2020/21:149 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:149 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:149 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:154

Riksdagsskrivelse 2020/21:154 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU28 Sveriges genomförande av Agenda 2030 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:154 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:154 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:153

Riksdagsskrivelse 2020/21:153 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:153 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:153 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:152

Riksdagsskrivelse 2020/21:152 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:152 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:152 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:151

Riksdagsskrivelse 2020/21:151 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:151 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:151 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:150

Riksdagsskrivelse 2020/21:150 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:150 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:150 (pdf, 50 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:56

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:56 Torsdagen den 17 december Kl. 09.0012.33 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering

2020-12-17

Riksdagens protokoll 2020/21:56 (pdf, 470 kB)

Föredragningslista 2020/21:56

Föredragningslista 2020/21:56 Torsdagen den 17 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 26 november Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2020/21:235 av Tobias Andersson

2020-12-17

Föredragningslista 2020/21:56 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2020/21:56 (pdf, 141 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-16

Onsdagen den 16 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Gemensam debatt AU2 och AU5 10 Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

2020-12-16

Kammarens talarlista 2020-12-16 (docx, 47 kB) Kammarens talarlista 2020-12-16 (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:147

Riksdagsskrivelse 2020/21:147 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:147 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:147 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:141

Riksdagsskrivelse 2020/21:141 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:141 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:141 (pdf, 48 kB)