Dokument & lagar (20 978 träffar)

Kammarens talarlista 2021-02-03

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 3 februari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2021-02-03

Kammarens talarlista 2021-02-03 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-02-03 (pdf, 118 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-27

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 27 januari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Skatteutskottets betänkande SkU12

2021-01-27

Kammarens talarlista 2021-01-27 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-01-27 (pdf, 116 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-20

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 20 januari 2021 Kl. 09.00 EU-politisk debatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr EU-politisk debatt Debattregler Statsrådet inleder

2021-01-20

Kammarens talarlista 2021-01-20 (docx, 44 kB) Kammarens talarlista 2021-01-20 (pdf, 127 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:65

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:65 Fredagen den 15 januari Kl. 09.0014.39 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Avsägelser

2021-01-15

Riksdagens protokoll 2020/21:65 (pdf, 700 kB)

Föredragningslista 2020/21:65

Föredragningslista 2020/21:65 Fredagen den 15 januari 2021 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelser 1 Ludvig Aspling SD som ledamot i utrikesutskottet och suppleant i arbetsmarknadsutskottet 2 Mats Nordberg SD som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och suppleant i utrikesutskottet 3 Ebba Hermansson SD som

2021-01-15

Föredragningslista 2020/21:65 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:65 (pdf, 135 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:64

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:64 Torsdagen den 14 januari Kl. 12.0020.46 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Anmälan om

2021-01-14

Riksdagens protokoll 2020/21:64 (pdf, 979 kB)

Föredragningslista 2020/21:64

Föredragningslista 2020/21:64 Torsdagen den 14 januari 2021 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Anmälan om faktapromemoria Ansvarigt utskott 1 2020/21:FPM64 Agenda för terrorismbekämpning COM2020 795 JuU Debatt med anledning av interpellationssvar Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras

2021-01-14

Föredragningslista 2020/21:64 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:64 (pdf, 133 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-13

Onsdagen den 13 januari 2021 Kl. 09.00 Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum Partiledardebatt Nr 2 Partiledardebatt Debattregler Reglerna innebär att statsministern och partiledaren för det största oppositionspartiet har rätt till ett anförande på längst 7 minuter. Övriga partiledare har rätt till

2021-01-13

Kammarens talarlista 2021-01-13 (docx, 33 kB) Kammarens talarlista 2021-01-13 (pdf, 109 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:63

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:63 Onsdagen den 13 januari Kl. 09.0012.24 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Tal med anledning

2021-01-13

Riksdagens protokoll 2020/21:63 (pdf, 399 kB)

Föredragningslista 2020/21:63

Föredragningslista 2020/21:63 Onsdagen den 13 januari 2021 Kl. 09.00 Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum Partiledardebatt 1 Tal med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum 2 Partiledardebatt Anmälan om faktapromemoria Ansvarigt utskott 3 2020/21:FPM63 Meddelande om strategi för hållbar

2021-01-13

Föredragningslista 2020/21:63 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2020/21:63 (pdf, 113 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:62

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:62 Tisdagen den 12 januari Kl. 13.0015.56 18.0019.33 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1 

2021-01-12

Riksdagens protokoll 2020/21:62 (pdf, 493 kB)

Föredragningslista 2020/21:62

Föredragningslista 2020/21:62 Tisdagen den 12 januari 2021 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2020/21:267 av Arin Karapet M Oberoende internationell utredning om krigsbrott i Nagorno-Karabach 2 2020/21:273 av David Lång SD Ordning

2021-01-12

Föredragningslista 2020/21:62 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2020/21:62 (pdf, 140 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-08

Fredagen den 8 januari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 1 Socialutskottets betänkande SoU23 En tillfällig covid-19-lag 1 Dag Larsson S 6 2 Clara Aranda SD 6 3 Karin Rågsjö V 6 4 Pernilla Stålhammar MP 6 5 Acko Ankarberg Johansson KD 6 6 Camilla

2021-01-08

Kammarens talarlista 2021-01-08 (docx, 40 kB) Kammarens talarlista 2021-01-08 (pdf, 106 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:61

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:61 Fredagen den 8 januari Kl. 09.0011.01 15.0015.00 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1 

2021-01-08

Riksdagens protokoll 2020/21:61 (pdf, 259 kB)

Föredragningslista 2020/21:61

Föredragningslista 2020/21:61 Fredagen den 8 januari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Ärende för debatt och avgörande Reservationer Socialutskottets betänkande 1 Bet. 2020/21:SoU23 En tillfällig covid-19-lag 4 res. S, SD, V, MP

2021-01-08

Föredragningslista 2020/21:61 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2020/21:61 (pdf, 87 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:60

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:60 Torsdagen den 7 januari Kl. 16.3016.30 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Anmälan om

2021-01-07

Riksdagens protokoll 2020/21:60 (pdf, 104 kB)

Föredragningslista 2020/21:60

Föredragningslista 2020/21:60 Torsdagen den 7 januari 2021 Kl. 16.30 Bordläggningsplenum Anmälan om faktapromemorior Ansvarigt utskott 1 2020/21:FPM61 Meddelande om skydd mot covid-19 i vinter COM2020 786 SoU 2 2020/21:FPM62 Ny Europolförordning COM2020 791, COM2020 796 JuU Anmälan om granskningsrapport 3

2021-01-07

Föredragningslista 2020/21:60 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2020/21:60 (pdf, 115 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:59

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:59 Tisdagen den 5 januari Kl. 18.0018.01 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Avsägelser

2021-01-05

Riksdagens protokoll 2020/21:59 (pdf, 110 kB)

Föredragningslista 2020/21:59

Föredragningslista 2020/21:59 Tisdagen den 5 januari 2021 Kl. 18.00 Bordläggningsplenum Avsägelser 1 Johnny Skalin SD som ledamot i skatteutskottet och EU-nämnden Anmälan om ersättare 2 Emma Ahlström Köster M fr.o.m. den 29 december 2020 t.o.m. den 1 juli 2021 under Louise Meijers M ledighet Anmälan om faktapromemorior

2021-01-05

Föredragningslista 2020/21:59 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2020/21:59 (pdf, 122 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:58

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:58 Måndagen den 4 januari Kl. 14.0014.03 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av

2021-01-04

Riksdagens protokoll 2020/21:58 (pdf, 223 kB)