Dokument & lagar (4 634 träffar)

Talarlista 2020/21:20200909

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 9 september 2020 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Partiledardebatt Debattregler Reglerna innebär

2020-09-09

Talarlista 2020/21:20200909 (docx, 40 kB) Talarlista 2020/21:20200909 (pdf, 106 kB)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-07-06

Talarlista 2019/20:20200630

Tisdagen den 30 juni 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum Beslut efter debattens slut Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 16 Skatteutskottets betänkande SkU28 Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete 0.00 0.00 17 Socialutskottets betänkande SoU26 Särskild beräkning av tandvårdsersättning

2020-06-30

Talarlista 2019/20:20200630 (docx, 38 kB) Talarlista 2019/20:20200630 (pdf, 95 kB)

Talarlista 2019/20:20200623

Tisdagen den 23 juni 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Interpellationssvar 13.00 Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 8 Finansutskottets betänkande FiU62 Extra ändringsbudget för 2020 Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser

2020-06-23

Talarlista 2019/20:20200623 (docx, 39 kB) Talarlista 2019/20:20200623 (pdf, 102 kB)

Talarlista 2019/20:20200617

Onsdagen den 17 juni 2020 Kl. 09.00 Minnesceremoni för coronapandemins offer Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 25 Finansutskottets betänkande FiU61 Extra ändringsbudget för 2020 Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra

2020-06-17

Talarlista 2019/20:20200617 (docx, 41 kB) Talarlista 2019/20:20200617 (pdf, 124 kB)

Kommittéberättelse S 2020:08 utredningen, se dir. 2020:68

Utredningen om samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd S 2020:08 Beteckning S 2020:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-17 Direktiv

2020-06-17

Talarlista 2019/20:20200616

Tisdagen den 16 juni 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum 15.00 Votering uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Gemensam debatt FiU20 och FiU21 26 Finansutskottets betänkande FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken 1 Elisabeth Svantesson M 10 2 Oscar Sjöstedt SD 10 3 Ulla

2020-06-16

Talarlista 2019/20:20200616 (docx, 42 kB) Talarlista 2019/20:20200616 (pdf, 127 kB)

Talarlista 2019/20:20200615

Måndagen den 15 juni 2020 Kl. 09.30 Bordläggning 11.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 20 Utrikesutskottets betänkande UU14 Nordiskt och arktiskt samarbete 1 Aron Emilsson SD 8 2 Linda Modig C 8 3 Lorena Delgado Varas V 8 4 Pyry Niemi S 8 5 Hans Wallmark M 10 6 Lars Adaktusson KD 8 7

2020-06-15

Talarlista 2019/20:20200615 (docx, 35 kB) Talarlista 2019/20:20200615 (pdf, 125 kB)

Talarlista 2019/20:20200611

Torsdagen den 11 juni 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 5 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU4 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali 1 Hanna Gunnarsson V 8 2 Kenneth G Forslund S 8 3 Hans Wallmark

2020-06-11

Talarlista 2019/20:20200611 (docx, 35 kB) Talarlista 2019/20:20200611 (pdf, 124 kB)

Kommittéberättelse Ju 2020:15 utredningen, se dir. 2020:62

Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk Ju 2020:15 Beteckning Ju 2020:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:62 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2020-06-11

Kommittéberättelse Ju 2020:14 utredningen, se dir. 2020:64

Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen Ju 2020:14 Beteckning Ju 2020:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:64

2020-06-11

Talarlista 2019/20:20200610

Onsdagen den 10 juni 2020 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 1 Partiledardebatt Debattregler Reglerna innebär att statsministern och partiledaren för det största oppositionspartiet har rätt till ett anförande på längst 7 minuter. Övriga partiledare har rätt till ett anförande på längst 5

2020-06-10

Talarlista 2019/20:20200610 (docx, 43 kB) Talarlista 2019/20:20200610 (pdf, 129 kB)

Talarlista 2019/20:20200609

Tisdagen den 9 juni 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 13 Socialutskottets betänkande SoU17 Förbättrade möjligheter till bilstöd 1 Ann-Christine From Utterstedt SD 6 2 Pia Steensland KD 6 3 Bengt Eliasson L 6 4 Dag Larsson S 6 5 Johan

2020-06-09

Talarlista 2019/20:20200609 (docx, 40 kB) Talarlista 2019/20:20200609 (pdf, 122 kB)

Talarlista 2019/20:20200604

Torsdagen den 4 juni 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 2 Trafikutskottets betänkande TU13 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkerings-avgifter 1 Thomas Morell SD 8 2 Magnus Jacobsson KD 4 3 Denis Begic S 6 0.18 0.18

2020-06-04

Talarlista 2019/20:20200604 (docx, 34 kB) Talarlista 2019/20:20200604 (pdf, 122 kB)

Kommittéberättelse M 2020:04 utredningen, se dir. 2020:61

Pantsystem för småelektronik M 2020:04 Beteckning M 2020:04 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:61 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 april 2021. Sammansättning

2020-06-04

Talarlista 2019/20:20200603

Onsdagen den 3 juni 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 15 Finansutskottets betänkande FiU60 Extra ändringsbudget för 2020 Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 1 Edward Riedl M 8 2 Charlotte Quensel SD

2020-06-03

Talarlista 2019/20:20200603 (docx, 35 kB) Talarlista 2019/20:20200603 (pdf, 122 kB)

Talarlista 2019/20:20200602

Tisdagen den 2 juni 2020 Kl. 13.00 Arbetsplenum Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 11 Socialutskottets betänkande SoU16 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 1 Ann-Christine From Utterstedt

2020-06-02

Talarlista 2019/20:20200602 (docx, 39 kB) Talarlista 2019/20:20200602 (pdf, 103 kB)

Talarlista 2019/20:20200529

Fredagen den 29 maj 2020 Kl. 09.00 Särskild debatt Interpellationssvar Nr 1 Särskild debatt På begäran av Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet anordnas en särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

2020-05-29

Talarlista 2019/20:20200529 (docx, 39 kB) Talarlista 2019/20:20200529 (pdf, 114 kB)

Talarlista 2019/20:20200527

Onsdagen den 27 maj 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 14 Finansutskottets betänkande FiU59 Extra ändringsbudget för 2020 Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning

2020-05-27

Talarlista 2019/20:20200527 (docx, 36 kB) Talarlista 2019/20:20200527 (pdf, 126 kB)

Talarlista 2019/20:20200526

Tisdagen den 26 maj 2020 Kl. 13.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 12 Finansutskottets betänkande FiU58 Rättelse i lagen om näringsförbud 0.00 0.00 13 Justitieutskottets betänkande JuU23 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 1 Louise Meijer M 8

2020-05-26

Talarlista 2019/20:20200526 (docx, 40 kB) Talarlista 2019/20:20200526 (pdf, 118 kB)