Dokument & lagar (19 träffar)

Riksdagsskrivelse 2014/15:225

Riksdagsskrivelse 2014/15:225 Nordiska rådets svenska delegation1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU9 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2015 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2014/15:224 till

2015-06-10

Riksdagsskrivelse 2014/15:225 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:225 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:224

Riksdagsskrivelse 2014/15:224 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU9 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2015 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2014/15:225 till Nordiska rådets svenska

2015-06-10

Riksdagsskrivelse 2014/15:224 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:224 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:220

Riksdagsskrivelse 2014/15:220 Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU16 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2015 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2014/15:219 till

2015-06-04

Riksdagsskrivelse 2014/15:220 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:220 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:219

Riksdagsskrivelse 2014/15:219 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU16 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2015 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2015-06-04

Riksdagsskrivelse 2014/15:219 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:219 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:218

Riksdagsskrivelse 2014/15:218 Europarådets svenska delegation1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU14 Europarådet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2015 Esabelle Dingizian Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2014/15:217 till

2015-06-03

Riksdagsskrivelse 2014/15:218 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:218 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:217

Riksdagsskrivelse 2014/15:217 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU14 Europarådet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2015 Esabelle Dingizian Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2014/15:218 till Europarådets svenska

2015-06-03

Riksdagsskrivelse 2014/15:217 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:217 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:209

Riksdagsskrivelse 2014/15:209 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU11 Strategisk exportkontroll 2014 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2015 Esabelle Dingizian Claes

2015-06-03

Riksdagsskrivelse 2014/15:209 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:209 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:208

Riksdagsskrivelse 2014/15:208 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2015 Esabelle Dingizian Claes

2015-06-03

Riksdagsskrivelse 2014/15:208 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:208 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:167

Riksdagsskrivelse 2014/15:167 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU17 Riksrevisionens rapport om valutahanteringen i det internationella utvecklingssamarbetet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2015 Björn Söder Claes

2015-04-22

Riksdagsskrivelse 2014/15:167 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:167 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:161

Riksdagsskrivelse 2014/15:161 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU13 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet PA-UfM får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 april 2015 Björn Söder Annalena

2015-04-09

Riksdagsskrivelse 2014/15:161 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:161 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:160

Riksdagsskrivelse 2014/15:160 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU12 Interparlamentariska unionen IPU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 april 2015 Björn Söder Annalena

2015-04-09

Riksdagsskrivelse 2014/15:160 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:160 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:116

Riksdagsskrivelse 2014/15:116 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU8 Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-04

Riksdagsskrivelse 2014/15:116 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:116 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:99

Riksdagsskrivelse 2014/15:99 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU3 Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 februari 2015 Björn Söder Claes

2015-02-12

Riksdagsskrivelse 2014/15:99 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:99 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:76

Riksdagsskrivelse 2014/15:76 Riksrevisionen1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2014 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2014/15:75 till

2014-12-17

Riksdagsskrivelse 2014/15:76 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:76 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:75

Riksdagsskrivelse 2014/15:75 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2014 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2014/15:76 till

2014-12-17

Riksdagsskrivelse 2014/15:75 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:75 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:45

Riksdagsskrivelse 2014/15:45 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-12

Riksdagsskrivelse 2014/15:45 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:45 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:18

Riksdagsskrivelse 2014/15:18 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU7 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets

2014-11-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:18 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:18 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:17

Riksdagsskrivelse 2014/15:17 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU6 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2014-11-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:17 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:17 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:16

Riksdagsskrivelse 2014/15:16 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU5 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets

2014-11-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:16 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:16 (pdf, 53 kB)