Dokument & lagar (21 258 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-07-06

Riksdagens protokoll 2019/20:145

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:145 Tisdagen den 30 juni Kl. 11.0011.04 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen Till Valprövningsnämnden har

2020-06-30

Riksdagens protokoll 2019/20:145 (pdf, 111 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:144

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:144 Måndagen den 29 juni Kl. 11.0011.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 35, 8 och 9 juni justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:61 för tisdagen

2020-06-29

Riksdagens protokoll 2019/20:144 (pdf, 137 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:143

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:143 Tisdagen den 23 juni Kl. 10.0011.39 13.0013.55 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Jan R Andersson M återtagit sin plats i riksdagen från och med den 22 juni, varigenom uppdraget

2020-06-23

Riksdagens protokoll 2019/20:143 (pdf, 437 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:142

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:142 Måndagen den 22 juni Kl. 11.0014.24 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 28 och 29 maj samt för den 1 och 2 juni justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot.

2020-06-22

Riksdagens protokoll 2019/20:142 (pdf, 445 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:141

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:141 Onsdagen den 17 juni Kl. 09.0013.33 17.0017.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Minnesceremoni för coronapandemins offer Minnesceremonin inleddes med att en stråkkvartett från Kungliga Filharmonikerna framförde Air av Johann Sebastian Bach. Anf. 1 

2020-06-17

Riksdagens protokoll 2019/20:141 (pdf, 482 kB)

Kommittéberättelse S 2020:08 utredningen, se dir. 2020:68

Utredningen om samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd S 2020:08 Beteckning S 2020:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-17 Direktiv

2020-06-17

Riksdagens protokoll 2019/20:140

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:140 Tisdagen den 16 juni Kl. 11.0015.53 18.0019.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 maj justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden

2020-06-16

Riksdagens protokoll 2019/20:140 (pdf, 638 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:139

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:139 Måndagen den 15 juni Kl. 09.3009.31 11.0019.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 maj justerades. 2  Meddelande om återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Talmannen meddelade

2020-06-15

Riksdagens protokoll 2019/20:139 (pdf, 820 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:138

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:138 Fredagen den 12 juni Kl. 09.0010.32 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Cecilia Engström KD skulle tjänstgöra som ersättare för Michael Anefur KD under tiden för hans ledighet den 16 juni30 augusti

2020-06-12

Riksdagens protokoll 2019/20:138 (pdf, 288 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:137

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:137 Torsdagen den 11 juni Kl. 11.0018.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen Till Valprövningsnämnden har

2020-06-11

Riksdagens protokoll 2019/20:137 (pdf, 864 kB)

Kommittéberättelse Ju 2020:15 utredningen, se dir. 2020:62

Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk Ju 2020:15 Beteckning Ju 2020:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:62 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2020-06-11

Kommittéberättelse Ju 2020:14 utredningen, se dir. 2020:64

Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen Ju 2020:14 Beteckning Ju 2020:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:64

2020-06-11

Riksdagens protokoll 2019/20:136

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:136 Onsdagen den 10 juni Kl. 09.0015.29 16.0017.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SHerr talman Dagens partiledardebatt inleds i en stund när hela Sverige och omvärlden väntar på att åklagare och polis

2020-06-10

Riksdagens protokoll 2019/20:136 (pdf, 827 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:135

1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 maj justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: EU-dokument COM2020 233 till miljö- och jordbruksutskottet Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 31 juli. COM2020 450 till näringsutskottet

2020-06-09

Riksdagens protokoll 2019/20:135 (pdf, 558 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:134

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:134 Måndagen den 8 juni Kl. 11.0012.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Nermina Mizimovic S skulle tjänstgöra som ersättare för Tomas Kronståhl S under tiden för hans ledighet den 8 september1 december.

2020-06-08

Riksdagens protokoll 2019/20:134 (pdf, 263 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:133

1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2019/20:172 till socialutskottet EU-dokument COM2020 220 till försvarsutskottet Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 30 juli. COM2020 223 och COM2020 405 till socialutskottet Åttaveckorsfristen

2020-06-05

Riksdagens protokoll 2019/20:133 (pdf, 182 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:132

1  Justering av protokoll Protokollet för den 14 maj justerades. Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter 2  Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU13 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda

2020-06-04

Riksdagens protokoll 2019/20:132 (pdf, 737 kB)

Kommittéberättelse M 2020:04 utredningen, se dir. 2020:61

Pantsystem för småelektronik M 2020:04 Beteckning M 2020:04 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:61 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 april 2021. Sammansättning

2020-06-04

Riksdagens protokoll 2019/20:131

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:131 Onsdagen den 3 juni Kl. 09.0014.34 16.0016.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 maj justerades. 2  Anmälan om ersättare för statsråd Talmannen anmälde att Inga-Lill Sjöblom S skulle tjänstgöra som ersättare

2020-06-03

Riksdagens protokoll 2019/20:131 (pdf, 670 kB)