Dokument & lagar (15 227 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-07-04

Interpellation 2019/20:433 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2019/20:433 Inställda evenemang, konserter och motionslopp av Ola Johansson C till Statsrådet Lena Micko S Med anledning av spridningen av covid-19 har många arrangörer av exempelvis föreställningar, konserter, kultur- och sportevenemang och motionstävlingar behövt ställa in och om möjligt skjuta dessa

Inlämnad: 2020-06-23 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Interpellation 2019/20:433 av Ola Johansson (C) (pdf, 89 kB)

Kommittéberättelse S 2020:08 utredningen, se dir. 2020:68

Utredningen om samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd S 2020:08 Beteckning S 2020:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-17 Direktiv

2020-06-17

Interpellation 2019/20:432 av Yasmine Posio (V)

Interpellation 2019/20:432 Coronapandemins effekter på SRHR av Yasmine Posio V till Utrikesminister Ann Linde S Den pågående coronapandemin har slagit hårt globalt. Oron för liv och hälsa för sig själv och nära och kära har tvingat människor att ändra sina vanor, och länder har infört olika nivåer av restriktioner. Världsbanken

Inlämnad: 2020-06-15 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:432 av Yasmine Posio (V) (pdf, 103 kB)

Interpellation 2019/20:431 av Lars Thomsson (C)

Interpellation 2019/20:431 Artskyddsförordningen och klimatomställningen av Lars Thomsson C till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Klimatkrisen rullar på lite i skuggan av coronakrisen just nu. Behovet av förnybar energi i Sverige är väldigt stort framöver. Energimyndighetens rapporter pekar på att det behövs

Inlämnad: 2020-06-12 Svarsdatum: 2020-09-11 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2019/20:431 av Lars Thomsson (C) (pdf, 95 kB)

Interpellation 2019/20:430 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:430 Taxiföretag som blir utan krishjälp av Thomas Morell SD till Finansminister Magdalena Andersson S Taxibranschen är hårt drabbad av den coronapandemi som härjar i Sverige, och utsattheten för konkurser är stor. Görs ingenting för att stödja taxi- och budföretag och mindre åkeriföretag blir effekterna

Inlämnad: 2020-06-11 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2019/20:430 av Thomas Morell (SD) (pdf, 91 kB)

Kommittéberättelse Ju 2020:15 utredningen, se dir. 2020:62

Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk Ju 2020:15 Beteckning Ju 2020:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:62 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2020-06-11

Kommittéberättelse Ju 2020:14 utredningen, se dir. 2020:64

Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen Ju 2020:14 Beteckning Ju 2020:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:64

2020-06-11

Interpellation 2019/20:429 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2019/20:429 Förbättrad styrning av WHO av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Sverige ska stå upp för multilateralismen i en tid av växande spänningar i världspolitiken. Samarbetet kring globala hälsofrågor blir än viktigare i spåren av covid-19. Pandemin kan bara bekämpas tillsammans. Värnandet

Inlämnad: 2020-06-10 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:429 av Hans Wallmark (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2019/20:428 av Ann-Sofie Alm (M)

Interpellation 2019/20:428 Tjänstemannastatus för all blåljuspersonal av Ann-Sofie Alm M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Rapporterna om stenkastning mot räddningstjänstpersonal ökar. Polisen får rycka ut och gå in för att säkra upp områden där räddningstjänsten måste in för att rädda liv. I en

Inlämnad: 2020-06-10 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2019/20:428 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2019/20:427 av Ann-Sofie Alm (M)

Interpellation 2019/20:427 Sveriges lantbruksstrategi av Ann-Sofie Alm M till Statsrådet Jennie Nilsson S Vi är många som värnar det svenska lant- och skogsbruket, och det av många orsaker. Vår svenska livsmedelsproduktion är kritiskt viktig i många avseenden. Svenska bönder har under mycket lång tid arbetat idogt med

Inlämnad: 2020-06-10 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2019/20:427 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2019/20:426 av Ann-Sofie Alm (M)

Interpellation 2019/20:426 Regionala flygplatser av Ann-Sofie Alm M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Runt om i Sverige har vi regionala flygplatser, varav flera har reguljär passagerartrafik. Alla de regionala flygplatserna finns på mindre orter med lägre passagerarkapacitet. De är dock nödvändiga för att säkerställa

Inlämnad: 2020-06-10 Svarsdatum: 2020-06-22 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:426 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionala flygplatser

Interpellation 2019/20:425 av Lorena Delgado Varas (V)

Interpellation 2019/20:425 Rättigheter vid handel av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Anna Hallberg S Häromdagen kunde vi läsa hur svenska miljardärer profiterar på palmolja utvunnen från de skyddade regnskogarna i Indonesien. I det här fallet i Riauprovinsen. 25 miljoner hektar av Indonesiens skogsmarker har till

Inlämnad: 2020-06-09 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Interpellation 2019/20:425 av Lorena Delgado Varas (V) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2019/20:424 av Robert Stenkvist (SD)

Interpellation 2019/20:424 Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018 av Robert Stenkvist SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Sverige plockade bort flest elever av alla deltagande länder i världen i PISA-undersökningen 2018. Enligt OECD:s regelverk fick inget land exkludera mer än 5 procent av eleverna. Sverige

Inlämnad: 2020-06-09 Svarsdatum: 2020-06-22 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2019/20:424 av Robert Stenkvist (SD) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018

Interpellation 2019/20:423 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2019/20:423 Coronakrisens effekter på yrkesfisket av Johan Hultberg M till Statsrådet Jennie Nilsson S Coronakrisen slår hårt mot svenska jobb och företag. Så också mot yrkesfisket. Särskilt har kräftfisket drabbats hårt när både exporten och den inhemska efterfrågan har rasat. Det har givetvis gjort att

Inlämnad: 2020-06-09 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2019/20:423 av Johan Hultberg (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2019/20:422 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2019/20:422 Utvecklingen i Hongkong av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Sverige och EU ska stå upp för folkrätten och den regelbaserade världsordningen. Det blir särskilt betydelsefullt i en tid då grundläggande principer för mellanstatligt samarbete såväl som de mänskliga fri- och rättigheterna

Inlämnad: 2020-06-09 Svarsdatum: 2020-06-22 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:422 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklingen i Hongkong

Interpellation 2019/20:421 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2019/20:421 Åtgärder för hållbara offentliga finanser av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Coronakrisen slår hårt mot svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet bedömer att bnp kommer att falla ca 7 procent under år 2020 och att arbetslösheten stiger till omkring 11 procent. Stimulansbehovet

Inlämnad: 2020-06-09 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2019/20:421 av Niklas Wykman (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2019/20:420 av Richard Jomshof (SD)

Interpellation 2019/20:420 Skolor och förskolor med kopplingar till extremister av Richard Jomshof SD till Utbildningsminister Anna Ekström S I slutet på maj månad rapporterade Säpo att ett flertal individer med direkta kopplingar till så kallade våldsbejakande extremistmiljöer driver skolor och förskolor i Sverige. Enligt

Inlämnad: 2020-06-09 Svarsdatum: 2020-06-22 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2019/20:420 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skolor och förskolor med kopplingar till extremister

Interpellation 2019/20:419 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:419 Tillgängligheten hos Transportstyrelsen av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den pågående coronapandemin påverkar samhället, inte minst myndigheterna. Detta gäller också Transportstyrelsen. Förändringar med anledning av coronapandemin är inte skäl nog att utebli med

Inlämnad: 2020-06-08 Svarsdatum: 2020-06-22 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:419 av Thomas Morell (SD) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillgängligheten hos Transportstyrelsen

Interpellation 2019/20:418 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2019/20:418 Regeringens beslut ur ett regionalt rättviseperspektiv av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Med Danmarks besked om att gränserna in till landet ska öppnas för trafik kom också beslutet att detta inte gäller Sverige. I vart fall inte inledningsvis. Arbetspendling är fortsatt

Inlämnad: 2020-06-04 Svarsdatum: 2020-09-10 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2019/20:418 av Hans Wallmark (M) (pdf, 115 kB)