Dokument & lagar (34 896 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-07-06

Skriftlig fråga 2019/20:1739 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1739 Israels påstådda brott mot folkrätten av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S I år är det 100 år sedan San Remokonferensen och det beslut som är grunden för Israels folkrättsliga existens. De allierade segermakterna efter första världskriget beslutade i San Remo den 1926 april 1920 att inom

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-07-20 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1739 av Björn Söder (SD) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1738 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:1738 Tjänstemannaansvar av Sten Bergheden M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 18 april 2018 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att utreda och lämna förslag på ett utökat straffrättsligt ansvar för tjänstefel betänkande 2017/18:KU37Ett utökat straffansvar

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-07-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1738 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1737 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:1737 Ökad produktion och användning av vätgas av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Intresset för vätgasens möjligheter ökar i Sverige. I Mariestad har man tagit fram en vätgasanläggning som producerar vätgas med hjälp av vatten och sol, och intresset för att låta tågen på Inlandsbanan gå på

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-07-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1737 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1736 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:1736 Besiktning av Sveriges skyttebanor av Sten Bergheden M till Statsrådet Mikael Damberg S På en skriftlig fråga från mig fråga 2018/19:526 svarade ministern bland annat följande: Enligt bestämmelser i ordningslagen får skjutbanor som inte hör till Försvarsmakten användas endast efter tillstånd av Polismyndigheten.

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-07-20 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1736 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1735 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1735 Kapacitetsbristen i stamnätet av Björn Söder SD till Statsrådet Anders Ygeman S Mitt i sommaren, då elpriset borde vara som lägst, rusar priserna i södra Sverige medan det i norra Sverige finns i princip hur mycket el som helst. Kapacitetsbristen i stamnätet tillsammans med nedläggning av den stabila

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-07-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1735 av Björn Söder (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1734 av Désirée Pethrus (KD)

Fråga 2019/20:1734 Placeringen av det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck av Désirée Pethrus KD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Länsstyrelsen i Östergötlands län har haft uppdrag från regeringen att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck sedan år 2005. Det nationella kompetensteamets

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-07-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1734 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1732 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:1732 Avgifter för virkesupplag av Sten Bergheden M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den 22 april tog riksdagen bland annat följande beslut som behandlades i betänkandet 2019/20:TU1: Bifall till utskottets initiativ till tillkännagivande om att regeringen bör verka dels för en återgång till en ordning

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-07-20 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1732 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1731 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2019/20:1731 Restriktioner för nöjesparksbranschen av Jan R Andersson M till Statsrådet Mikael Damberg S Den 9 juni meddelade regeringen att reserestriktionerna inom landet skulle lyftas. Alla skulle få resa fritt i landet under semestern under förutsättning att man följde de rekommendationer som myndigheter utfärdat

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-07-20 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1731 av Jan R Andersson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1730 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1730 Ofullständig beredskap av Björn Söder SD till Statsrådet Mikael Damberg S I en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut FOIPerspektiv på pandemin konstateras att trots expertvarningar och flera förebud om en global pandemi hade Sverige 2020 en ofullständig beredskap. Det handlar inte bara om

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-07-20 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1730 av Björn Söder (SD) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1729 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:1729 Den nya viltmyndigheten av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen 2014/15:MJU9 om att det ska inrättas en jakt- och viltmyndighet för att på ett ännu tydligare sätt kunna jobba med dessa frågor. Det har nu gått en mycket lång tid sedan

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1729 av Sten Bergheden (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1728 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1728 Återbetalning till konsumenter av betalda flygresor av Lars Beckman M till Statsrådet Lena Micko S Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har prövat frågan om konsumenter i Sverige har rätt till kontant återbetalning av resor i Sverige. ARN konstaterar i sin vägledande dom följande: Enligt artikel 5.1.a

Inlämnad: 2020-07-02 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1728 av Lars Beckman (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1727 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:1727 Skolstatistik och sekretess av Lars Püss M till Utbildningsminister Anna Ekström S Den 26 juni 2020 rapporterade Sveriges Radio följande: Skolverket kommer från och med september att endast publicera statistik på riksnivå. Statistik om enskilda skolor kommer inte att publiceras. Detta efter en dom som

Inlämnad: 2020-06-30 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1727 av Lars Püss (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1726 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1726 Bortval av äldreboenden under övning av Björn Söder SD till Socialminister Lena Hallengren S Expressen avslöjar i dag, den 2 juli 2020, att socialminister Lena Hallengren bjöd in till ett möte den 4 mars för att tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen öva på hur man hindrar smittan

Inlämnad: 2020-07-02 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1726 av Björn Söder (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1725 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1725 Inskränkt yttrandefrihet i Turkiet av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Den turkiske auktoritäre presidenten Recep Tayyip Erdoğan lovar nu att skärpa regeringens kontroll över sociala medier. Detta efter att hans svärson och dotter fått utstå förolämpningar på Twitter. Nu vill Erdoğan

Inlämnad: 2020-07-02 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1725 av Björn Söder (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1724 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1724 Åtgärder för nöjesparker och ambulerande tivolin av Lars Beckman M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Sveriges tivolin ambulerande och stationära har en tradition på flera hundra år att roa svenskar och människor från våra nordiska grannländer. De flesta företag i branschen är just ambulerande,

Inlämnad: 2020-07-02 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1724 av Lars Beckman (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1723 av Ann-Sofie Alm (M)

Fråga 2019/20:1723 Åtgärder mot den afrikanska svinpesten av Ann-Sofie Alm M till Statsrådet Jennie Nilsson S Länsstyrelserna har just nu en pågående informationskampanj om åtgärder mot afrikansk svinpest. Bland annat uppmanas människor att inte ta med gris- eller svinkött från länder där svinpest förekommer och att inte slänga

Inlämnad: 2020-07-02 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1723 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1722 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1722 Kinas förtryck i Xinjiang av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Under de senaste dagarna har nya uppgifter framkommit om den kinesiska regimens förtryck mot uigurerna i Xinjiang. Uppgifterna gör gällande att Kina utsätter kvinnor i Xinjiang för graviditetskontroller, tvångsabort och tvångssterilisering.

Inlämnad: 2020-07-02 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1722 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1721 av Amineh Kakabaveh (-)

Fråga 2019/20:1721 Fängslade minderårigas och politiska fångars situation i Chile av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Sedan den 18 oktober har det chilenska folket protesterat mot rådande ojämlikhet och orättvisor som drabbat majoriteten av befolkningen. Regeringens svar har varit omfattande polisiära

Inlämnad: 2020-07-02 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1721 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1720 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:1720 SCB:s förändrade syn på sekretessuppgifter om skolstatistik av Lars Püss M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 26 juni 2020 rapporterade Sveriges Radio följande: Skolverket kommer från och med september att endast publicera statistik på riksnivå. Statistik om enskilda skolor

Inlämnad: 2020-06-30 Svarsdatum: 2020-07-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1720 av Lars Püss (M) (pdf, 91 kB)