Dokument & lagar (5 652 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM52 COM (2020) 408

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM52 Förslag till förordning om inrättande av 2019/20:FPM52 en facilitet för återhämtning och resiliens Finansdepartementet 2020-07-03 Dokumentbeteckning COM 2020 408 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och

2020-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM52 COM (2020) 408 (doc, 336 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM52 COM (2020) 408 (pdf, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM51 COM(2020) 447

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM51 Ändrat förslag till förordning om 2019/20:FPM51 Europeiska socialfonden plus ESF+ Arbetsmarknadsdepartementet 2020-07-03 Dokumentbeteckning COM2020 447 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ ESF+ Tidigare faktapromemorior

2020-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM51 COM(2020) 447 (doc, 359 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM51 COM(2020) 447 (pdf, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM50 COM (2020) 444, COM (2020) 446

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM50 Ändring av den fleråriga budgetramen 2019/20:FPM50 20142020 och ändring av det interinstitutionella avtalet Finansdepartementet 2020-07-02 Dokumentbeteckning COM 2020 444 Ändrat förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen

2020-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM50 COM (2020) 444, COM (2020) 446 (doc, 348 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM50 COM (2020) 444, COM (2020) 446 (pdf, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM49 COM (2020) 441, COM (2020) 442, COM (2020) 443, COM (2020) 445

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM49 Reviderat förslag till flerårig budgetram 2019/20:FPM49 för perioden 20212027 och förslag om inrättande av instrument för att stödja återhämtningen efter covid-19- pandemin Finansdepartementet, Statsrådsberedningen 2020-07-01 Dokumentbeteckning COM 2020 441 Förslag

2020-07-01

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM49 COM (2020) 441, COM (2020) 442, COM (2020) 443, COM (2020) 445 (doc, 386 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM49 COM (2020) 441, COM (2020) 442, COM (2020) 443, COM (2020) 445 (pdf, 139 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM48 COM (2020) 403, COM (2020) 404

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM48 Förslag om inrättandet av ett instrument 2019/20:FPM48 för solvensstöd samt förslag om inrättande av InvestEU-programmet Finansdepartementet 2020-07-01 Dokumentbeteckning COM 2020 403 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet

2020-07-01

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM48 COM (2020) 403, COM (2020) 404 (doc, 335 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM48 COM (2020) 403, COM (2020) 404 (pdf, 127 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM47 COM (2020) 450, COM (2020) 451, COM (2020) 452, COM (2020) 460

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM47 React-EU och ändringar i 2019/20:FPM47 lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken 20212027 Näringsdepartementet 2020-07-01 Dokumentbeteckning COM 2020 450 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska

2020-07-01

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM47 COM (2020) 450, COM (2020) 451, COM (2020) 452, COM (2020) 460 (doc, 363 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM47 COM (2020) 450, COM (2020) 451, COM (2020) 452, COM (2020) 460 (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM46 COM (2020) 456

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM46 Meddelande från kommissionen: EU vid2019/20:FPM46 ett vägskäl bygga upp och bygga nytt för nästa generation Statsrådsberedningen 2020-06-30 Dokumentbeteckning COM 2020 456 Meddelande från kommissionen EU vid ett vägskäl bygga upp och bygga nytt för nästa generation

2020-06-30

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM46 COM (2020) 456 (doc, 358 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM46 COM (2020) 456 (pdf, 106 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM45 COM (2020) 405

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM45 EU:s hälsoprogram 2021-2027 2019/20:FPM45 Socialdepartementet 2020-06-24 Dokumentbeteckning COM 2020 405 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021-2027 och om upphävande

2020-06-24

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM45 COM (2020) 405 (doc, 327 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM45 COM (2020) 405 (pdf, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM44 COM(2020) 381

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM44 Meddelande om Från jord till bord- 2019/20:FPM44 strategin Näringsdepartementet Dokumentbeteckning COM2020 381 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Från jord till bordstrategin för

2020-06-24

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM44 COM(2020) 381 (doc, 306 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM44 COM(2020) 381 (pdf, 125 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM43 COM (2020) 380

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM43 EU:s strategi för biologisk mångfald för 2019/20:FPM43 2030 Miljödepartementet 2020-06-23 Dokumentbeteckning COM 2020 380 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén EU:s strategi för biologisk

2020-06-23

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM43 COM (2020) 380 (doc, 387 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM43 COM (2020) 380 (pdf, 159 kB)

Kommittéberättelse S 2020:08 utredningen, se dir. 2020:68

Utredningen om samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd S 2020:08 Beteckning S 2020:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-17 Direktiv

2020-06-17

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM42 KOM (2020) 204

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM42 Rapport om EU:s direktiv om en hållbar 2019/20:FPM42 användning av bekämpningsmedel Miljödepartementet 2020-06-15 Dokumentbeteckning KOM 2020 204 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas erfarenheter av genomförandet av nationella

2020-06-15

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM42 KOM (2020) 204 (doc, 90 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM42 KOM (2020) 204 (pdf, 63 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM41 KOM (2020) 208

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM41 Kommissionens utvärdering av EU:s 2019/20:FPM41 förordning om växtskyddsmedel och EU:s förordning om bekämpningsmedelsrester Miljödepartementet 2020-06-15 Dokumentbeteckning KOM 2020 208 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Utvärdering av förordning

2020-06-15

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM41 KOM (2020) 208 (doc, 344 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM41 KOM (2020) 208 (pdf, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM40 COM (2020) 550

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM40 Meddelande om turism och transport 2019/20:FPM40 Näringsdepartementet 2020-06-12 Dokumentbeteckning COM 2020 550 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. Turism och transport under

2020-06-12

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM40 COM (2020) 550 (doc, 361 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM40 COM (2020) 550 (pdf, 103 kB)

Kommittéberättelse Ju 2020:15 utredningen, se dir. 2020:62

Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk Ju 2020:15 Beteckning Ju 2020:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:62 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2020-06-11

Kommittéberättelse Ju 2020:14 utredningen, se dir. 2020:64

Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen Ju 2020:14 Beteckning Ju 2020:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:64

2020-06-11

Kommittéberättelse M 2020:04 utredningen, se dir. 2020:61

Pantsystem för småelektronik M 2020:04 Beteckning M 2020:04 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:61 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 april 2021. Sammansättning

2020-06-04

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM39 COM (2020) 310

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM39 Förslag till ändring av 2019/20:FPM39 kapitaltäckningsregler med anledning av covid-19-utbrottet Finansdepartementet 2020-05-28 Dokumentbeteckning COM 2020 310 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna EU nr 575/2013 och EU

2020-05-28

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM39 COM (2020) 310 (doc, 358 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM39 COM (2020) 310 (pdf, 120 kB)

Kommittéberättelse S 2020:07 utredningen, se dir. 2020:59

Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 S 2020:07 Beteckning S 2020:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:59 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2020-05-20