Dokument & lagar (579 träffar)

Riksdagsskrivelse 2011/12:264

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:264 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:264 (doc, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:131

2011/12:131 Fredagen den 15 juni 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1  2011/12:406 av Gunnar Sandberg S Vindkraftsvinster 2  2011/12:413 av Eva-Lena Jansson S Brister i postutdelning 3  2011/12:423 av Hillevi Larsson S Narkotikarelaterad dödlighet Ärende för hänvisning

2012-06-15

Föredragningslista 2011/12:131 (doc, 68 kB) Föredragningslista 2011/12:131 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:130

2011/12:130 Torsdagen den 14 juni 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 8 juni Anmälan om kompletteringsval 2  Lena Sommestad S som suppleant i konstitutionsutskottet fr.o.m. den 1 augusti Anmälan om inkomna faktapromemorior

2012-06-14

Föredragningslista 2011/12:130 (doc, 81 kB) Föredragningslista 2011/12:130 (pdf, 24 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:263

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:263 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2011/12:NU12 Några frågor om Patentbesvärsrätten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-13

Riksdagsskrivelse 2011/12:263 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:262

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:262 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2011/12:NU25 Rättelse i mönsterskyddslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-13

Riksdagsskrivelse 2011/12:262 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:261

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:261 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU21 Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-13

Riksdagsskrivelse 2011/12:261 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:260

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:260 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2011/12:SoU20 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-13

Riksdagsskrivelse 2011/12:260 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:259

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:259 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2011/12:SoU23 Ändrad könstillhörighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-13

Riksdagsskrivelse 2011/12:259 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:258

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:258 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU21 Leveransplikt för elektroniskt material får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-13

Riksdagsskrivelse 2011/12:258 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:257

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:257 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-13

Riksdagsskrivelse 2011/12:257 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:256

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:256 Europarådets svenska delegation 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU17 Europarådet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2011/12:255 till

2012-06-13

Riksdagsskrivelse 2011/12:256 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:255

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:255 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU17 Europarådet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2011/12:256 till Europarådets svenska

2012-06-13

Riksdagsskrivelse 2011/12:255 (doc, 27 kB)

Föredragningslista 2011/12:129

2011/12:129 Onsdagen den 13 juni 2012 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering 1  Partiledardebatt Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 7 juni Avsägelser 3  Margareta Pålsson M som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 september 2012 och som ledamot i utbildningsutskottet

2012-06-13

Föredragningslista 2011/12:129 (doc, 99 kB) Föredragningslista 2011/12:129 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2011/12:128

2011/12:128 Tisdagen den 12 juni 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 5 juni Avsägelser 2  L Lena Reyier-Ingman C som ersättare för riksdagsledamot 3  Sven-Olof Sällström SD som ledamot i valberedningen

2012-06-12

Föredragningslista 2011/12:128 (doc, 98 kB) Föredragningslista 2011/12:128 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2011/12:127

2011/12:127 Måndagen den 11 juni 2012 Kl. 11.00 Arbetsplenum Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet måndagen den 4 juni Avsägelse 2  Kerstin Nilsson S som suppleant i konstitutionsutskottet fr.o.m. den 1 augusti Anmälan om kompletteringsval 3  Sven Britton S som suppleant i socialutskottet fr.o.m.

2012-06-11

Föredragningslista 2011/12:127 (doc, 78 kB) Föredragningslista 2011/12:127 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:126

2011/12:126 Fredagen den 8 juni 2012 Kl. 12.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 1 juni Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2011/12:FPM149 Meddelande om externa dimensionen av EU:s samordning

2012-06-08

Föredragningslista 2011/12:126 (doc, 69 kB) Föredragningslista 2011/12:126 (pdf, 21 kB)

utskottsdokument 2011/12:2AA1DC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:42 DATUM 2012-06-07 TID 11.0511.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:41. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av

2012-06-07

Riksdagsskrivelse 2011/12:254

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:254 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU25 Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2012 Susanne Eberstein Claes

2012-06-07

Riksdagsskrivelse 2011/12:254 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:253

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:253 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2011/12:CU19 Skuldsanering, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2012 Susanne Eberstein Claes

2012-06-07

Riksdagsskrivelse 2011/12:253 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:252

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:252 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU44 Riksrevisionens rapport om Stabilitetsfonden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2012 Susanne Eberstein Claes

2012-06-07

Riksdagsskrivelse 2011/12:252 (doc, 26 kB)