Dokument & lagar (536 träffar)

Riksdagsskrivelse 2011/12:192

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:192 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2012 Per Westerberg Claes

2012-04-25

Riksdagsskrivelse 2011/12:192 (doc, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:103

2011/12:103 Onsdagen den 25 april 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 19 april Anmälan om kompletteringsval 2  Sofia Arkelsten M som ledamot i utrikesutskottet 3  Bino Drummond M som suppleant i civilutskottet 4  Leif Lindström V

2012-04-25

Föredragningslista 2011/12:103 (doc, 71 kB) Föredragningslista 2011/12:103 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:102

2011/12:102 Tisdagen den 24 april 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 16, tisdagen den 17 och onsdagen den 18 april Meddelande om statsministerns frågestund 2  Torsdagen 26 april kl. 14.00-14.45 Anmälan

2012-04-24

Föredragningslista 2011/12:102 (doc, 72 kB) Föredragningslista 2011/12:102 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:101

2011/12:101 Fredagen den 20 april 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjt svar på interpellation 1  2011/12:331 av Anita Brodén FP Friluftspolitikens framtid Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2011/12:FPM131 Förordning om energieffektivitetsmärkning

2012-04-20

Föredragningslista 2011/12:101 (doc, 58 kB) Föredragningslista 2011/12:101 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2011/12:100

2011/12:100 Torsdagen den 19 april 2012 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Aktuell debatt 1  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Anmälan om nya ersättare 2  Edip Noyan M som ersättare för försvarsminister Karin Enström M fr.o.m. i dag tills vidare 3  Bino Drummond

2012-04-19

Föredragningslista 2011/12:100 (doc, 86 kB) Föredragningslista 2011/12:100 (pdf, 24 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:191

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:191 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2011/12:SoU17 Genomförande av ändringsdirektivet 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2012 Liselott Hagberg Claes

2012-04-18

Riksdagsskrivelse 2011/12:191 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:190

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:190 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2011/12:SoU15 Alkoholservering på särskilda boenden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2012 Liselott Hagberg Claes

2012-04-18

Riksdagsskrivelse 2011/12:190 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:189

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:189 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU35 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters tjänsteexport får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2012 Liselott Hagberg Claes

2012-04-18

Riksdagsskrivelse 2011/12:189 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:188

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:188 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU10 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2012 Liselott Hagberg Claes

2012-04-18

Riksdagsskrivelse 2011/12:188 (doc, 26 kB)

Föredragningslista 2011/12:99

2011/12:99 Onsdagen den 18 april 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 12 april Ansökan om ledighet 2  Lena Olsson V fr.o.m. idag t.o.m. den 20 maj Ersättare Leif Lindström V Ansökan om fortsatt ledighet 3  Gunnar Andrén FP fr.o.m.

2012-04-18

Föredragningslista 2011/12:99 (doc, 91 kB) Föredragningslista 2011/12:99 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:98

2011/12:98 Tisdagen den 17 april 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar ajournering ca kl. 14.35-14.40 samt uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 11 april Meddelande om frågestund Torsdagen den 19 april kl. 14.00 2  Frågor besvaras av: Justitieminister

2012-04-17

Föredragningslista 2011/12:98 (doc, 99 kB) Föredragningslista 2011/12:98 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2011/12:97

2011/12:97 Måndagen den 16 april 2012 Kl. 13.00 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 1  Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 10 april Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Motioner med anledning av prop.

2012-04-16

Föredragningslista 2011/12:97 (doc, 55 kB) Föredragningslista 2011/12:97 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2011/12:96

2011/12:96 Fredagen den 13 april 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelse 1  Margareta Sandstedt SD som suppleant i konstitutionsutskottet Anmälan om kompletteringsval 2  Johnny Skalin SD som suppleant i konstitutionsutskottet Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan Voteringar under våren 3 

2012-04-13

Föredragningslista 2011/12:96 (doc, 106 kB) Föredragningslista 2011/12:96 (pdf, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:187

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:187 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU13 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 april 2012 Per Westerberg Claes

2012-04-12

Riksdagsskrivelse 2011/12:187 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:186

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:186 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2011/12:CU22 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 april 2012 Per Westerberg Claes

2012-04-12

Riksdagsskrivelse 2011/12:186 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:185

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:185 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2011/12:CU20 Upphävande av lagen om tillfällig försäljning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 april 2012 Per Westerberg Claes

2012-04-12

Riksdagsskrivelse 2011/12:185 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:184

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:184 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU38 Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 april 2012 Per Westerberg Claes

2012-04-12

Riksdagsskrivelse 2011/12:184 (doc, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:95

2011/12:95 Torsdagen den 12 april 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Avsägelser 1  Thoralf Alfsson SD som suppleant i finansutskottet, civilutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, utbildningsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden fr.o.m. den 13 april 2  Sven-Olof

2012-04-12

Föredragningslista 2011/12:95 (doc, 79 kB) Föredragningslista 2011/12:95 (pdf, 23 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:183

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:183 Riksrevisionen 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU23 Riksbankens förvaltning 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 april 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-04-11

Riksdagsskrivelse 2011/12:183 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:182

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:182 Riksbanksfullmäktige 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU23 Riksbankens förvaltning 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 april 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1

2012-04-11

Riksdagsskrivelse 2011/12:182 (doc, 27 kB)