Dokument & lagar (536 träffar)

Riksdagsskrivelse 2011/12:204

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:204 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-09

Riksdagsskrivelse 2011/12:204 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:203

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:203 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU14 Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-09

Riksdagsskrivelse 2011/12:203 (doc, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:111

2011/12:111 Onsdagen den 9 maj 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 3 maj Meddelande om frågestund ändring Torsdagen den 10 maj kl. 14.00 2  Frågor besvaras av: Statsrådet Tobias Billström M Statsrådet Maria Larsson KD Statsrådet Catharina

2012-05-09

Föredragningslista 2011/12:111 (doc, 79 kB) Föredragningslista 2011/12:111 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2011/12:110

2011/12:110 Tisdagen den 8 maj 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 2 maj Avsägelse 2  Mats Odell KD som ledamot i Utrikesnämnden och i krigsdelegationen Anmälan om kompletteringsval 3  Emma Henriksson

2012-05-08

Föredragningslista 2011/12:110 (doc, 88 kB) Föredragningslista 2011/12:110 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:109

2011/12:109 Fredagen den 4 maj 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena fredagen den 27 april Anmälan om protokollsutdrag från utskott 2  2011/12:33 Torsdagen den 3 maj AU Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt

2012-05-04

Föredragningslista 2011/12:109 (doc, 60 kB) Föredragningslista 2011/12:109 (pdf, 21 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:202

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:202 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU9 Integritetsfrågor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-03

Riksdagsskrivelse 2011/12:202 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:201

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:201 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2011/12:SoU13 Funktionshindersfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-03

Riksdagsskrivelse 2011/12:201 (doc, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:108

2011/12:108 Torsdagen den 3 maj 2012 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Ärende för avgörande Reservationer Tidigare slutdebatterat Socialutskottets betänkande 1  2011/12:SoU13 Funktionshindersfrågor 9 res. S,MP,SD,V Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet torsdagen

2012-05-03

Föredragningslista 2011/12:108 (doc, 71 kB) Föredragningslista 2011/12:108 (pdf, 21 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:200

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:200 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU21 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-02

Riksdagsskrivelse 2011/12:200 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:199

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:199 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU18 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-02

Riksdagsskrivelse 2011/12:199 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:198

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:198 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU19 Kommittéberättelse 2012 m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-02

Riksdagsskrivelse 2011/12:198 (doc, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:107

2011/12:107 Onsdagen den 2 maj 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 24 och onsdagen den 25 april Anmälan om ordförande i utskott 2  Sofia Arkelsten M som ordförande i utrikesutskottet fr.o.m. den 26 april Anmälan om fördröjda svar på

2012-05-02

Föredragningslista 2011/12:107 (doc, 70 kB) Föredragningslista 2011/12:107 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2011/12:106

2011/12:106 Fredagen den 27 april 2012 andra sammanträdet Bordläggningsplenum börjar 10 min. efter det första sammanträdet som påbörjades kl. 9.00 Meddelande om frågestund Torsdagen den 3 maj kl. 14.00 1  Frågor besvaras av: Statsrådet Anna-Karin Hatt C Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Statsrådet Gunilla Carlsson

2012-04-27

Föredragningslista 2011/12:106 (doc, 56 kB) Föredragningslista 2011/12:106 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:105

2011/12:105 Fredagen den 27 april 2012 första sammanträdet Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 1  Eliza Roszkowska Öberg M fr.o.m. den 1 maj Därmed upphör Björn Samuelsons M uppdrag som ersättare 2  Fredrik Lundh Sammeli S fr.o.m. den 2 maj Därmed upphör Tomas Nilssons S uppdrag

2012-04-27

Föredragningslista 2011/12:105 (doc, 80 kB) Föredragningslista 2011/12:105 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:104

2011/12:104 Torsdagen den 26 april 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Bordläggningsdebatt efter voteringen Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 20 april Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2011/12:324 av Peter Persson S

2012-04-26

Föredragningslista 2011/12:104 (doc, 58 kB) Föredragningslista 2011/12:104 (pdf, 20 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:197

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:197 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU14 Naturvård och biologisk mångfald får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2012 Per Westerberg Claes

2012-04-25

Riksdagsskrivelse 2011/12:197 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:196

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:196 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2011/12:TU11 Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2012 Per Westerberg Claes

2012-04-25

Riksdagsskrivelse 2011/12:196 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:195

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:195 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2011/12:TU8 Yrkestrafik och taxi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2012 Per Westerberg Claes

2012-04-25

Riksdagsskrivelse 2011/12:195 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:194

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:194 Riksbankens Jubileumsfond 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2011/12:193 till

2012-04-25

Riksdagsskrivelse 2011/12:194 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:193

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:193 Riksrevisionen 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 april 2012 Per Westerberg

2012-04-25

Riksdagsskrivelse 2011/12:193 (doc, 27 kB)