Dokument & lagar (658 träffar)

Riksdagsskrivelse 2011/12:235

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:235 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-30

Riksdagsskrivelse 2011/12:235 (doc, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:120

2011/12:120 Onsdagen den 30 maj 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 24 maj Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Fredagen den 8 juni 2  Interpellationssvar börjar kl. 12.00, inte kl. 9.00 som tidigare aviserats Anmälan

2012-05-30

Föredragningslista 2011/12:120 (doc, 87 kB) Föredragningslista 2011/12:120 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:119

2011/12:119 Tisdagen den 29 maj 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 21, tisdagen den 22 och onsdagen den 23 maj Meddelande om svar på skriftliga frågor 2  Med anledning av att onsdagen den 6 juni är en

2012-05-29

Föredragningslista 2011/12:119 (doc, 102 kB) Föredragningslista 2011/12:119 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2011/12:118

2011/12:118 Fredagen den 25 maj 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 23 maj Avsägelse 1  Thomas Östros S som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 augusti 2012 Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2011/12:FPM143

2012-05-25

Föredragningslista 2011/12:118 (doc, 57 kB) Föredragningslista 2011/12:118 (pdf, 20 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:234

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:234 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU24 Ökad säkerhet i domstol får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-24

Riksdagsskrivelse 2011/12:234 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:233

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:233 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU12 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-24

Riksdagsskrivelse 2011/12:233 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:232

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:232 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU13 Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-24

Riksdagsskrivelse 2011/12:232 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:231

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:231 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-24

Riksdagsskrivelse 2011/12:231 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:230

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:230 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU15 Nytt värdlandsavtal med Internationella institutet för demokrati och fria val IDEA samt ändringar i lagen 1976:661 om immunitet och privilegier i vissa fall får jag anmäla att

2012-05-24

Riksdagsskrivelse 2011/12:230 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:229

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:229 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU14 Nytt värdlandsavtal med Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor samt ändringar i lagen 1976:661 om immunitet och privilegier i vissa fall får jag anmäla att

2012-05-24

Riksdagsskrivelse 2011/12:229 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:228

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:228 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU11 Strategisk exportkontroll får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2012 Per Westerberg Claes

2012-05-24

Riksdagsskrivelse 2011/12:228 (doc, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:117

2011/12:117 Torsdagen den 24 maj 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 1  2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter KU 2  2011/12:152 Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, och

2012-05-24

Föredragningslista 2011/12:117 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2011/12:117 (pdf, 20 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:227

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:227 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU17 En strategi för romsk inkludering och andra minoritetsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 1, dels i övrigt bifallit

2012-05-23

Riksdagsskrivelse 2011/12:227 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:226

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:226 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU23 Ändringar i riksdagsordningen om replikrätten m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2012 Susanne Eberstein Annalena Hanell 1 Riksdagsskrivelse 2011/12:225 till

2012-05-23

Riksdagsskrivelse 2011/12:226 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:225

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:225 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU23 Ändringar i riksdagsordningen om replikrätten m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2012 Susanne Eberstein Annalena Hanell 1 Riksdagsskrivelse 2011/12:226 till

2012-05-23

Riksdagsskrivelse 2011/12:225 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:224

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:224 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU16 Radio- och tv-frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2012 Susanne Eberstein Annalena

2012-05-23

Riksdagsskrivelse 2011/12:224 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:223

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:223 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU25 Elektronisk stämningsansökan i brottmål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2012 Susanne Eberstein Annalena

2012-05-23

Riksdagsskrivelse 2011/12:223 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:222

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:222 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU23 En reformerad mutbrottslagstiftning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2012 Susanne Eberstein Annalena

2012-05-23

Riksdagsskrivelse 2011/12:222 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:221

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:221 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2012 Susanne Eberstein Annalena

2012-05-23

Riksdagsskrivelse 2011/12:221 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:220

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:220 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2011/12:CU25 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2012 Susanne Eberstein Annalena

2012-05-23

Riksdagsskrivelse 2011/12:220 (doc, 26 kB)