Dokument & lagar (10 träffar)

Framställning / redogörelse 1967:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1966 av dem verkställda granskningen av ST ÅT SVERKET DELI REVISORERNAS UTTALANDEN ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1966 Innehållsförteckning Riksdagens revisorers skrivelse.5 Utrikesdepartementet 1 Den svenska biståndsverksamheten 7 Försvarsdepartementet

1967-01-27

Framställning / redogörelse 1967:SV (pdf, 18856 kB)

Framställning / redogörelse 1967:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal 1 Kungl. Maj:Is tal på Rikssalen vid riksdagens öppnande den 11 januari 1967 Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Ja g hälsar Eder välkomna till Edert ansvarsfulla arbete. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Läget i världen präglas av motsättningar mellan stormakterna.

1967-01-11

Framställning / redogörelse 1967:Kmtal (pdf, 180 kB)

Redogörelse 1967:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS AMBETSBERATTELSE AVGIVEN VID RIKSDAGEN ÅR 1967 STOCKHOLM 1967 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 3 Innehållsförteckning Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning 5 Redogörelse för åtal och åtgärder för disciplinär bestraffning 1. Åtal mot överstelöjtnant för tjänstefel bestående

1967-01-10

Redogörelse 1967:Mo (pdf, 15240 kB)

Framställning / redogörelse 1967:Rber

BERÄTTELSE till 1967 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 1967. En ingående redogörelse för de förhållanden som sammanhänger med den ekonomiska utvecklingen lämnas Aid anmälan av finansplanen och nationalbudgeten i 1967 års statsverksproposition, till Aåsas. Utvecklingen

1967-01-03

Framställning / redogörelse 1967:Rber (pdf, 15110 kB)

Kommittéberättelse K 1967:38

Nordisk kommitté K 1967:38 för transportforskning NKTF Beteckning K 1967:38 Departement Kommunikationsdepartementet Senast ändrad 1994-10-31 Status nordisk kommitté N Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal 0 1 2 3 4 5 6 Sammansättning Färm, Gunnel t.o.m. 1994-09-14 Holmberg, Bengt t.o.m. 1994-09-14 Sekreterare: Wenninger, Thomas t.o.m. 1994-09-14

1967-01-01

Kommittéberättelse K 1967:37

Nordisk kommitté K1967:37 för trafiksäkerhetsforskning NKT Beteckning K 1967:37 Departement Kommunikationsdepartementet Senast ändrad 1994-10-31 Status Avslutad 1993 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Statens väg- och trafikinstitut, 581 01 Linköping, tel. växel 013/20 40 00, telefax

1967-01-01

Redogörelse 1967:Rdlönedel

REDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS LÖNEDELEGATIONS VERKSAMHET UNDER ÅR 1966 m khh hh JIHK/ 1 i i y kK!H/ H3XJ/ I Al.8.Xi III Till Riksdagen Jämlikt föreskrift i 12 riksdagsstadgan får riksdagens lönedelegation härmed avgiva redogörelse för sin verksamhet under år 1966. Författningsändringar m. m. avseende lönedelegationen

1967-01-01

Redogörelse 1967:Rdlönedel (pdf, 21531 kB)

Framställning / redogörelse 1967:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1966 av dem verkställda granskningen av RIKSGÄLDSKONTORET 1SAAC MARClS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1966 1 i. I r j JV 4. 3 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksgäldskontorets

1967-01-01

Framställning / redogörelse 1967:RGK (pdf, 364 kB)

Framställning / redogörelse 1967:RB

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den dr 1966 av dem verkställda granskningen av RIKSBANKEN ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1966 i. i 1 v-ui i.C i V,Vi n1nb A 8 o j$. Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksbankens

1967-01-01

Framställning / redogörelse 1967:RB (pdf, 549 kB)

Framställning / redogörelse 1967:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL RIKSDAGEN ÅR 1967 IVAR HiEGGSTRÖMS TRYCKERI AB STOCKHOLM 1967 INNEHALL Justitieombudsmannens ämbetsberättelse Inledning I. Redogörelse för ärenden rörande domstols-åklagar- och exekutionsväsendet samt kriminalvården A. Åtal och disciplinär åtgärd 1 Åtal mot

1967-01-01

Framställning / redogörelse 1967:Jo (pdf, 16117 kB)