Dokument & lagar (34 458 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:613 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:613 av Markus Wiechel SD Terrorklassning av Muslimska brödraskapet Markus Wiechel har frågat mig om min och regeringens syn på USA:s eventuella terrorklassning av Muslimska brödraskapet, och om Sverige kan tänkas gå samma väg. Regeringen kan

Svarsdatum: 2019-05-15 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:613 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 99 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:612 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2018/19:612 av Jan R Andersson M Brist på militära övningsplatser i Kalmar län Jan R Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att genomföra i syfte att tillskapa skjutfält för hemvärnsverksamheten i Kalmar län. För att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva sina förband är det nödvändigt att myndigheten

Svarsdatum: 2019-05-15 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:612 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:611 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/01711/PO L Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:611 av Åsa Coenraads M Brott mot företagare Åsa Coenraads har frågat mig vad jag avser att göra för att skydda näringsfriheten i Sverige gentemot extremister som olagligen bryter sig in hos och hotar företag. Jag utgår

Svarsdatum: 2019-05-15 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:611 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:608 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2019/00890/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga av Ulla Andersson V 2018/19:608 Människor som slussas mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Ulla Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bistå de människor som kommer i kläm mellan

Svarsdatum: 2019-05-15 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:608 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:607 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 01727 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:607 av Johan Forssell M Omlokalisering av Polismyndigheten Johan Forssell har frågat statsrådet Shekarabi vad regeringens planer gällande omlokalisering av myndigheter innebär specifikt för Polismyndigheten. Frågan har

Svarsdatum: 2019-05-15 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:607 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:606 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/01702/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:606 av Johan Forssell M Gängkriminellas våldsdåd Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att, inom ramen för mitt ansvarsområde, vidta för att minska de gängkriminellas våldsdåd. Att bekämpa

Svarsdatum: 2019-05-15 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:606 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:605 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/01701/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:605 av Johan Forssell M Slopad straffrabatt för unga Johan Forssell har frågat mig när riksdagen kan förvänta sig att justitie-ministern lägger fram ett förslag om slopad straffrabatt för unga på riksdagens

Svarsdatum: 2019-05-15 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:605 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:604 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/01689/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:604 av Markus Wiechel SD Indraget medborgarskap för grova brott Markus Wiechel har frågat mig om regeringen kommer att lämna förslag liknande dem som nyligen antagits i Finland när det gäller möjligheten att

Svarsdatum: 2019-05-15 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:604 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:603 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 01 687 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:603 av Sten Bergheden M Nya regler för skytteverksamhet Sten Bergheden har frågat mig om jag anser att Polismyndighetens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbanor, som han

Svarsdatum: 2019-05-15 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:603 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 81 kB)

Föredragningslista 2018/19:93

Föredragningslista 2018/19:93 Onsdagen den 15 maj 2019 Kl. 09.00 Val Arbetsplenum 16.00 Votering Val av justitieombudsmän Konstitutionsutskottet har föreslagit: 1 Katarina Påhlsson som justitieombudsman fr.o.m. den 9 september 2 Per Lennerbrant som justitieombudsman fr.o.m. den 9 september Anmälan om granskningsrapport

2019-05-15

Föredragningslista 2018/19:93 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2018/19:93 (pdf, 121 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:623 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 1777 Pol Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:623 av Ingemar Kihlström KD Paragraf 3-områden Ingemar Kihlström har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att lagen om ordningsvakter ska förnyas så att hela kommuner ska kunna bli så kallade paragraf 3-områden.

Svarsdatum: 2019-05-14 Frågeställare: Ingemar Kihlström (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:623 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:620 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:620 av Viktor Wärnick M Ombyggnationen av E4 genom Nordanstig Viktor Wärnick har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att omdragningen av E4:an mellan Vattrång och Gnarp, i Nordanstigs kommun, byggs med fyrfältsväg i stället för att, som nu är föreslaget, som en så kallad två-plus-ett-väg.

Svarsdatum: 2019-05-14 Frågeställare: Viktor Wärnick (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:620 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:618 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:618 av Mikael Larsson C Nya Isbrytare Mikael Larsson har frågat mig hur jag ser på behovet av nya isbrytare och hur finansiering av dessa ska ske. Sjöfartsverket ansvarar för rikets isbrytning och leder verksamheten. Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer samt andra

Svarsdatum: 2019-05-14 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:618 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:616 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

PAGE 2 Dnr N2019/01895/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:616 av Fredrik Christensson C Landbaserad laxodling i Sverige Fredrik Christensson har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att ändra lagstiftningen för att möjliggöra kommersiell landbaserad laxodling i

Svarsdatum: 2019-05-14 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:616 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 40 kB)

Föredragningslista 2018/19:92

Föredragningslista 2018/19:92 Tisdagen den 14 maj 2019 Kl. 13.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 23 och onsdagen den 24 april Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Lars Hjälmered M fr.o.m. den 11 maj

2019-05-14

Föredragningslista 2018/19:92 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2018/19:92 (pdf, 129 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:610 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 01435/US I2019/01436/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:609 av Thomas Morell SD Transportstyrelsens företagskontroller och fråga 2018/19:610 av Thomas Morell SD Transportstyrelsens kontroller Thomas Morell har ställt ett antal frågor till mig om Transportstyrelsens

Svarsdatum: 2019-05-13 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:610 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:609 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 01435/US I2019/01436/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:609 av Thomas Morell SD Transportstyrelsens företagskontroller och fråga 2018/19:610 av Thomas Morell SD Transportstyrelsens kontroller Thomas Morell har ställt ett antal frågor till mig om Transportstyrelsens

Svarsdatum: 2019-05-13 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:609 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:521 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/01748/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19: 521 av Lars Beckman M Vård till personer utan tillstånd Lars Beckman har frågat mig om jag anser att det är rimligt att regioner ger planerad vård till personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd, och vilka åtgärder jag

Svarsdatum: 2019-05-13 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:521 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Föredragningslista 2018/19:91

Föredragningslista 2018/19:91 Måndagen den 13 maj 2019 Kl. 11.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte Interpellationssvar 1 Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9 maj Meddelande om statsministerns frågestund 2 Torsdagen den 16 maj kl. 14.00 Ärenden för bordläggning Reservationer Kulturutskottets

2019-05-13

Föredragningslista 2018/19:91 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2018/19:91 (pdf, 108 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:597 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/01692 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:597 av Beatrice Ask M Positionsbestämning av personer i känslig verksamhet Beatrice Ask har frågat försvarsministern vilka åtgärder han tänker vidta för att riskerna med positionsbestämning och möjlig identifiering av personer

Svarsdatum: 2019-05-10 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:597 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)