Dokument & lagar (459 träffar)

Svensk författningssamling 1966:756

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1966:755

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1966:742

1966-12-16

Svensk författningssamling 1966:680

1966-12-16

Riksdagsskrivelse 1966:407 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr 405407 år 1966 Nr 405 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket angående cmdringar i reglementet för riksdagsbiblioteket. Bankoutskottets memorial nr 60 Till styrelsen för riksdagsbiblioteket Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial nr 60 med

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:407 - höst (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:406 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr 405407 år 1966 Nr 405 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket angående cmdringar i reglementet för riksdagsbiblioteket. Bankoutskottets memorial nr 60 Till styrelsen för riksdagsbiblioteket Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial nr 60 med

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:406 - höst (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:405 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr 405407 år 1966 Nr 405 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket angående cmdringar i reglementet för riksdagsbiblioteket. Bankoutskottets memorial nr 60 Till styrelsen för riksdagsbiblioteket Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial nr 60 med

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:405 - höst (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:404 - höst

Riksdagem skrivelse nr Jf02JfOlf år 1966 15 Nr 402 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ordinariesättning av en tjänst vid kontoret. Bankoutskottets memorial nr 59 Till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:404 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:403 - höst

Riksdagem skrivelse nr Jf02JfOlf år 1966 15 Nr 402 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ordinariesättning av en tjänst vid kontoret. Bankoutskottets memorial nr 59 Till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:403 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:402 - höst

Riksdagem skrivelse nr Jf02JfOlf år 1966 15 Nr 402 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ordinariesättning av en tjänst vid kontoret. Bankoutskottets memorial nr 59 Till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:402 - höst (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:401 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr IfOl år 1966 Nr 400 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket i anledning av framställning från styrelsen för riksdagsbiblioteket angående anvisande av anslag för partiell flyttning av riksdagsbiblioteket. Banko utskottets utlåtande nr 57 Till styrelser för riksdagsbiblioteket

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:401 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:400 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr IfOl år 1966 Nr 400 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket i anledning av framställning från styrelsen för riksdagsbiblioteket angående anvisande av anslag för partiell flyttning av riksdagsbiblioteket. Banko utskottets utlåtande nr 57 Till styrelser för riksdagsbiblioteket

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:400 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:399 - höst

Riksdagens skrivelse nr 398399 år 1966 13 Nr 398 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor i anledning av motioner angående utnyttjande av automatisk databehandling i riksdagsarbetet. Bankoutskottets utlåtande nr 52 Till styrelser för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:399 - höst (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:398 - höst

Riksdagens skrivelse nr 398399 år 1966 13 Nr 398 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor i anledning av motioner angående utnyttjande av automatisk databehandling i riksdagsarbetet. Bankoutskottets utlåtande nr 52 Till styrelser för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:398 - höst (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:397 - höst

12 Riksdagens skrivelse nr 896897 år 1966 Nr 396 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket i anledning av dels skrivelse från riksgäldskontoret angående eventuell utflyttning av riksdagsbiblioteket till kvarteret Vinstocken, dels motioner om arbetsrum för riksdagens ledamöter m. m. Bankoutskottets

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:397 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:396 - höst

12 Riksdagens skrivelse nr 896897 år 1966 Nr 396 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket i anledning av dels skrivelse från riksgäldskontoret angående eventuell utflyttning av riksdagsbiblioteket till kvarteret Vinstocken, dels motioner om arbetsrum för riksdagens ledamöter m. m. Bankoutskottets

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:396 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:395 - höst

Riksdagens skrivelse nr 391f395 år 1966 11 Nr 394 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar m. m. jämte motioner i ämnet. Bankoutskottets utlåtande nr 54 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:395 - höst (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1966:394 - höst

Riksdagens skrivelse nr 391f395 år 1966 11 Nr 394 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar m. m. jämte motioner i ämnet. Bankoutskottets utlåtande nr 54 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets

1966-12-15

Riksdagsskrivelse 1966:394 - höst (pdf, 116 kB)