Dokument & lagar (509 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2489 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet

Rådspromemoria 2007-05-22 Näringsdepartementet Enheten för IT-politik Rådets TTE-rådet möte den 7 juni 2007 Dagordningspunkt 6 Förslag till Europarlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster 14357/06 POSTES 1 MI


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2489 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2488 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet

Rådspromemoria 2007-05-23 Näringsdepartementet Rådets möte den 7 juni 2007 Dagordningspunkt 5 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2488 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2487 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet

Kommenterad dagordning rådet 2007-05-28 Näringsdepartementet N2007/5158/EIS Rådets möte telekom- och post, transport och energiministrarna den 6-8 juni 2007 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. A-punkter ENERGI 3. Gas- och elmarknaden a Meddelandet Utsikterna för den inre el- och gasmarknaden


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2487 Till p. 1 och p. 2 (Transport, telekommunikation och energi)Från Näringsdepartementet (doc, 144 kB)

Föredragningslista 2006/07:117

2006/07:117 Torsdagen den 31 maj 2007 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 25 maj Avsägelse Magdalena Andersson m som suppleant i EU-nämnden Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:570 av Nikos Papadopoulos

2007-05-31

Föredragningslista 2006/07:117 (doc, 101 kB) Föredragningslista 2006/07:117 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2006/07:116

2006/07:116 Onsdagen den 30 maj 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 24 maj Utökning av antalet suppleanter Från 22 till 23 i konstitutionsutskottet Val av extra suppleant Val av extra suppleant i konstitutionsutskottet Valberedningen föreslår

2007-05-30

Föredragningslista 2006/07:116 (doc, 98 kB) Föredragningslista 2006/07:116 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2006/07:115

2006/07:115 Tisdagen den 29 maj 2007 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet onsdagen den 23 maj Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:545 av Bosse Ringholm s Tvärstopp för nya hyreslägenheter 2006/07:550 av Peter

2007-05-29

Föredragningslista 2006/07:115 (doc, 94 kB) Föredragningslista 2006/07:115 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2006/07:114

2006/07:114 Måndagen den 28 maj 2007 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena måndagen den 21 och tisdagen den 22 maj Meddelande om frågestund Torsdagen den 31 maj Frågor besvaras av utbildningsminister Lars Leijonborg fpstatsrådet Mats Odell kdstatsrådet Jan Björklund fpstatsrådet Gunilla Carlsson m

2007-05-28

Föredragningslista 2006/07:114 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2006/07:114 (pdf, 22 kB)

Kallelse och föredragningslista 2006/07:28_5DME EU-nämndens sammanträde 2007-05-25

EU-nämnden Utskick 2 2006/07:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-05-25 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2006/07:28 EU-nämndens sammanträde 2007-05-25

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2006/07:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-05-25 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälso- och sjukvård Socialminister Göran Hägglund Statsrådet Maria Larsson Återrapport

2007-05-25

Föredragningslista 2006/07:113

2006/07:113 Fredagen den 25 maj 2007 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om kompletteringsval Christopher Ödmann mp som suppleant i justitieutskottet under Mehmet Kaplans mp ledighet fr.o.m. den 28 maj t.o.m. den 8 juli Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:515 av Peter Eriksson mp Oljebolagens

2007-05-25

Föredragningslista 2006/07:113 (doc, 72 kB) Föredragningslista 2006/07:113 (pdf, 20 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2461 Till p. 1–6

Rådspromemoria 2007-05-15 Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten EPSCO rådets möte den 30-31 maj 2007. Dagordningspunkten 7 Förslag till förordning om ändring i förordning nr 883/04 och bestämmande av innehållet i bilaga XI.Dokument: 9347/07 SOC 190 CODEC 437 Tidigare dokument: 5672/06 SOC 28 CODEC 66 COM2006


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2461 Till p. 1–6 (doc, 40 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2465 Till p. 1–6

Rådspromemoria 2007-05-15 Socialdepartementet Enheten för hälso- och sjukvård Rådets möte EPSCO den 31 maj 2007 Dagordningspunkt 20.11 Rubrik: Läkemedel för avancerade terapier Dokument: Tidigare dokument: Faktapromemoria 2005/06:FPM34, Socialdepartementet den 1 januari 2006 Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2465 Till p. 1–6 (doc, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2464 Till p. 1–6

Rådspromemoria 2007-05-21 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Konsumentenheten Sophie Nordström 08-405 42 18 Rådets möte EPSCO den 30-31 maj 2007 Dagordningspunkt 13 Utkast till rådets resolution om EU:s konsumentpolitiska strategi 2007-2013 antagande Det slutliga dokumentet inför rådsmötet har ännu inte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2464 Till p. 1–6 (doc, 62 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2463 Till p. 1–6

Rådspromemoria 2007-05-21 Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö Gemensamberedning med S/SF, Fi/FMA, Fi/Skatt, UD/EIM, Fi/Ba, SB/EU, Fi/ESA, Fi/KE, N/RS, A/EIS, Ju/L1, SB/POL, SB SAM EPSCO-rådet den 30 maj: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre möjligheter att överföra


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2463 Till p. 1–6 (doc, 47 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2462 Till p. 1–6

Rådspromemoria 2007-05-15 Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten EPSCO rådets möte den 30-31 maj 2007. Dagordningspunkten 8 Förslag till förordning om ändring i förordningen 1408/71 årliga förändringarDokument: 9351/07 SOC 193 CODEC 476 Tidigare dokument: 8178/07 SOC 129 CODEC 319 KOM 2007 159 slutlig. Bakgrund


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2462 Till p. 1–6 (doc, 48 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2460 Till p. 1–6

Rådspromemoria 2007-05-15 Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten EPSCO rådets möte den 30-31 maj 2007. Dagordningspunkten 6 Förslag till tillämpningsföreskrifter till förordning 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Avdelning III, kapitel 1 sjukvårdsförmåner samt avdelning IV, kapitel 1 finansiella


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2460 Till p. 1–6 (doc, 48 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2459 Till p. 1–6

Rådspromemoria 2007-05-16 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsenheten Gemensamberedning med SB-SAM, SB EU-kansli, A/A, A/ARM, A/AE, A/EIS, IJ/JAM, FI/IA, Fi/BA, S-ST, S-SK, REP avslutad. EPSCO-rådet den 30 maj: Sysselsättningsriktlinjer Dagordningspunkt 3 Rubrik Förslag till rådets beslut om riktlinjer för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2459 Till p. 1–6 (doc, 54 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2458 Till p. 1–6

Promemoria S2007/4767/SK A2007/4403/EIS 2007-05-21 Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Integrations- och jämställdhetsdepartementet Jordbruksdepartementet Riksdagen EU-nämnden EPSCO-rådet den 30-31 maj 2007 kommenterad dagordning SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK 1. Godkännande av dagordningen 2.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2458 Till p. 1–6 (doc, 105 kB)

Föredragningslista 2006/07:112

2006/07:112 Torsdagen den 24 maj 2007 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 17.00 Votering Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:508 av Torbjörn Björlund v Regeringens nedskärningar på Arbetsmiljöverket 2006/07:510 av Josefin Brink v Situationen för deltidsarbetslösa

2007-05-24

Föredragningslista 2006/07:112 (doc, 83 kB) Föredragningslista 2006/07:112 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2006/07:111

2006/07:111 Onsdagen den 23 maj 2007 Kl. 09.00 Allmän debattimme 10.00 ca Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet onsdagen den 16 maj Allmän debattimme Ansökan om ledighet, m.m. Mehmet Kaplan mp fr.o.m. den 28 maj t.o.m. den 8 juli Ersättare Christopher Ödmann mp Anmälan

2007-05-23

Föredragningslista 2006/07:111 (doc, 102 kB) Föredragningslista 2006/07:111 (pdf, 25 kB)