Dokument & lagar (500 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A6

Rådspromemoria 2008-05-24 Näringsdepartementet Rådets möte TTE den 12 juni 2008 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation EC No 460/2004 establishing the European Network and Information Security Agency as regards its duration Dokument: Ej


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A6 (doc, 46 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A5

Rådspromemoria 2008-05-28 Näringsdepartementet Rådets möte TTE den 12 juni 2008 Dagordningspunkt 4 Rubrik: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Maximal nytta av den digitala utdelningen i Europa: Ett gemensamt sätt att hantera det


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A5 (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2AB

Rådspromemoria 2008-05-21 Näringsdepartementet Rådets möte transportministrarna den 13 juni 2008 Dagordningspunkt 12 b Externa relationer utkast till beslut av rådet och representanter för EU:s medlemsländers regeringar om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar med Nya Zeeland om ett omfattande luftfartsavtal.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2AB (doc, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A4

Rådspromemoria 2008-05-27 Näringsdepartementet Rådets möte TTE den 12 juni 2008 Dagordningspunkt 3 c Rubrik: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Market Authority Dokument: ej känt än Tidigare dokument: KOM2007 699 slutlig Bakgrund


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A4 (doc, 47 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A3

Rådspromemoria 2008-05-27 Näringsdepartementet Rådets möte i TTE den 12 juni 2008 Dagordningspunkt 3 b Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A3 (doc, 54 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29A

Rådspromemoria 2008-05-26 Arbetsmarknadsdepartementet EPSCO dp 4 Rådets möte i EPSCO den 9 juni 2008 Dagordningspunkt 4 Rubrik: ev.Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag Dokument: Inför Coreper har dok. 9687/08 presenterats. Dokument


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29A (doc, 50 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A2

Rådspromemoria 2008-05-27 Näringsdepartementet Rådets möte TTE den 12 juni 2008 Dagordningspunkt 3a Rubrik: Frågor kring elektronisk kommunikation och informationssamhället. Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A2 (doc, 63 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E299

Rådspromemoria 2008-05-21 Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö Rådets möte EPSCO den 9 juni 2008 Dagordningspunkt 3 Rubrik: ev.Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv med ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E299 (doc, 48 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A1

Kommenterad dagordning rådet 2008-05-28 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet Integrations- och jämställdhetsdepartementet Jordbruksdepartementet A2008/1589/EIS IJ2008/790/JÄM S2008/1604/EIS EPSCO-rådets möte den 9-10 juni 2008 i Luxemburg Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. ev.Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A1 (doc, 150 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E298

Kommenterad dagordning 2008-05-26 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofinrådets möte den 3 juni 2008 i Luxemburg enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 22 maj 1. Antagande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Genomförande av Stabilitets- och tillväxtpakten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E298 (doc, 78 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A0

Rådspromemoria 2008-05-28 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Jämställdhetsenheten Gemensamberett med Fi/BA, A/EIS, U/S, KU/MFI, S/SK BARN, IJ/UF, UD/UP, UD/FMR, IJ/ADM, SB/EU, SB-SAM EPSCO-rådets möte den 9 juni 2008 DP 12 Att eliminera könsstereotyperna i samhället Dokumentbeteckning 9671/08 SOC 299 Tidigare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A0 (doc, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:DE96

2008-05-26 Näringsdepartementet Kommentar till dagordningen för rådets möte TTE den 6 juni Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punktslistan 3. Klimat- och energipaket Lägesrapport Policydebatt a KOM 2008 16 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:DE96 (doc, 98 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29F

Rådspromemoria 2008-05-28 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Jämställdhetsenheten Gemensamberett med Fi/BA, A/EIS, U/S, KU/MFI, S/SK BARN, IJ/UF, UD/UP, UD/FMR, IJ/ADM, SB/EU, SB-SAM EPSCO-rådets möte den 9 juni 2008 DP 11 Översyn av medlemsstaternas och EU-institutionernas genomförande av handlingsplanen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29F (doc, 57 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29E

Rådspromemoria 2008-05-22 Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten EPSCO rådets möte den 9 juni 2008 dagordningspunkt 9 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändringar i bilagorna till förordning EG nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Dokument: 11519/07 SOC 273 CODEC 760


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29E (doc, 50 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:DE95

Kommenterad dagordning Ju2008/864/EU 2008-05-26 Justitiedepartementet EU-nämndens kansli Riksdagen Kopia: Justitieutskottets kansli Kopia: Socialförsäkringsutskottets kansli Kommenterad dagordning för ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten RIF-rådet i Luxemburg den 5-6 juni 2008


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:DE95 (doc, 186 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29D

Rådspromemoria 2008-05-22 Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten EPSCO rådets möte den 9 juni 2008 dagordningspunkt 8. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning för tillämpning av förordning EG nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Dokument: 5896/06 SOC 44 CODEC 93 Tidigare dokument:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29D (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:C175

forts. REVIDERAD VERSION EU-NÄMNDEN KANSLIET Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser inklusive försvar och bistånd 26 och 27 maj 2008 Preliminär dagordning Möte om allmänna frågor Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande av A-punktslistan Resolutioner, yttranden och beslut antagna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:C175 (doc, 91 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29C

Rådspromemoria 2008-05-27 Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte 2876 den 9 juni 2008 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik Dokument: måste uppdateras 16714/07 ECOFIN 519 COMPET 442 SOC 543 ENV 721 EDUC 224 RECH 433 ENER 326 ADD 4 ADD 4


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29C (doc, 69 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:B54D

Kommenterad dagordning EUN 2008-05-17 Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad UD-FIM Konkurrenskraftsrådet den 29-30 maj 2008 Kommenterad dagordning inför samråd med EU-nämnden den 23 maj 2008 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. A-punkter Ingen a-punktslista ännu tillgänglig.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:B54D (doc, 83 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29B

Rådspromemoria 2008-05-27 Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte EPSCO den 9 10 juni 2008 Dagordningspunkt 5 Rubrik: Commission Recommendation on enhanced administrative cooperation in the context of the posting of workers in the framework of the provision of services Adoption of Council Conclusions Dokument: 9081/08


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29B (doc, 53 kB)