Dokument & lagar (1 847 träffar)

Talarlista 2019/20:20200305

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 5 mars 2020 Kl. 13.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Försvarsutskottets

2020-03-05

Talarlista 2019/20:20200305 (docx, 34 kB) Talarlista 2019/20:20200305 (pdf, 118 kB)

Talarlista 2019/20:20200304

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 4 mars 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Skatteutskottets betänkande SkU16 Trängselskatt

2020-03-04

Talarlista 2019/20:20200304 (docx, 35 kB) Talarlista 2019/20:20200304 (pdf, 122 kB)

Föredragningslista 2019/20:79

Föredragningslista 2019/20:79 Fredagen den 21 februari 2020 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om ny riksdagsledamot 1 David Perez SD som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 29 februari Ansökan om ledighet 2 David Perez SD har ansökt om ledighet fr.o.m. den 29 februari 2020 t.o.m. den 28 februari 2021 Anmälan

2020-02-21

Föredragningslista 2019/20:79 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2019/20:79 (pdf, 130 kB)

Redogörelse 2019/20:RS4

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen för riksdagen vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som riksdagen har överlämnat till

Sista motionsdag: 2020-03-06

Redogörelse 2019/20:RS4 (pdf, 181 kB)

Redogörelse 2019/20:RS3

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska delegationens arbete under 2019 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska IPU-delegationens arbete under 2019.

Sista motionsdag: 2020-03-06

Redogörelse 2019/20:RS3 (pdf, 374 kB)

Redogörelse 2019/20:RS1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2019 Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 19 februari 2020 beslutat om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Andreas Norlén M Erik Ezelius S Annelie Karlsson S talman ordförande Tobias Billström

Sista motionsdag: 2020-03-06

Redogörelse 2019/20:RS1 (pdf, 1509 kB)

Föredragningslista 2019/20:78

Föredragningslista 2019/20:78 Torsdagen den 20 februari 2020 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 30 januari Anmälan om ersättare 2 Stina Larsson C som ersättare fr.o.m. den 7 april t.o.m. den 29 november under Kristina

2020-02-20

Föredragningslista 2019/20:78 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2019/20:78 (pdf, 118 kB)

Talarlista 2019/20:20200219

Onsdagen den 19 februari 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 19 Konstitutionsutskottets betänkande KU6 Riksrevisionens ledningsstruktur 1 Jessica Wetterling V 6 2 Per-Arne Håkansson S 6 3 Ida Drougge M 4 4 Fredrik Lindahl SD 6 5 Tuve Skånberg KD 6 0.28 0.28

2020-02-19

Talarlista 2019/20:20200219 (docx, 44 kB) Talarlista 2019/20:20200219 (pdf, 130 kB)

Redogörelse 2019/20:NSÖ1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:NSÖ1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner Karensnämnden 2019 Till riksdagen Nämnden ska enligt 11 lagen 2018:677 med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner lämna

Sista motionsdag: 2020-03-06

Redogörelse 2019/20:NSÖ1 (pdf, 136 kB)

Föredragningslista 2019/20:77

Föredragningslista 2019/20:77 Onsdagen den 19 februari 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 29 januari Anmälan om ersättare 2 Göran Lindell C som ersättare fr.o.m. den 21 februari t.o.m. den 31 augusti under Annie Lööfs C ledighet

2020-02-19

Föredragningslista 2019/20:77 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2019/20:77 (pdf, 142 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:27

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 2020-02-18 TID 11:0011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Myndigheten för yrkeshögskolan Generaldirektören Thomas Persson och ställföreträdande generaldirektören Christer Bergqvist, båda från Myndigheten för yrkeshögskolan, informerade

2020-02-18

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 26 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20 DATUM 2020-02-18 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Socialdepartementet Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare återrapporterade från EPSCO-mötena den 910 december 2019 och det extra mötet

2020-02-18

Socialutskottets protokoll 2019/20:20 (docx, 48 kB)

Kulturutskottets protokoll 2019/20:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21 DATUM Tisdagen den 18 februari 2020 TID Kl. 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2019/20:20 av den 13 februari 2020. 2 Spelfrågor KrU6 Fortsattes behandlingen av motioner om spelfrågor jfr. prot. 2019/20:18.3Ärendet

2020-02-18

Kulturutskottets protokoll 2019/20:21 (docx, 27 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:28

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:28 Datum 2020-02-18 Tid kl. 11.00-11.07 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla riksbankschef Stefan Ingves för information om förhandlingar med ECB angående anslutning av Riksbankens betalningssystem RIX till ECB:s system TIPS Target

2020-02-18

Finansutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 42 kB)

Talarlista 2019/20:20200218

Tisdagen den 18 februari 2020 Kl. 13.00 Arbetsplenum Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 22 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU6 Jakt och viltvård 1 Kristina Yngwe C 8 2 John Widegren M 8 3 Runar Filper SD 8 4 Kjell-Arne Ottosson KD 6

2020-02-18

Talarlista 2019/20:20200218 (docx, 39 kB) Talarlista 2019/20:20200218 (pdf, 101 kB)

Redogörelse 2019/20:VPN1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2019 Till riksdagen Valprövningsnämnden ska enligt 13 lagen 2012:880 med instruktion för Valprövningsnämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I

Sista motionsdag: 2020-03-04

Redogörelse 2019/20:VPN1 (pdf, 331 kB)

Redogörelse 2019/20:NL1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2019 Till riksdagen Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska enligt 12 lagen 2012:882 med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Sista motionsdag: 2020-03-04

Redogörelse 2019/20:NL1 (pdf, 164 kB)

Föredragningslista 2019/20:76

Föredragningslista 2019/20:76 Tisdagen den 18 februari 2020 Kl. 13.00 Arbetsplenum Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 28 januari Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Laila Naraghi S fr.o.m. den 15

2020-02-18

Föredragningslista 2019/20:76 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2019/20:76 (pdf, 133 kB)

Framställning 2019/20:RB2

Framställning till riksdagen 2019/20:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2019 med mera Sammanfattning I fullmäktiges verksamhetsberättelse för 2019 redovisas övergripande vilka ärenden som behandlades vid fullmäktiges sammanträden 14 tillfällen inklusive två per capsulam under året och vilken information

Sista motionsdag: 2020-03-04

Framställning 2019/20:RB2 (pdf, 261 kB)

Framställning 2019/20:RB1

Framställning till riksdagen 2019/20:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2019 Till riksdagen Sveriges riksbank överlämnar härmed Riksbankens årsredovisning för 2019 till riksdagen. I enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank riksbankslagen innehåller årsredovisningen en förvaltningsberättelse,

Sista motionsdag: 2020-03-04

Framställning 2019/20:RB1 (pdf, 1926 kB)