Dokument & lagar (67 träffar)

Omröstning 2011/12:JuU21p2 Uppdrag till Säkerhetspolisen

Votering: betänkande 2011/12:JuU21 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism, förslagspunkt 2 Uppdrag till Säkerhetspolisen Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju333 yrkande 7. Datum: 2012-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-05-02

Omröstning 2011/12:JuU29p1 Subsidiaritetsprövning av förslaget om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)

Votering: betänkande 2011/12:JuU29 Subsidiaritetsprövning av förslaget om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem Eurosurförslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av förslaget om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem Eurosur Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets,

2012-03-15

Omröstning 2011/12:JuU24p1 Säkerhetskontroll i domstol

Votering: betänkande 2011/12:JuU24 Ökad säkerhet i domstol, förslagspunkt 1 Säkerhetskontroll i domstol Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1981:1064 om säkerhetskontroll i domstol. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:63 och avslår motionerna 2011/12:Ju7 och 2011/12:Ju8 yrkandena

2012-05-24

Omröstning 2011/12:JuU23p2 Kartläggning av hot och risker för utbredd korruption

Votering: betänkande 2011/12:JuU23 En reformerad mutbrottslagstiftning, förslagspunkt 2 Kartläggning av hot och risker för utbredd korruption Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju16 yrkande 1. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU1p45 Utredning om diskriminering inom rättsväsendet

Votering: betänkande 2011/12:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 45 Utredning om diskriminering inom rättsväsendet Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju333 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 3. Datum: 2011-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 34 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-12-19

Omröstning 2011/12:JuU1p36 Brottsligheten bland invandrare m.m.

Votering: betänkande 2011/12:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 36 Brottsligheten bland invandrare m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju385 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth båda SD och 2011/12:Ju407 av Erik Almqvist och Richard Jomshof båda SDDatum: 2011-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-12-19

Omröstning 2011/12:JuU1p34 Statistik om intagnas medborgarskap

Votering: betänkande 2011/12:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 34 Statistik om intagnas medborgarskap Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju386 av Thoralf Alfsson SDDatum: 2011-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 10

2011-12-19

Omröstning 2011/12:JuU1p25 Polisutbildningen

Votering: betänkande 2011/12:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 25 Polisutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju232 av Sten Bergheden M yrkandena 1 och 2, 2011/12:Ju248 av Anders Hansson m.fl. M yrkandena 1 och 2, 2011/12:Ju263 av Olof Lavesson m.fl. M2011/12:Ju286 av Cecilie Tenfjord-Toftby

2011-12-19

Omröstning 2011/12:JuU1p20 Polisens tillgänglighet och service på landsbygden

Votering: betänkande 2011/12:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 20 Polisens tillgänglighet och service på landsbygden Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju326 yrkande 7. Datum: 2011-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102

2011-12-19

Omröstning 2011/12:JuU15p3 Utvidgat avlägsnande vid störande av allmän ordning

Votering: betänkande 2011/12:JuU15 Polisfrågor, förslagspunkt 3 Utvidgat avlägsnande vid störande av allmän ordning Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju204 av Björn Söder och Kent Ekeroth båda SDDatum: 2012-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-03-21

Omröstning 2011/12:JuU15p19 Arbetet mot barnsexturism

Votering: betänkande 2011/12:JuU15 Polisfrågor, förslagspunkt 19 Arbetet mot barnsexturism Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju338 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 2 och 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 37. Datum: 2012-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S, MP, V Parti

2012-03-21

Omröstning 2011/12:JuU15p18 Eritreas tvångsbeskattning av exileritreaner

Votering: betänkande 2011/12:JuU15 Polisfrågor, förslagspunkt 18 Eritreas tvångsbeskattning av exileritreaner Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk207 av Arhe Hamednaca S2011/12:Sk344 av Fredrik Malm FP och 2011/12:U290 av Hillevi Larsson S yrkande 2. Datum: 2012-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2012-03-21

Omröstning 2011/12:JuU8p2 Utlämnande av abonnemangsuppgifter vid misstanke om immaterialrättslig brottslighet

Votering: betänkande 2011/12:JuU8 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation, förslagspunkt 2 Utlämnande av abonnemangsuppgifter vid misstanke om immaterialrättslig brottslighet Riksdagen antar 6 kap. 22 första stycket 2 regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2003:389

2012-05-10

Omröstning 2011/12:JuU4p1 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG

Votering: betänkande 2011/12:JuU4 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG, förslagspunkt 1 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

2011-11-24

Omröstning 2011/12:JuU22p13 Prioritering av arbetet mot vapensmuggling

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 13 Prioritering av arbetet mot vapensmuggling Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 7 och 2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 3. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU8p3 Registrering av abonnemangsuppgifter för kontantkort

Votering: betänkande 2011/12:JuU8 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation, förslagspunkt 3 Registrering av abonnemangsuppgifter för kontantkort Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju239 av Sven-Erik Bucht SDatum: 2012-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-05-10

Omröstning 2011/12:JuU23p4 Behov av utbildning om mutbrottslagstiftningen

Votering: betänkande 2011/12:JuU23 En reformerad mutbrottslagstiftning, förslagspunkt 4 Behov av utbildning om mutbrottslagstiftningen Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju17. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 98 0 13

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU15p16 Avveckla Frontex

Votering: betänkande 2011/12:JuU15 Polisfrågor, förslagspunkt 16 Avveckla Frontex Riksdagen avslår motion 2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 7. Datum: 2012-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 21 M 93 0 0 14

2012-03-21

Omröstning 2011/12:JuU28p1 Genomförande av direktivet om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål

Votering: betänkande 2011/12:JuU28 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål, förslagspunkt 1 Genomförande av direktivet om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 2 till a lag om ändring i rättegångsbalken, b lag om ändring i lagen 2003:389 om

2012-03-21

Omröstning 2011/12:JuU22p11 Handlingsplan för att minska vapensmugglingen

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 11 Handlingsplan för att minska vapensmugglingen Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson båda MP yrkandena 4 och 5. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 S, MP,

2012-05-23

Paginering