Dokument & lagar (38 träffar)

Omröstning 2006/07:CU27p1 Ändring i lagen om allmännyttiga bostadsföretag

Votering: betänkande 2006/07:CU27 Vissa bostadspolitiska åtgärder, förslagspunkt 1 Ändring i lagen om allmännyttiga bostadsföretag Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2002:102 om allmännyttiga bostadsföretag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:61 i denna del och avslår motionerna

2007-06-01

Omröstning 2006/07:CU20p9 Slutligt avskaffande av fideikommissinstitutet

Votering: betänkande 2006/07:CU20 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Slutligt avskaffande av fideikommissinstitutet Riksdagen avslår motion 2006/07:C214 yrkande 2. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 1 0 32 m 79

2007-05-10

Omröstning 2006/07:CU18p5 Solvärme i byggnader

Votering: betänkande 2006/07:CU18 Byggfrågor, förslagspunkt 5 Solvärme i byggnader Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkandena 4 och 5 samt 2006/07:N220 yrkandena 7 och 8. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 105 0 0 25

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU18p1 Byggregler om energihushållning

Votering: betänkande 2006/07:CU18 Byggfrågor, förslagspunkt 1 Byggregler om energihushållning Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ266 yrkande 37. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 26 m 83 0 0 14 c 20 0 0 9 fp

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU18p14 Bostadsanpassningsbidrag för elöverkänsliga

Votering: betänkande 2006/07:CU18 Byggfrågor, förslagspunkt 14 Bostadsanpassningsbidrag för elöverkänsliga Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkande 20 och 2006/07:Fö219 yrkande 4. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p9 Handläggning av trafikskadeärenden m.m.

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Handläggning av trafikskadeärenden m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C221 yrkandena 1-4 och 2006/07:C247. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p10 Skadeståndsansvar för atomskador

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Skadeståndsansvar för atomskador Riksdagen avslår motion 2006/07:N345 yrkande 5. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 1 25

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p2 Överfallsskyddet i hemförsäkringar

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Överfallsskyddet i hemförsäkringar Riksdagen avslår motion 2006/07:C228. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 10 3 91 26 m 83 0

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p6 Trafikförsäkringen i framtiden

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 6 Trafikförsäkringen i framtiden Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C302 och 2006/07:Sf296 yrkande 8. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU16p1 Ändringar i namnlagen m.m.

Votering: betänkande 2006/07:CU16 Namnlagen förslagspunkt 1 Ändringar i namnlagen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C215 yrkandena 1 och 2, 2006/07:C231, 2006/07:C246, 2006/07:C261, 2006/07:C307 yrkande 4, 2006/07:C358 och 2006/07:So463 yrkande 28. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU23p1 Ändring i produktsäkerhetslagen

Votering: betänkande 2006/07:CU23 Ändring i produktsäkerhetslagen, förslagspunkt 1 Ändring i produktsäkerhetslagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i produktsäkerhetslagen 2004:451Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:48 och avslår motion 2006/07:C1. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan

2007-04-11

Omröstning 2006/07:CU22p5 Nationalstadsparken

Votering: betänkande 2006/07:CU22 Naturresursfrågor m.m.förslagspunkt 5 Nationalstadsparken Riksdagen avslår motion 2006/07:C281 yrkandena 1-4. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113 0 0 17 m 90 0 0 7 c 24 0 0 5 fp

2007-04-11

Omröstning 2006/07:CU22p3 Åtgärder som påskyndar vindkraftsutbyggnaden

Votering: betänkande 2006/07:CU22 Naturresursfrågor m.m.förslagspunkt 3 Åtgärder som påskyndar vindkraftsutbyggnaden Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C250, 2006/07:MJ266 yrkande 43 och 2006/07:N296 yrkande 10. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående

2007-04-11

Omröstning 2006/07:CU11p2 Könsfördelningen i bolagsstyrelser m.m.

Votering: betänkande 2006/07:CU11 Associationsrättsliga frågor m.m.förslagspunkt 2 Könsfördelningen i bolagsstyrelser m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C216, 2006/07:C337, 2006/07:C350, 2006/07:C355 och 2006/07:C381. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti

2007-04-11

Omröstning 2006/07:CU21p4 Sambos arvsrätt

Votering: betänkande 2006/07:CU21 Arvsrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Sambos arvsrätt Riksdagen avslår motion 2006/07:C218. Datum: 2007-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 101 2 0 27 m 78 0 0 19 c 23 0 0 6 fp 23 0 0 5 kd

2007-03-29

Omröstning 2006/07:CU21p5 Registrering av testamenten

Votering: betänkande 2006/07:CU21 Arvsrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Registrering av testamenten Riksdagen avslår motion 2006/07:C224. Datum: 2007-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 103 0 27 m 78 0 0 19 c 23 0 0 6 fp

2007-03-29

Omröstning 2006/07:CU8p16 Adoption

Votering: betänkande 2006/07:CU8 Barn och föräldrar, förslagspunkt 16 Adoption Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C201 yrkandena 1 och 3, 2006/07:C253 och 2006/07:C379. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 95 0 35 m 77 0

2007-03-22

Omröstning 2006/07:CU8p3 Juridiskt biträde för barn

Votering: betänkande 2006/07:CU8 Barn och föräldrar, förslagspunkt 3 Juridiskt biträde för barn Riksdagen avslår motion 2006/07:C206 yrkande 4. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 94 0 0 36 m 77 0 0 20 c 20 0 0 9

2007-03-22

Omröstning 2006/07:CU10p2 Hyressättning m.m.

Votering: betänkande 2006/07:CU10 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 2 Hyressättning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C286 yrkandena 8 och 9, 2006/07:C314 och 2006/07:C365 yrkande 6. Datum: 2007-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 106 0

2007-03-21

Omröstning 2006/07:CU10p6 Andrahandsuthyrning - skälig hyra

Votering: betänkande 2006/07:CU10 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 6 Andrahandsuthyrning skälig hyra Riksdagen avslår motion 2006/07:C207 yrkandena 3-5. Datum: 2007-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106 0 1 23 m 89 0 0 8 c 25 0 0 4

2007-03-21

Paginering