Dokument & lagar (148 träffar)

Kommittéberättelse Fö 1974:A se regeringsbeslut den 19 maj 1994 (SFS 1994:536).

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt Fö 1974:A Beteckning Fö 1974:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2013-04-04 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1994-05-19 Direktiv för se regeringsbeslut den 19 maj 1994 SFS 1994:536Lokal Försvarsdepartementet,

1994-05-19

Riksdagens protokoll 1974:146

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:146 Måndagen den lir  j  j  Aj  u  30 december 1974 Måndagen den 30 december  Kl. 12.00 Sedan herr talmannen beslutat atl kammarens vid höstsessionens slut återstående ojusterade protokoll skulle justeras denna dag förelogs justering

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:146 (pdf, 22 kB)

Riksdagens protokoll 1974:145

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:145 Lördagen den 14 december Kl. 9.00 Nr 145 Lördagen den 14 december 1974 Ändringar i förmynderskapslagstiftningen 1 Justerades protokollet för den 6 innevarande månad. 2 Ändringar i förmynderskapslagstiftningen Föredrogs

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:145 (pdf, 5291 kB)

Riksdagens protokoll 1974:144

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:144 Fredagen den 13 december Kl. 9.00 Förhandlingarna leddes till en början av herr förste vice talmannen. 1 Justerades protokollet för den 5 innevarande månad. 2 Föredrogs, men bordlades åter skatteutskottets betänkande nr 65, lagutskottets

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:144 (pdf, 4229 kB)

Riksdagens protokoll 1974:143

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:143 Torsdagen den 12 december Kl. 19.30 Nr 143 Torsdagen den 12 december 1974 Menärdeskatten Förhandlingarna leddes lill en början av fru tredje vice talmannen. 1 Mervärdeskatten Föredrogs skatteulskottets betänkande nr 62

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:143 (pdf, 3325 kB)

Riksdagens protokoll 1974:142

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:142 Torsdagen den 12 december Kl. 9.00 Nr 142 Torsdagen den 12 december 1974 Ang. Palestinafrågan 1 Justerades protokollen för den 4 innevarande månad. 2 Ang. Palestinafrågan Herr utrikesministern ANDERSSON erhöll ordet för att

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:142 (pdf, 6162 kB)

Riksdagens protokoll 1974:141

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:141 Onsdagen den 11 december Kl. 19.30 Onsdagen den 11 december 1974 Riktlinjer för bostadspolitiken m. m. 1 Riktlinjer för bostadspolitiken m. m. forts.Fortsattes överiäggningen angående civiluiskotteis betänkanden nr 36 och

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:141 (pdf, 3166 kB)

Riksdagens protokoll 1974:140

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:140 Onsdagen den 11 december Kl. 9.00 1 Justerades protokollet för den 3 innevarande månad. Nr 140 Onsdagen den 11 december 1974 Riktlinjer för bostadspolitiken m. m. 2 Herr talmannen meddelade all herr Burenstam Linder denna

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:140 (pdf, 7647 kB)

Riksdagens protokoll 1974:139

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:139 Tisdagen den 10 december Kl. 10.30 Nr 139 Tisdagen den 10 december 1974 Transportstöd till Gotlandstrafiken 1 Justerades protokollet för den 2 innevarande månad. 2 Föredrogs och hänvisades Kungl. Maj:ts proposition nr 189

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:139 (pdf, 5468 kB)

Riksdagens protokoll 1974:138

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:138 Måndagen den 9 december Kl. 11.00 1 Justerades protokollet för den 29 november. 2 Om särskild medelsanvisning till delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor Fru statsrådet SIGURDSEN erhöll ordet för att besvara fru

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:138 (pdf, 4481 kB)

Riksdagens protokoll 1974:137

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:137 Fredagen den 6 december Kl. 9.00 1 Justerades protokollet för den 28 november. Nr 137 Fredagen den 6 december 1974 Ang. förekomsten av svenska exportkrediter eller exportkreditgaran t i er till Algeriet 2 Ang. förekomsten

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:137 (pdf, 3550 kB)

Riksdagens protokoll 1974:136

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:136 Torsdagen den 5 december Kl. 10.00 1 Justerades protokollet för den 27 november, 2 Om förhandlingar med Sydkorea angående adoptivbarn Herr socialministern ASPLING erhöll ordet för att besvara herr Jonassons c i kammarens

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:136 (pdf, 6091 kB)

Riksdagens protokoll 1974:135

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:135 Onsdagen den 4 december Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes av fru tredje vice talmannen. Nr 135 Onsdagen den 4 december 1974 Ang. ersättningen för skördeskador 1 Ang. ersättningen för skördeskador Herr jordbruksministern

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:135 (pdf, 714 kB)

Riksdagens protokoll 1974:134

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:134 Onsdagen den 4 december Kl. 10.00 1 Justerades protokollet för den 26 november. 2 Föredrogs och hänvisades motionerna nr 2012 och 2013 till socialförsäkringsutskottet samt nr 2014 till skatteutskottet. 3 Föredrogs, men bordlades

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:134 (pdf, 5833 kB)

Riksdagens protokoll 1974:133

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:133 Tisdagen den 3 december Kl. 12.00 Nr 133 Tisdagen den 3 december 1974 1 Meddelande ang. plena under återstoden av höstsessionen Hen TALMANNEN yttrade: Dagens sammanträde avslutas senast omkring kl. 17.30. De ärenden som

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:133 (pdf, 4157 kB)

Riksdagens protokoll 1974:132

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:132 Måndagen den 2 december Kl. 11.00 1 Justerades prolokollet för den 22 november. 2 Herr lalmannen meddelade att enligl lill kammaren inkomna läkarintyg var herr Lange och fru Laag sjukskrivna ytteriigare under liden den 1-den

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:132 (pdf, 2423 kB)

Riksdagens protokoll 1974:131

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:131 Fredagen den 29 november Kl. 11.00 Förhandlingarna leddes titt en början av fru tredje vice lalmannen. 1 Justerades prolokollet för den 21 innevarande månad. 2 Fru iredje vice lalmannen meddelade att lill kammaren inkommit läkarintyg

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:131 (pdf, 4447 kB)

Riksdagens protokoll 1974:130

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:130 Torsdagen den 28 november Kl. 11.00 1 Justerades protokollet för den 20 innevarande månad. Nr 130 Torsdagen den 28 november 1974 Ang. taxeringsvärdena på vissa fastigheter vid 1975 års allmänna fastighetstaxering 2 Ang.

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:130 (pdf, 5146 kB)

Riksdagens protokoll 1974:129

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:129 Onsdagen den 27 november Kl. 10.00 1 Justerades protokollet för den 19 innevarande månad. 2 Meddelande ang. plena Hen TALMANNEN yttrade: Vid del bordläggningsplenum som utsatts lill måndagen den 2 december kl. 11.00 kommer

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:129 (pdf, 5325 kB)

Riksdagens protokoll 1974:128

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1974:128 Tisdagen den 26 november Kl. 16.00 1 Justerades protokollet för den 15 innevarande månad. 2 Ang. bestämmelserna om jordfästning Herr kommunminislern GUSTAFSSON erhöll ordet för all besvara fru Frcenkels fp i kammarens protokoll

1974-12-31

Riksdagens protokoll 1974:128 (pdf, 5076 kB)