Dokument & lagar (241 träffar)

Föredragningslista 2011/12:100

2011/12:100 Torsdagen den 19 april 2012 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Aktuell debatt 1  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Anmälan om nya ersättare 2  Edip Noyan M som ersättare för försvarsminister Karin Enström M fr.o.m. i dag tills vidare 3  Bino Drummond

2012-04-19

Föredragningslista 2011/12:100 (doc, 86 kB) Föredragningslista 2011/12:100 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:99

2011/12:99 Onsdagen den 18 april 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 12 april Ansökan om ledighet 2  Lena Olsson V fr.o.m. idag t.o.m. den 20 maj Ersättare Leif Lindström V Ansökan om fortsatt ledighet 3  Gunnar Andrén FP fr.o.m.

2012-04-18

Föredragningslista 2011/12:99 (doc, 91 kB) Föredragningslista 2011/12:99 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:98

2011/12:98 Tisdagen den 17 april 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar ajournering ca kl. 14.35-14.40 samt uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 11 april Meddelande om frågestund Torsdagen den 19 april kl. 14.00 2  Frågor besvaras av: Justitieminister

2012-04-17

Föredragningslista 2011/12:98 (doc, 99 kB) Föredragningslista 2011/12:98 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2011/12:97

2011/12:97 Måndagen den 16 april 2012 Kl. 13.00 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 1  Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 10 april Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Motioner med anledning av prop.

2012-04-16

Föredragningslista 2011/12:97 (doc, 55 kB) Föredragningslista 2011/12:97 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2011/12:96

2011/12:96 Fredagen den 13 april 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelse 1  Margareta Sandstedt SD som suppleant i konstitutionsutskottet Anmälan om kompletteringsval 2  Johnny Skalin SD som suppleant i konstitutionsutskottet Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan Voteringar under våren 3 

2012-04-13

Föredragningslista 2011/12:96 (doc, 106 kB) Föredragningslista 2011/12:96 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2011/12:95

2011/12:95 Torsdagen den 12 april 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Avsägelser 1  Thoralf Alfsson SD som suppleant i finansutskottet, civilutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, utbildningsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden fr.o.m. den 13 april 2  Sven-Olof

2012-04-12

Föredragningslista 2011/12:95 (doc, 79 kB) Föredragningslista 2011/12:95 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2011/12:94

2011/12:94 Onsdagen den 11 april 2012 Kl. 09.00 Aktuell debatt Arbetsplenum 13.00 Aktuell debatt 16.00 Votering Aktuell debatt 1  Debatt om nordiska gränshinder Ansökan om ledighet 2  Lars Hjälmered M fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december Ersättare Pontus Haag M Anmälan om inkommen faktapromemoria

2012-04-11

Föredragningslista 2011/12:94 (doc, 89 kB) Föredragningslista 2011/12:94 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:93

2011/12:93 Tisdagen den 10 april 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 27, onsdagen den 28, torsdagen den 29 och fredagen den 30 mars Avsägelser 2  Thoralf Alfsson SD som suppleant i justitieutskottet fr.o.m.

2012-04-10

Föredragningslista 2011/12:93 (doc, 86 kB) Föredragningslista 2011/12:93 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:92

2011/12:92 Fredagen den 30 mars 2012 Kl. 11.00 Interpellationssvar Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 1  Sten Tolgfors M fr.o.m. i dag Därmed upphör Lotta Olssons M uppdrag som ersättare 2  Ann Arleklo S fr.o.m. den 1 april Därmed upphör Christin Hagbergs S uppdrag som ersättare 3  Jacob Johnson V fr.o.m.

2012-03-30

Föredragningslista 2011/12:92 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2011/12:92 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2011/12:91

2011/12:91 Torsdagen den 29 mars 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 mars Avsägelse 2  Jessica Rosencrantz M som suppleant i civilutskottet fr.o.m. den 30 mars Meddelande om aktuell debatt om nordiska

2012-03-29

Föredragningslista 2011/12:91 (doc, 83 kB) Föredragningslista 2011/12:91 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2011/12:90

2011/12:90 Onsdagen den 28 mars 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 22 mars Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2011/12:284 av Esabelle Dingizian MP Situationen för arbetslösa ungdomar 3  2011/12:285 av Jens Holm V Sveriges

2012-03-28

Föredragningslista 2011/12:90 (doc, 105 kB) Föredragningslista 2011/12:90 (pdf, 28 kB)

Föredragningslista 2011/12:89

2011/12:89 Tisdagen den 27 mars 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 19, tisdagen den 20 och onsdagen den 21 mars Utökning av antalet suppleanter 2  Från 26 till 27 i finansutskottet Val av extra suppleant

2012-03-27

Föredragningslista 2011/12:89 (doc, 101 kB) Föredragningslista 2011/12:89 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2011/12:88

2011/12:88 Fredagen den 23 mars 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelser 1  Hannah Bergstedt S som ledamot i civilutskottet 2  Kent Härstedt S som ledamot i utrikesutskottet 3  Eva Sonidsson S som ledamot i försvarsutskottet 4  Peter Persson S som suppleant i skatteutskottet 5  Katarina Köhler S som suppleant

2012-03-23

Föredragningslista 2011/12:88 (doc, 97 kB) Föredragningslista 2011/12:88 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2011/12:87

2011/12:87 Torsdagen den 22 mars 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum ingen votering 14.00 Frågestund Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen Ansvarigt utskott 1  RiR 2012:6 Regelförenkling för företag regeringen är fortfarande långt från målet NU Ärenden för debatt avgörs onsdagen den 28 mars kl.

2012-03-22

Föredragningslista 2011/12:87 (doc, 61 kB) Föredragningslista 2011/12:87 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2011/12:86

2011/12:86 Onsdagen den 21 mars 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 15 mars Anmälan om protokollsutdrag från utskott 2  2011/12:22 Tisdagen den 20 mars MJU Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 3  2011/12:79

2012-03-21

Föredragningslista 2011/12:86 (doc, 87 kB) Föredragningslista 2011/12:86 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:85

2011/12:85 Tisdagen den 20 mars 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 14 mars Avsägelser 2  Jessica Rosencrantz M som suppleant i finansutskottet fr.o.m. den 21 mars 3  Cecilia Magnusson M som suppleant

2012-03-20

Föredragningslista 2011/12:85 (doc, 105 kB) Föredragningslista 2011/12:85 (pdf, 28 kB)

Föredragningslista 2011/12:84

2011/12:84 Måndagen den 19 mars 2012 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 12 och tisdagen den 13 mars Ansökan om ledighet 2  Gunnar Andrén FP fr.o.m. den 20 mars t.o.m. den 20 april Martin Andreasson FP inträder som ersättare för utbildningsminister

2012-03-19

Föredragningslista 2011/12:84 (doc, 84 kB) Föredragningslista 2011/12:84 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:83

2011/12:83 Torsdagen den 15 mars 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Ansökan om ledighet 1  Karin Granbom Ellison FP fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 31 december Ersättare Mathias Sundin FP Anmälan om protokollsutdrag från utskott 2  2011/12:26 Tisdagen den 13 mars SoU Anmälan om fördröjt

2012-03-15

Föredragningslista 2011/12:83 (doc, 73 kB) Föredragningslista 2011/12:83 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:82

2011/12:82 Onsdagen den 14 mars 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Anmälan om fördröjt svar på interpellation 1  2011/12:272 av Katarina Köhler S Renovering av dricksvattenledningar Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen Ansvarigt utskott 2  RiR 2012:4 Att styra självständiga lärosäten

2012-03-14

Föredragningslista 2011/12:82 (doc, 83 kB) Föredragningslista 2011/12:82 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:81

2011/12:81 Tisdagen den 13 mars 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Utökning av antalet suppleanter 1  Från 26 till 27 i kulturutskottet 2  Från 28 till 29 i arbetsmarknadsutskottet Val av extra suppleanter 3  Bengt Berg V som suppleant i kulturutskottet 4  Désirée Pethrus

2012-03-13

Föredragningslista 2011/12:81 (doc, 110 kB) Föredragningslista 2011/12:81 (pdf, 28 kB)