Dokument & lagar (530 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:44 EU-nämndens sammanträde 2009-09-11

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2008/09:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-11 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den 27-28 juli 2009


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:42 EU-nämndens sammanträde 2009-07-24

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2008/09:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-07-24 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den 15-16 juni 2009 Information och samråd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:40 EU-nämndens sammanträde 2009-07-02

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:40 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-07-02 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Bilagor Till p. 1 Ekonomiska och finansiella frågor Från Finansdepartementet Swedish Presidency provisional agendas for Council meetings prepared by Coreper Part 2 11512/09 dp. 3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:39 EU-nämndens sammanträde 2009-06-18

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-06-18 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:36 EU-nämndens sammanträde 2009-06-05

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-06-05 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:33 EU-nämndens sammanträde 2009-05-15

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2008/09:33 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-05-15 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från ministerrådsmöte den 27 april


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:32 EU-nämndens sammanträde 2009-05-08

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2008/09:32 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-05-08 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utbildning, ungdom och kultur utbildning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från ministerrådsmöte den 16 februari 2009 Information och samråd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:31 EU-nämndens sammanträde 2009-04-29

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:31 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-04-29 kl. 11:30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:30

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-04-24 kl. 09:30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:28 EU-nämndens sammanträde 2009-04-03

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-04-03 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:27 EU-nämndens sammanträde 2009-03-27

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-03-27 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen Föredragningslista Kompletterande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA8A

Promemoria 2009-06-01 Näringsdepartementet Internationella sekretariatet Rapport från informellt transportministermöte i Litomerice, Tjeckien den 29 april 2009 Den svenska delegationen leddes av statsrådet Åsa Torstensson. För övrigt ingick följande personer i delegationen: statssekreterare Leif Zetterberg, pressekr.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA8A (doc, 65 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA89

Reviderad Kommenterad dagordning rådet 2009-06-03 Socialdepartementet Integrations- och jämställdhetsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet IJ2009/1133/SAM S2009/4495/EIS A2009/1887/IE Rådets möte social- och arbetsmarknadsministrar 16-17 december 8-9 juni Kommenterad dagordning 1. Godkännande av den preliminära


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA89 (doc, 138 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA88

Reviderad Annoteringar 2009-06-03 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofinrådets möte i Luxemburg den 9 juni 2009 Kommenterad dagordning enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 27 maj 1. Antagande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av listan över A-punkter Inga möjliga a-punkter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA88 (doc, 67 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA8C

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 15-16 juni 2009 ALLMÄNNA RÅDET 15 juni 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA8C (doc, 91 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA8B

Möte om allmänna frågor Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande av A-punktslistan Resolutioner beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i Strasbourg den 4-7 maj 2009 Förberedelse inför Europeiska rådet Bryssel den 18-19 juni 2009 Utkast till slutsatser Möte om yttre


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:22F123

Godkännande av dagordningen Godkännande av A-punktslistan Meddelande från kommissionen till rådet om situationen på marknaden för mejeriprodukter 2009 Föredragning samt diskussion Arbetet i högnivågruppen för jordbrukets och livsmedelsindustrins konkurrenskraft Information Förslag till rådets förordning om ändring


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:22EE6F

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 14-15 september 2009 ALLMÄNNA RÅDET, den 14 september 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punkterna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:22EE6F (doc, 46 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:22E8C0

Postadress Telefon E-post Square de Meeûs 30 +32 2 289 56 11 representationen.brysselforeign.ministry.se B 1000 BRYSSEL Belgien Telegram: Telefax Telex: +32 2 289 56 00 Rapport 15 juli 2009 Jo 2009/450 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: SB/EU-enheten Riksdagens Kammarkansli


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:22E8C0 (doc, 84 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:22E8BF

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2009-08-28 Jordbruksdepartementet Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 7 september 2009 1. Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3. Rapport från kommissionen om situationen på mejerimarknaden år 2009 Presentation av kommissionen Dokumentbeteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:22E8BF (doc, 69 kB)