Dokument & lagar (7 822 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD642

Kommenterad dagordning Minister rådet 2019-06-10 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 17 juni 2019 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD642 (docx, 68 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD641

Rådets möte utrikes frågor med utrikesministrarna Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Aktuella frågor GUSPS effektivitet Diskussion Rådets möte utrikes frågor med utrikes- och försvarsministrarna Bedömning av den globala strategin Diskussion Slutsatser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD640

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning FISKE Lagstiftningsöverläggningar Förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden Partiell allmän riktlinje Icke lagstiftande verksamhet Meddelande om läget avseende den gemensamma fiskeripolitiken och samrådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD63F

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Den fleråriga budgetramen 20212027 Riktlinjedebatt Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 2021 juni 2019: Slutsatser Diskussion ev.Uppföljning av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD654

EU-NÄMNDEN KANSLIET Möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor 14 juni 2019 Preliminär dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Lagstiftningsöverläggningar 3.ev.Lägesrapport om bankunionen Godkännande 4.ev.Direktivet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD654 (pdf, 115 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDA36

Kommenterad dagordning rådet 2019-06-13 Infrastrukturdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte energiministrarna den 25 juni 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter Icke lagstiftning 3. Slutsatser om framtiden för energisystemen i energiunionen Vilken


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDA36 (pdf, 82 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDA35

Kommenterad dagordning rådet 2019-06-13 Miljödepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte miljöministrarna den 26 juni 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3.Förordningen om återanvändning av vatten Vilken typ av behandling förväntas i rådet:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDA35 (pdf, 103 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDA34

Kommenterad dagordning Allmänna rådet om sammanhållningspolitiken 2019-06-13 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Allmänna rådets möte Sammanhållningspolitiken den 25 juni 2019. Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Antagande av A-punkter Lagstiftande verksamhet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDA34 (pdf, 128 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDA25

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Förordningen om återanvändning av vatten Allmän riktlinje Icke lagstiftande verksamhet Granskning av genomförandet av miljöpolitiken Diskussion Slutsatser: Mot en strategi för en hållbar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDA24

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Slutsatser om framtiden för energisystemen i energiunionen Antagande Yttre förbindelser på energiområdet Föredragning av kommissionen Diskussion Övriga frågor Information om utkastet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDA23

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Lagstiftningspaket för sammanhållningspolitiken 20212027 a Det allmänna läget i förhandlingarna Lägesrapport b Framtida utmaningar i programplaneringen för fonderna Riktlinjedebatt Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE12

Kommenterad dagordning rådet 2019-07-01 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet Rådets möte sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 8 juli 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Godkännande av A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE12 (pdf, 224 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE11

Kommenterad dagordning Rådet 2019-07-01 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 9 juli 2019 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 24 juni 2019. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3.Egna medel Diskussionspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE11 (pdf, 153 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE10

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Välfärdsekonomi Riktlinjedebatt Europeiska planeringsterminen 2019 a Rekommendationer om 2019 års nationella reformprogram för varje medlemsstat och utkast till förklarande not Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE0F

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Egna medel Lägesrapport Övriga frågor Icke lagstiftande verksamhet Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram Diskussion Den europeiska planeringsterminen: landsspecifika rekommendationer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE72

Dagordning för rådet utrikes


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE71

Dagordning för rådet jordbruk och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE70

Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE6F

Dagordning för rådet allmänna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE85

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2019-07-08 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den 15 juli 2019 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Jennie Nilsson Icke lagstiftande verksamhet 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Information från ordförandeskapet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDE85 (pdf, 136 kB)