Dokument & lagar (407 träffar)

Talarlista 2014/15:20150617

Onsdagen den 17 juni 2015 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avtackning Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 30 Finansutskottets betänkande FiU28 Årsredovisning för staten 2014 0.00 0.00 31 Socialutskottets betänkande SoU14 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning 1 Veronica Palm S

2015-06-17

Talarlista 2014/15:20150617 (docx, 37 kB) Talarlista 2014/15:20150617 (pdf, 96 kB)

Talarlista 2014/15:20150616

Tisdagen den 16 juni 2015 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 18.00 Votering uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Gemensam debatt om FiU20 och FiU21 15 Finansutskottets betänkande FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken 1 Ulf Kristersson M 12 2 Oscar Sjöstedt SD 12

2015-06-16

Talarlista 2014/15:20150616 (docx, 41 kB) Talarlista 2014/15:20150616 (pdf, 113 kB)

Talarlista 2014/15:20150615

Måndagen den 15 juni 2015 Kl. 09.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 16 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU5 Säkerhetspolitisk inriktning Sveriges försvar för perioden 20162020 1 Allan Widman FP 12 2 Mikael Jansson SD 6 3 Stig Henriksson V 8 4 Åsa Lindestam S 12 5 Karin

2015-06-15

Talarlista 2014/15:20150615 (docx, 45 kB) Talarlista 2014/15:20150615 (pdf, 119 kB)

Talarlista 2014/15:20150611

Torsdagen den 11 juni 2015 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 10 Kulturutskottets betänkande KrU9 Litteratur, läsande och språk 1 Aron Emilsson SD 8 2 Ida Karkiainen S 8 3 Cecilia Magnusson M 6 4 Niclas Malmberg MP 8 5 Per Lodenius C 8 6 Bengt

2015-06-11

Talarlista 2014/15:20150611 (docx, 35 kB) Talarlista 2014/15:20150611 (pdf, 108 kB)

Talarlista 2014/15:20150610

Onsdagen den 10 juni 2015 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 1 Partiledardebatt Debattregler Varje talare har rätt till ett anförande på högst tio minuter. Statsminister Stefan Löfven S inleder och därefter följer partierna i storleksordning. På varje anförande gäller fri replikrätt för

2015-06-10

Talarlista 2014/15:20150610 (docx, 39 kB) Talarlista 2014/15:20150610 (pdf, 108 kB)

Talarlista 2014/15:20150604

Torsdagen den 4 juni 2015 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 7 Finansutskottets betänkande FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 20122014 1 Ingela Nylund Watz S 6 2 Jörgen Andersson M 8 3 Ulla Andersson V 8 0.22 0.22 8

2015-06-04

Talarlista 2014/15:20150604 (docx, 38 kB) Talarlista 2014/15:20150604 (pdf, 100 kB)

Talarlista 2014/15:20150603

Onsdagen den 3 juni 2015 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 9 Utrikesutskottets betänkande UU11 Strategisk exportkontroll 2014 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 1 Göran Pettersson M 8 2 Björn Söder SD 6 3 Hans Linde V 8 4 Anna-Lena Sörenson S

2015-06-03

Talarlista 2014/15:20150603 (docx, 36 kB) Talarlista 2014/15:20150603 (pdf, 112 kB)

Talarlista 2014/15:20150528

Torsdagen den 28 maj 2015 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 8 Trafikutskottets betänkande TU12 Yrkestrafik och taxi 1 Leif Pettersson S 10 2 Jimmy Ståhl SD 7 3 Emma Wallrup V 8 4 Sten Bergheden M 10 5 Anders Åkesson C 8 6 Said Abdu FP 7 7 Robert

2015-05-28

Talarlista 2014/15:20150528 (docx, 33 kB) Talarlista 2014/15:20150528 (pdf, 101 kB)

Redogörelse 2014/15:RR5

Redogörelse till riksdagen 2014/15:RR5 2014/15:RR5 Riksrevisorernas årliga rapport 2015 Sammanfattning Riksrevisorernas årliga rapport ska enligt tilläggsbestämmelse 3.8a.2 till 3 kap. 8 riksdagsordningen lämnas som en redogörelse till riksdagen. Bilagd finns den av riksrevisorerna beslutade årliga rapporten 2015.

2015-05-28

Redogörelse 2014/15:RR5 (docx, 175 kB)

Talarlista 2014/15:20150527

Onsdagen den 27 maj 2015 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 14 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU13 Klimatpolitik m.m. 1 Johan Hultberg M 8 2 Martin Kinnunen SD 8 3 Lena Ek C 8 4 Jens Holm V 10 5 Lars Tysklind FP 8 6 Magnus Oscarsson KD 8 7 Matilda Ernkrans

2015-05-27

Talarlista 2014/15:20150527 (docx, 33 kB) Talarlista 2014/15:20150527 (pdf, 100 kB)

Talarlista 2014/15:20150520

Onsdagen den 20 maj 2015 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 7 Konstitutionsutskottets betänkande KU12 Statens stöd till dagspressen 1 Fredrik Eriksson SD 5 2 Berit Högman S 6 3 Per Bill M 8 4 Niclas Malmberg MP 8 5 Per-Ingvar Johnsson C 5 6 Mia Sydow Mölleby V 5

2015-05-20

Talarlista 2014/15:20150520 (docx, 35 kB) Talarlista 2014/15:20150520 (pdf, 108 kB)

Redogörelse 2014/15:RR4

Redogörelse till riksdagen 2014/15:RR4 2014/15:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2014 Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Årsredovisning för staten 2014. Härmed överlämnas i bilaga revisionsberättelse över Årsredovisning

2015-05-13

Redogörelse 2014/15:RR4 (pdf, 470 kB)

Talarlista 2014/15:20150506

Onsdagen den 6 maj 2015 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 15 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 1 Jeff Ahl SD 6 2 Karin Enström M 6 3 Kenneth G Forslund S 6 4 Pernilla Stålhammar

2015-05-06

Talarlista 2014/15:20150506 (docx, 36 kB) Talarlista 2014/15:20150506 (pdf, 114 kB)

Redogörelse 2014/15:RS6

Skrivelse till riksdagen 2014/15:RS6 Återkallelse av framställning 2014/15:RS1 Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar Riksdagsstyrelsen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 april 2015 På riksdagsstyrelsens vägnar Urban Ahlin Kathrin Flossing Följande ledamöter har deltagit i beslutet:

2015-05-05

Redogörelse 2014/15:RS6 (pdf, 18 kB)

Talarlista 2014/15:20150429

Onsdagen den 29 april 2015 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 13 Civilutskottets betänkande CU10 Planering och byggande 1 Caroline Szyber KD 8 2 Leif Nysmed S 8 3 Ewa Thalén Finné M 8 4 Roger Hedlund SD 8 5 Emma Hult MP 8 6 Ola Johansson C 10 7 Nina Lundström FP

2015-04-29

Talarlista 2014/15:20150429 (docx, 34 kB) Talarlista 2014/15:20150429 (pdf, 101 kB)

Talarlista 2014/15:20150423

Torsdagen den 23 april 2015 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 20 Socialutskottets betänkande SoU8 Funktionshindersfrågor 1 Carina Herrstedt SD 6 2 Anders W Jonsson C 6 3 Maj Karlsson V 8 4 Bengt Eliasson FP 8 5 Emma Henriksson KD 8 6 Mikael Dahlqvist

2015-04-23

Talarlista 2014/15:20150423 (docx, 33 kB) Talarlista 2014/15:20150423 (pdf, 95 kB)

Talarlista 2014/15:20150422

Onsdagen den 22 april 2015 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 11 Utrikesutskottets betänkande UU17 Riksrevisionens rapport om valutahanteringen i det internationella utvecklingssamarbetet 0.00 0.00 12 Försvarsutskottets betänkande FöU8 Genomförande av Seveso III-direktivet

2015-04-22

Talarlista 2014/15:20150422 (docx, 36 kB) Talarlista 2014/15:20150422 (pdf, 111 kB)

Talarlista 2014/15:20150416

Torsdagen den 16 april 2015 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 19 Finansutskottets betänkande FiU30 En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket 1 Fredrik Olovsson S 8 2 Ulla Andersson V 8 3 Jonas Jacobsson

2015-04-16

Talarlista 2014/15:20150416 (docx, 33 kB) Talarlista 2014/15:20150416 (pdf, 95 kB)

Talarlista 2014/15:20150415

Onsdagen den 15 april 2015 Kl. 09.00 Arbetsplenum 13.00 Debatt med anledning av vårpropositionens och vårändringsbudgetens avlämnande Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 16 Kulturutskottets betänkande KrU7 Kultur för alla 1 Aron Emilsson SD 6 2 Per Lodenius C 6 3 Rossana Dinamarca V 6 4 Azadeh Rojhan Gustafsson

2015-04-15

Talarlista 2014/15:20150415 (docx, 41 kB) Talarlista 2014/15:20150415 (pdf, 116 kB)

Talarlista 2014/15:20150414

Tisdagen den 14 april 2015 Kl. 13.00 Aktuell debatt Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr 1 Aktuell debatt På begäran av Centerpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om tillgång till statlig service i hela landet. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt att delta

2015-04-14

Talarlista 2014/15:20150414 (docx, 37 kB) Talarlista 2014/15:20150414 (pdf, 99 kB)