Dokument & lagar (7 972 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-06-07

Kommittédirektiv 2020:60

Tilläggsdirektiv till Delegationen för senior arbetskraft S 2018:10 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om en delegation för främjande av äldre arbetskraft dir. 2018:83Uppdraget skulle

2020-06-04

Kommittéberättelse S 2020:07 utredningen, se dir. 2020:59

Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 S 2020:07 Beteckning S 2020:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-05-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:59 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 januari 2022. Sammansättning

2020-05-20

Kommittédirektiv 2020:59

Tillgång till vaccin mot covid-19 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Vaccinutveckling för covid-19 Internationella processer Roller och ansvar vid en pandemi Uppdraget att identifiera intressanta vaccinutvecklingsprojekt och i dialog med berörda vaccinutvecklare bevaka projektens framskridande Uppdraget att identifiera

2020-05-20

Kommittédirektiv 2020:58

Översyn av artskyddsförordningen Innehåll Sammanfattning Bakgrunden till uppdraget Miljökvalitetsmål för att bevara biologisk mångfald och hotade arter Uppdraget att se över artskyddsförordningen Fridlysningsbestämmelserna behöver ses över Prövningen av fridlysningsbestämmelserna i förhållande till annan prövning

2020-05-20

Kommittéberättelse Ju 2020:12 utredningen, se dir. 2020:54

Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor Ju 2020:12 Beteckning Ju 2020:12 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-03 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-14 Direktiv för utredningen, se dir.

2020-05-14

Kommittédirektiv 2020:57

Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen Fö 2019:01 Innehåll Förlängd tid för en del av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 maj 2020 Förlängd tid för en del av uppdraget Regeringen beslutade den 31 oktober 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå de anpassningar

2020-05-14

Kommittédirektiv 2020:56

Tilläggsdirektiv till Jämlikhetskommissionen Fi 2018:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 maj 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 2 augusti 2018 om direktiv till en kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet dir. 2018:74Kommittén tog namnet Jämlikhetskommissionen.

2020-05-14

Kommittédirektiv 2020:55

Elektroniska underskrifter på regeringsbeslut Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över underskriftskravet för regeringsbeslut Utredaren ska därför Ett teknikneutralt underskriftskrav Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 maj 2020 Sammanfattning En särskild utredare får

2020-05-14

Kommittédirektiv 2020:54

Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor Innehåll Sammanfattning En särskild utredare ges därför i uppdrag att Utredaren ska därför även Uppdraget att stärka det straffrättsliga skyddet för vissa samhällsnyttiga funktioner Uppdraget att bedöma

2020-05-14

Kommittéberättelse Fi 2020:06 utredningen, se dir. 2020:53

En socialt hållbar bostadsförsörjning Fi 2020:06 Beteckning Fi 2020:06 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:53 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 8 november

2020-05-07

Kommittéberättelse U 2020:04 utredningen, se dir. 2020:52

Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur U 2020:04 Beteckning U 2020:04 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:52 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2020-05-07

Kommittéberättelse I 2020:02 utredningen, se dir. 2020:51

Postlagens tystnadsplikt och möjligheten att förhindra att narkotika m.m. skickas per post I 2020:02 Beteckning I 2020:02 Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2020-05-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:51 Lokal

2020-05-07

Kommittéberättelse Ju 2020:B uppdraget, se PM Ju2020/01766/LP

Uppdrag att förhindra brott kopplade till de stödåtgärder med statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset Ju 2020:B Beteckning Ju 2020:B Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-12 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2020-05-07

Kommittédirektiv 2020:53

En socialt hållbar bostadsförsörjning Innehåll Sammanfattning Bakgrund Pågående arbete Behovet av fortsatt arbete Uppdraget att utreda uppgiftsfördelningen inom bostadspolitiken Utredaren ska därför Uppdraget att utreda vissa verktyg för en socialt hållbar bostadsförsörjning Utredaren ska därför Bostadsförmedlingar

2020-05-07

Kommittédirektiv 2020:52

Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur Innehåll Sammanfattning Lokal forskningsinfrastruktur Nationell forskningsinfrastruktur Internationell forskningsinfrastruktur Uppdraget att föreslå finansieringsformer för nationell forskningsinfrastruktur En kartläggning av den totala finansieringen

2020-05-07

Kommittédirektiv 2020:51

Postlagens tystnadsplikt och möjligheten att förhindra att narkotika m.m. skickas per post Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över postlagens bestämmelser om tystnadsplikt m.m. Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2020

2020-05-07

Kommittédirektiv 2020:50

Tilläggsdirektiv till Initiativet Fossilfritt Sverige M 2016:05 Innehåll Uppdraget utvidgas och förlängs Initiativet Fossilfritt Sverige behöver fortsätta Näringslivets klimatomställning För att ta vara på det engagemang som färdplanerna har skapat inom näringslivet är det angeläget att Fossilfritt Sverige stöder genomförandet

2020-05-07

Kommittéberättelse Ju 2020:11 utredningen, se dir. 2020:44

Skärpta regler för utvisning på grund av brott Ju 2020:11 Beteckning Ju 2020:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:44 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2020-04-30

Kommittéberättelse N 2020:03 utredningen, se dir. 2020:48

Utredningen om ett enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag N 2020:03 Beteckning N 2020:03 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2020-05-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:48 Lokal Utredningen

2020-04-30