Dokument & lagar (8 165 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2021-04-01 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m. 1996-10-04

2021-05-08

Kommittédirektiv 2021:30

Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap Innehåll Sammanfattning Behovet av fysiskt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap och ytterst krig Rättslig reglering Uppdraget i fråga om skyddsrum Bakgrund Rättslig reglering Försvarsberedningen om utrymning och inkvartering Uppdraget i fråga om utrymning och

2021-05-06

Kommittéberättelse Fi 2021:04 utredningen, se dir. 2021:28

En samlad lagstiftning om Tullverkets befogenheter FI 2021:04 Beteckning Fi 2021:04 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2021-05-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-04-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:28 Lokal Garnisonen, karlavägen 100, Stockholm Utredningen

2021-04-29

Kommittédirektiv 2021:29

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn Innehåll Sammanfattning Uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn Det behövs ett samlat grepp för att förebygga och bekämpa våld mot barn Strategin ska omfatta olika former av våld Strategin ska omfatta samhällets

2021-04-29

Kommittédirektiv 2021:28

En samlad lagstiftning om Tullverkets befogenheter Innehåll Sammanfattning Gällande reglering av Tullverkets uppdrag och befogenheter Kontrollverksamheten Den brottsbekämpande verksamheten Uppdraget Befogenheterna inom kontrollverksamhet och brottsbekämpande verksamhet behöver ses över En samlad lagstiftning anpassad

2021-04-29

Kommittéberättelse Ju 2021:C uppdraget, se PM Ju2021/01744

Uppdrag att genomföra kartläggning och analys av förutsättningarna att med stöd av offentlighetsprincipen granska myndigheternas hantering av covid-19-pandemin Ju 2021:C Beteckning Ju 2021:C Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2021-05-03 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2021-04-28

Kommittéberättelse I 2021:B uppdrag, se PM I2021/01296

Uppdrag att ta fram underlag inför en avveckling av driften av och verksamheterna vid Bromma flygplats Beteckning I 2021:B Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2021-05-04 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-04-27 Direktiv för uppdrag, se PM I2021/01296

2021-04-27

Kommittédirektiv 2021:27

Tilläggsdirektiv till Utredningen om medicinsk åldersbedömning Ju 2020:14 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 11 juni 2020 kommittédirektiv om ett utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk

2021-04-22

Kommittéberättelse U 2021:02 utredningen, se dir. 2020:26

Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska U 2021:02 Beteckning U 2021:02 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2021-04-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-04-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:26 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

2021-04-15

Kommittéberättelse Ju 2021:02 utredningen, se dir. 2021:24

Utredningen om behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online Ju 2021:2 Beteckning Ju 2021:02 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2021-05-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-04-15 Direktiv för

2021-04-15

Kommittédirektiv 2021:26

Översyn av kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen Innehåll Sammanfattning Uttryck som används i dessa direktiv Utformningen av utbildningarna till sjuksköterska och barnmorska i Sverige Kraven för examen anges i examensbeskrivningarna Målen för examen i examensbeskrivningarna anger vad studenten förväntas

2021-04-15

Kommittédirektiv 2021:25

En ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret Innehåll Sammanfattning En utvärderingsmyndighet för totalförsvaret Uppdraget att lämna förslag inför beslut om etablering av den nya myndigheten Den nya myndighetens uppgifter Utredaren ska Den nya myndighetens organisation Utredaren ska Konsekvensbeskrivningar

2021-04-15

Kommittédirektiv 2021:24

Behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online Innehåll Sammanfattning EU-förordningen Den nuvarande svenska regleringen Uppdraget att föreslå behörig myndighet Utredaren ska därför Uppdraget att föreslå sanktioner och analysera om det i övrigt

2021-04-15

Kommittéberättelse Ju 2021:B uppdraget, se PM Ju2021/01528

Förslag till ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Ju 2021:B Beteckning Ju 2021:B Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2021-04-13 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-04-12 Direktiv för uppdraget, se PM Ju2021/01528 Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 11 april 2022. Sammansättning

2021-04-12

Kommittédirektiv 2021:23

Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning Innehåll Sammanfattning Många elever lämnar gymnasieskolan utan att ha nått målen Viktiga utgångspunkter Uppdraget att utreda övergångar från gymnasieskola till kommunal vuxenutbildning Behörighetskrav till komvux kan behöva ses över Elever som inte når målen med

2021-04-08

Kommittéberättelse A 2021:01 utredningen, se dir. 2021:22

Utredningen om inrättande av ett Institutet för mänskliga rättigheter A 2021:01 Beteckning A 2021:01 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2021-04-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-04-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:22 Lokal Garnisonen, Karlavägen

2021-04-01

Kommittédirektiv 2021:22

Inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter Innehåll Sammanfattning En institution för mänskliga rättigheter enligt Parisprinciperna Den nya lagen om Institutet för mänskliga rättigheter Myndighetens lokalisering Uppdraget Organisation och verksamhetsformer Bemanning Anslutning till administrativa system

2021-04-01

Kommittédirektiv 2021:21

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel U 2019:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 28 november 2019 kommittédirektiv om stärkta skolbibliotek och läromedel dir. 2019:91Uppdraget skulle

2021-04-01

Kommittéberättelse Ku 2021:01 utredningen, se dir. 2021:19

Innehållsvillkor för public service på internet och ordningen för beslut vid förhandsprövning Ku 2021:01 Beteckning Ku 2021:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2021-04-01 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-03-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:19 Lokal

2021-03-18

Kommittéberättelse Ju 2021:01 utredningen, se dir. 2021:20

Utredningen om inrättande av en ny myndighet för pskologiskt försvar Ju 2021:01 Beteckning Ju 2021:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2021-04-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-03-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:20 Lokal Garnisonen, Karlavägen

2021-03-18