Dokument & lagar (90 träffar)

Kommittéberättelse Fi 2018:12 utredningen, se dir. 2018:116 och dir. 2019:35

Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder Fi 2018:12 Beteckning Fi 2018:12 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:116 och dir. 2019:35 Lokal Uppdraget är

2018-12-20

Kommittéberättelse N 2018:06 utredningen, se dir. 2018:111, dir. 2019:81 och 2020:43

Djurhälsolagsutredningen N 2018:06 Beteckning N 2018:06 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2020-06-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-12-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:111, dir. 2019:81 och 2020:43 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2018-12-06

Kommittéberättelse Fi 2018:A

Uppdrag att göra en översyn av förvalsalternativet inom premiepension Fi 2018:A Beteckning Fi 2018:A Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-05-16 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-11-26 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 1 juni 2019 Sammansättning

2018-11-26

Kommittéberättelse M 2018:B uppdraget, se PM i M2018/02513/S

Utredning om avfallspaketet M 2018:B Beteckning M 2018:B Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2019-09-05 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-10-05 Direktiv för uppdraget, se PM i M2018/02513/S Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 31 december 2019. Sammansättning

2018-10-05

Kommittéberättelse S 2018:14 utredningen, se dir. 2018:106 och dir. 2019:75

Garantipensionsutredningen S 2018:14 Beteckning S 2018:14 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-03-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-10-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:106 och dir. 2019:75 Lokal Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08- 405 90 73 Utredningen

2018-10-04

Kommittéberättelse S 2018:13 utredningen, se dir. 2018:97, dir 2020:14

Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet BUMS S 2018:13 Beteckning S 2018:13 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-06-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:97, dir 2020:14

2018-08-30

Kommittéberättelse S 2018:12 kommittén, se dir. 2018:95, dir. 2019:78

Sammanhållen kunskapsstyrning S 2018:12 Beteckning S 2018:12 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-03-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:95, dir. 2019:78 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100 A, 103 33 Stockholm, tel. 08-405

2018-08-30

Kommittéberättelse Fi 2018:11 utredningen, se dir. 2018:100 och 2019:14

Utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand Fi 2018:11 Beteckning Fi 2018:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:100 och 2019:14 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2018-08-30

Kommittéberättelse Fi 2018:10 utredningen, se dir. 2018:98 och dir. 2019:58

Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner Fi 2018:10 Beteckning Fi 2018:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:98 och dir. 2019:58 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2018-08-30

Kommittéberättelse Ju 2018:09 kommittén, se dir. 2018:92, dir. 2019:59

Kommittén om grundlagsskyddade fri- och rättigheter Ju 2018:09 Beteckning Ju 2018:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:92, dir. 2019:59 Lokal Kommittén beräknas avsluta sitt

2018-08-30

Kommittéberättelse Fi 2018:09 utredningen, se dir. 2018:93 och dir. 2019:68

Bilpoolsutredningen Fi 2018:09 Beteckning Fi 2018:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-05-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:93 och dir. 2019:68 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april

2018-08-30

Kommittéberättelse U 2018:08 utredningen, se dir. 2018:102, 2019:67, 2019:99

Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg U 2018:08 Beteckning U 2018:08 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-03-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:102, 2019:67, 2019:99 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100,

2018-08-30

Kommittéberättelse Ku 2018:06 utredningen, se dir. 2018:99

En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen Ku 2018:06 Beteckning Ku 2018:06 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:99 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 september 2019. Sammansättning

2018-08-30

Kommittéberättelse N 2018:05 utredningen, se dir. 2018:94

Utredningen om sanktioner vid brott mot djur N 2018:05 Beteckning N 2018:05 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2020-03-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:94 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31

2018-08-30

Kommittéberättelse Ju 2018:08 utredningen, se dir. 2018:89 och dir. 2018:114

Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Ju 2018:08 Beteckning Ju 2018:08 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:89 och dir. 2018:114 Lokal Utredningen beräknas

2018-08-23

Kommittéberättelse U 2018:07 utredningen, se dir. 2018:91 och dir. 2019:11

Utredningen om fusk vid högskoleprovet U 2018:07 Beteckning U 2018:07 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:91 och dir. 2019:11 Lokal Garnisonen, 103 33 Stockholm

2018-08-23

Kommittéberättelse Ku 2018:05 utredningen, se dir. 2018:86 och dir. 2019:7

Uppföljning av minoritetspolitiken Ku 2018:05 Beteckning Ku 2018:05 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2020-05-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:86 och dir. 2019:7 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2018-08-23

Kommittéberättelse S 2018:11 utredningen, se dir. 2018:82

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen S 2018:11 Beteckning S 2018:11 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-03-31 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:82 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100 A, 103 33 Stockholm, tel.

2018-08-16

Kommittéberättelse S 2018:10 delegationen, se dir. 2018:83, dir. 2020:60

Delegationen för senior arbetskraft S 2018:10 Beteckning S 2018:10 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-06-11 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16 Direktiv för delegationen, se dir. 2018:83, dir. 2020:60 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100 A, 103 33 Stockholm,

2018-08-16

Kommittéberättelse Ju 2018:07 utredningen, se dir. 2018:81

2018 års skogsbrandsutredning Ju 2018:07 Beteckning Ju 2018:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-12 Status Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:81 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2018-08-16